Прием в подготвителна група и първи клас за учебната 2020/2021 г.

 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Система за електронно централизирано класиране за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Варна - https://dg.is-vn.bg/pg 


В Системата за електронно централизирано класиране на Община Варна са публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дайностите за прием в подготвителни групи в общинските училища и указания за ползване на системата.

Списък на приетите деца в подготвителна група за уч. 2020/2021 година след приключване на електронния прием. 

 

I. Първо класиране

1. Приети деца в ПГ на I класиране.

2. При записване* на класираното дете е необходимо да представите документите, описани тук.

3. Работно време на комисията за записване на деца в ПГ на I класиране:

   12.06.2020 г. - от 9.00ч. до 17.30 часа

   15.06.2020 г. - от 15.30 ч. до 17.30 часа

   16.06.2020 г. - от 9.00 ч. до 17.00 часа

II. Второ класиране

1. Приети деца в ПГ на II класиране.

2. При записване* на класираното дете е необходимо да представите документите, описани тук.

3. Работно време на комисията за записване на деца в ПГ на II класиране:

   26.06.2020 г. - от 9.00ч. до 17.00 часа

   29.06.2020 г. - от 9.30 ч. до 17.00 часа

III. Свободни места за прием на деца в подготвителна група - смесена 5- и 6-годишни за учебната 2020/2021 година - III класиране:

1. Брой свободни места - 8 бр.;

1. Период на подаване на заявленията: 06.07.2020 г. - 28.08.2020 г. до запълване на обявените 8 свободни места;

2. Място на подаване: СУ "Димчо Дебелянов" в работно време от 9.00 до 17.00 часа;

3. Класиране: 01.09.2020 година;

4. Записване на класираните деца: от 01.09.2020 г. до 04.09.2020 година;

* При записване на детето е необходимо да попълните заявлението, което ще Ви бъде предоставено от комисията в училище - с личен син химикал.

 

ПЪРВИ КЛАС

Електронна платформа за прием в първи клас в общинските училища https://school.is-vn.bg/ на Община Варна

В Електронната платформа за прием в първи клас на Община Варна са публикувани правила за прием и нармативна уредба, график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища и райониране.

I. Първо класиране

1. Приети деца в I клас на I класиране.

2. При записване* на класираното дете е необходимо да представите документите, описани тук.

3. Работно време на комисията за записване на деца в I клас на I класиране:

   12.06.2020 г. - от 9.00ч. до 17.30 часа

   15.06.2020 г. - от 15.30 ч. до 17.30 часа

   16.06.2020 г. - от 9.00 ч. до 17.00 часа

II. Второ класиране

1. Приети деца в I клас на II класиране.

2. При записване* на класираното дете е необходимо да представите документите, описани тук.

3. Работно време на комисията за записване на деца в I клас на II класиране:

   26.06.2020 г. - от 9.00ч. до 17.00 часа

   26.06.2020 г. - от 15.30 ч. до 17.00 часа

* При записване на детето е необходимо да попълните заявлението, което ще Ви бъде предоставено от комисията в училище с - личен син химикал.

Информираме Ви, че родителите, които нямат достъп до интернет за попълване на данните в електронните платформи за кандидатстване, могат да дойдат в СУ „Димчо Дебелянов“ за оказване на съдействие от длъжностно лице в работни дни, съгласно графика за кандидатстване във времето от 9.00 до 17.00 часа.

С "нашето АБВ" започва пътя на знанието.