Препоръки към пешеходците при зимни условия

Познаваме ли пътните знаци?

За да отбележат Световния ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни  произшествия, на 21.11.2019 г. учениците от IV б и IV г клас с класни pъководители Емилия Георгиева и Христинела Тодорова проведоха открито занятие по безопасност на движението. Припомниха се най-важните правила за безопасно пресичане на пътното платно и поведение в различни пътни ситуации. Презентация на тема „Познаваме ли пътните знаци и опасностите, които ни дебнат на пътя?“, предизвика интерес и дискусия със споделяне на лични преживявания на учениците.

Запознаваме се с професията "Полицай"

Инспектор Иван Димитров, инспектор Иван Жечев и командир на отделение  Симеон Ефтимов го­с­ту­ва­ха на учениците от III А клас, ко­и­то с невероятен  интерес се запознаха с ос­но­в­ните  от­ли­чи­тел­ни ат­ри­бу­ти, ха­ра­к­тер­ни за дей­но­ст­та на слу­жи­те­ли­те и за про­фе­си­я­та полицай. Възпитаниците на госпожа Нейчева имаха възможност да седнат в полицейска кола, да пипнат полицейска палка, да облекат защитна жилетка и да изпробват защитен шлем.Най- важното от тази среща обаче е, че децата още веднъж се увериха в това, че полицаят е техен приятел и учител и винаги при нужда могат да се обръщат за помощ към него.

"Животът не е резервна част"

Третата неделя на месец ноември е определена за Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП. „Животът не е резервна част“ е мотото на европейското послание при тазгодишното възпоменание.

Учениците от СУ „Димчо Дебелянов“ отдадоха почит към жертвите и отстояха своето категорично НЕ на войната по пътищата с разнообразни инициативи, реализирани в седмицата 18. - 22.11.2019 г.

Първите и вторите класове изработиха значки и рисунки. Класните ръководители на трети и четвърти клас подготвиха тематични презентации за своите възпитаници.

Проведените беседите убедиха учениците, че безопасността на пътя е споделена отговорност, дисциплина и култура както от водачите на МПС, така и от пътниците и пешеходците.

Ръководството на СУ „Д. Дебелянов“ поздрави лично всеки клас за проявената съпричастност.

17 ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП