Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година


 Национално външно оценяване

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища, съгл. Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 23019/20120 година 


Линк към електронната страница на Министерство на образованието и науката

Линк към електронната страница на Регионално управление на образованието - Варна за ДЗИ и НВО