Кратки правила за оказване на бърза помощ

             Кратки правила за оказване на бърза помощ

29 юни - Национален ден на БДП

Учениците от гимназиален етап отбелязаха Националния ден на безопасността на движението по пътищата с изработване на интерактивни табла, които ще бъдат отпечатани и ще посрещнат възпитаниците на СУ „Димчо Дебелянов“ през новата 2021/2022 учебна година.

Познавам и прилагам правилата за БДП

Учениците от І до ІІІ клас се включиха в седмицата по пътна безопасност, която се проведе в определеното от Министерството на образованието и науката време за проектни дейности. Възпитаниците от начален етап приложиха практически наученото през учебната година в специално обзаведена стая по БДП. Класните ръководители са удовлетворени от своя труд и създадените умения и компетентности у възпитаниците си.

Представяне на кабинета по безопасност на движението по пътищата.

План-програма за действие за БДП

Ръководството на СУ "Димчо Дебелянов" разработи план-програмата за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата в изпълнение на Плана за действие 2021 г. за БДП на Министерство на образованието и науката, на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021- 2030 г., на Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021- 2030) на Министерство на образованието и науката:

План-програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата

Приложение 1 към План-програмата за действие 2021 за безопасност на движението по пътищата

15 ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП

Обучение по безопасност на движението

През учебната 2020/2021 година СУ "Димчо Дебелянов" реализира дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

Основната цел на програмата е, чрез игрови подход учениците да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението. Площадката за обучение представлява преносим умален размер на пътна мрежа - улици, регулирани и нерегулирани кръстовища, велосипедна алея, паркинг и съответната вертикална сигнализация  - пътни знаци и светофари и хоризонтална маркировка.

Препоръки към пешеходците при зимни условия

Познаваме ли пътните знаци?

За да отбележат Световния ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни  произшествия, на 21.11.2019 г. учениците от IV б и IV г клас с класни pъководители Емилия Георгиева и Христинела Тодорова проведоха открито занятие по безопасност на движението. Припомниха се най-важните правила за безопасно пресичане на пътното платно и поведение в различни пътни ситуации. Презентация на тема „Познаваме ли пътните знаци и опасностите, които ни дебнат на пътя?“, предизвика интерес и дискусия със споделяне на лични преживявания на учениците.

Запознаваме се с професията "Полицай"

Инспектор Иван Димитров, инспектор Иван Жечев и командир на отделение  Симеон Ефтимов го­с­ту­ва­ха на учениците от III А клас, ко­и­то с невероятен  интерес се запознаха с ос­но­в­ните  от­ли­чи­тел­ни ат­ри­бу­ти, ха­ра­к­тер­ни за дей­но­ст­та на слу­жи­те­ли­те и за про­фе­си­я­та полицай. Възпитаниците на госпожа Нейчева имаха възможност да седнат в полицейска кола, да пипнат полицейска палка, да облекат защитна жилетка и да изпробват защитен шлем.Най- важното от тази среща обаче е, че децата още веднъж се увериха в това, че полицаят е техен приятел и учител и винаги при нужда могат да се обръщат за помощ към него.

"Животът не е резервна част"

Третата неделя на месец ноември е определена за Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП. „Животът не е резервна част“ е мотото на европейското послание при тазгодишното възпоменание.

Учениците от СУ „Димчо Дебелянов“ отдадоха почит към жертвите и отстояха своето категорично НЕ на войната по пътищата с разнообразни инициативи, реализирани в седмицата 18. - 22.11.2019 г.

Първите и вторите класове изработиха значки и рисунки. Класните ръководители на трети и четвърти клас подготвиха тематични презентации за своите възпитаници.

Проведените беседите убедиха учениците, че безопасността на пътя е споделена отговорност, дисциплина и култура както от водачите на МПС, така и от пътниците и пешеходците.

Ръководството на СУ „Д. Дебелянов“ поздрави лично всеки клас за проявената съпричастност.

17 ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП