Свържете се с Вашия учител

За екипа на СУ „Димчо Дебелянов“ е изключително важно постигането на ефективна комуникация и получаването на обратна връзка за реализирането на учебния процес в условията на електронна среда.

За въпроси, мнения и предложения може да пишете на посочените електронни пощи, като в полето „Относно“ е необходимо да изпишете име, фамилия и клас на ученика, напр. Иво Иванов - 7а.

Войнова

milka_n_v@abv.bg

Бояджиев

vsboyadzhiev@gmail.com

Кирилова

veselina.kirilova.psy@gmail.com

Ненова

ivelinanenowa@abv.bg

Стоянова

pet.st@abv.bg

Капрелян

svetla_steli@abv.bg

Константинова

spaska.konstantinova@gmail.com

Стойчева

dianastoicheva@yahoo.com

Георгиева

sn.neicheva@abv.bg

Господинова

vesela_bg@mail.bg

Статева

valentina.stateva@abv.bg

Благьова

blagiova@abv.bg

Стоянова

krasimira.stoyanowa@abv.bg

Георгиева

kara57@abv.bg

Манолова

zlatinamanolova65@gmail.com

Тодорова

neli6409@abv.bg

Николова

elipetrova72@abv.bg

Гайдарова

velizara_89@abv.bg

Петрова

petrovaani_22@abv.bg

Рахим

ulvi_78@abv.bg

Божидарова

dimagorg@abv.bg

Узунова

ivelina_uzunova71@abv.bg

Иванова

antony_1966@abv.bg

Георгиева

georgieva_gerry@abv.bg

Липчева

lipchevaengl@abv.bg

Божкова

nadejda_bojkova@abv.bg

Николова

irinani0302@gmail.com

Христова

hristova.cveti@abv.bg

Маркова

nadezhda.markova.dd@gmail.com

Георгиева

djeni_vn@abv.bg

Жеков

jekof@abv.bg

Иванова

irapi@abv.bg

Георгиева

pumiana@abv.bg

Велчева

poli_stv@yahoo.com

Николова

d.a.nikolova@abv.bg

Атанасова

worksmail@abv.bg

Василева

vitavasileva@abv.bg

Занкова

dora_zankova@abv.bg

Белелиева

belelievakatya@gmail.com

Вълкова

lussyvalkova14@abv.bg

Георгиева

pgeorgieva@sou-ddeb.com

Маркова

nadezhda.markova.dd@gmail.com

Бухова

jazz_mean@yahoo.com

Иванова

viktoriaivanova11@abv.bg

Илиева

adelinag.ilieva@abv.bg

Панчева

sn.pancheva@abv.bg

Димова

tidimova@abv.bg

Енчев

prima59@abv.bg

Матева

matevamatematika@abv.bg

Ангелова

olgaangelova@abv.bg

Михайлов

mihaylov9111@abv.bg

Славова

gal_slavova@abv.bg

Бейжет

a.beyzhet@gmail.com

Морянов

morianov@gmail.com

Маринов

svetoslav.marinov@pgi-varna.com

Нушева

kalinanusheva@abv.bg

Петрова


Великова

msv67@abv.bg

Кръстева

plami30@abv.bg

Богоева

nu6a.a.bogoeva@gmail.com

Михайлова

emimia@abv.bg

Бориславов

borislav_borislavov85@abv.bg

Ангелова

roxycola@gmail.com

Падежка

anet2724@abv.bg

Савова

soniasavova@abv.bg

Гостанян

gostanyan@abv.bg

Козарова

tkozarova@abv.bg

Андреева

t.andreevaa@abv.bg

Николаева

mihaelanikolaeva1@gmail.com

Янева

qnyslava_qneva@abv.bg