Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година


Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката №РД 09-1710/29.08.2018 г. за организация и провеждане на Държавни зрелостни изпити, ръководството на СУ ”Димчо Дебелянов”- Варна, уведомява всички зрелостници, че в периода от 05.03.2019 г. до 18.03.2019 г. /от 9.00 до 17.00 часа/ се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия май - юни за учебна 2018 / 2019 година.

 

* * *

 Национално външно оценяване

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища, съгл. Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 23019/20120 година 


Линк към електронната страница на Министерство на образованието и науката

Линк към електронната страница на Регионално управление на образованието - Варна за ДЗИ и НВО