Прием в подготвителна група и първи клас за учебната 2023/ 2024 г.

Графици на дейностите по приема на деца в ПГ и ученици в I-ви клас за учебната 2023/ 2024 година, както и отговори на често задавани въпроси и друга актуална информация можете да видите на следните сайтове:

·         За училище – ПГ: https://dg.uslugi.io/pg

·         За училище – I-ви клас: https://school.uslugi.io

 

Телефон за контакти при въпроси, свързани с прием в ПГ и I-ви клас за учебната 2023/ 2024 година: 0879 099 686 - заместник-директор учебна дейност.

График за дейностите за прием в подготвителна група за учебната 2023/ 2024 година можетеда видите тук.

График за дейностите за прием в първи клас за учебната 2023/ 2024 година можетеда видите тук.


С "нашето АБВ" започва пътя на знанието.

 

 В рубриката "Виртуална разходка" Ви предоставяме възможност да се запознаете с материално-техническата база на училището и информация за образователния процес.