Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година


Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката №РД 09-1710/29.08.2018 г. за организация и провеждане на Държавни зрелостни изпити, ръководството на СУ ”Димчо Дебелянов”- Варна, уведомява зрелостниците, че в периода от 01.07.2019 г. до 12.07.2019 г. /от 9.00 до 17.00 часа/ се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия август - септември за учебна 2018 / 2019 година.

 

* * *

 Национално външно оценяване

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища, съгл. Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 23019/20120 година 

 Дати за провеждане на изпитите от Национално външно оценяване за VII клас, съгласно заповед № РД 09-4026/ 21.12.2018 г. на Министъра на образованието и науката

Дата на провеждане на изпита

Учебен предмет

Начало на част I

Времетраене в минути за I част

Допълнително време за ученици със СОП

Начало за II част

Времетраене в минути за II част

Допълнително време за ученици със СОП

17.06.2019г.

Български език и литература

9,00 часа

60 мин.

+ до 30 мин.

10,00 часа

90 мин.

+ до 50 мин.

19.06.2019г.

Математика

9,00 часа

60 мин.

+ до 30 мин.

10,00 часа

90 мин.

+ до 50 мин.

21.06.2019г.

Чужд език /по желание/

9,00 часа

60 мин.

+ до 30 мин.

-

-

-

 

Заявления за полагане на изпит от национално външно оценяване по чужд език по образец (Приложение 2.3) и заявление за полагане на изпит за проверка на способностите по образец (Приложение 2.1) ще се приемат в периода от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г. (вкл.) от 9.00 до 17.30 часа в деловодството на СУ „Димчо Дебелянов“ (вход откъм Македонски дом).

Изпитът по чужд език (по желание на ученика) ще се проведе на 21.06.2019 година от 9.00 часа в СУ „Любен Каравелов“, приемащо училище на СУ „Димчо Дебелянов“.

Изпитите за проверка на способностите на територията на Област Варна ще се проведат в СУХНИ „Константин Преславски“, гр. Варна, както следва:

Изобразително изкуство - 20.06.2019 година

Музика - 24.06.2019 година

 

Ред за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства


     Линк към електронната страница на Министерство на образованието и науката

Линк към електронната страница на Регионално управление на образованието - Варна за ДЗИ и НВО