Прием в подготвителна група и първи клас за учебната 2023/ 2024 г.

Графици на дейностите по приема на деца в ПГ и ученици в I-ви клас за учебната 2023/ 2024 година, както и отговори на често задавани въпроси и друга актуална информация можете да видите на следните сайтове:

·         За училище – ПГ: https://dg.uslugi.io/pg

·         За училище – I-ви клас: https://school.uslugi.io

 

Телефон за контакти при въпроси, свързани с прием в ПГ и I-ви клас за учебната 2023/ 2024 година: 0879 099 686 - заместник-директор учебна дейност.

График за дейностите за прием в подготвителна група за учебната 2023/ 2024 година можетеда видите тук.

График за дейностите за прием в първи клас за учебната 2023/ 2024 година можетеда видите тук.


*     *     *

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

I. Първо класиране за подготвителна група

1.Класирани деца.

2. При записване на класираното дете е необходимо да представите документите, описани тук.

3. В сградата на училището се влиза откъм Македонски дом при строг пропускателен режим и при спазване на противоепидемичните мерки, затова отправяме молба към родителите да изчакат търпеливо своя ред.

4. Работно време на комисията за записване на деца в ПГ на I класиране:

            01.06.2023 г. - от 9.00ч. до 17.30 часа

            02.06.2023 г. - от 9.00 ч. до 17.30 часа

            05.06.2023  г. - от 9.00 ч. до 16.30 часа

            06.06.2023 г. - от 9.00 ч. до 16.30 часа

 

II. Второ класиране за подготвителна група

1. Класирани деца

2. При записване на класираното дете е необходимо да представите документите, описани тук.

3. Работно време на комисията за записване на деца в ПГ на II класиране:

            15.06.2023 г. - от 9.00ч. до 17.30 часа

            16.06.2023 г. - от 14.00 ч. до 17.30 часа или след приключване на НВО VII/ X клас

            19.06.2023 г. - от 9.00ч. до 16.30 часа


III. Трето класиране за подготвителна група

1. Класирани деца

2. При записване на класираното дете е необходимо да представите документите, описани тук.

3. Работно време на комисията за записване на деца в ПГ на III класиране:

            27.06.2023 г. - от 9.00ч. до 16.30 часа

            28.06.2023 г. - от 9.00 ч. до 16.30 часа

Местата се запълват до изчерпване на свободните места.

Свободни места в Трета ПГ - 5 г. след трето класиране: 0

Свободни места в Четвърта ПГ - 6 г. след трето класиране: 0

 

  * * *

 ПЪРВИ КЛАС

 

I. Първо класиране за I клас

1. Класирани деца.

2. При записване на класираното дете е необходимо да представите документите, описани тук.

3. Работно време на комисията за записване на ученици в I клас на първо класиране:

01.06.2023 г. - от 9.00ч. до 17.30 часа

02.06.2023 г. - от 9.00 ч. до 17.30 часа

05.06.2023 г. - от 9.00 ч. до 17.00 часа

06.06.2023 г. - от 9.00 ч. до 17.00 часа

 

II. Второ класиране за I клас

1. Класирани деца

2. При записване на класираното дете е необходимо да представите документите, описани тук.

3. Работно време на комисията за записване на ученици в I клас на второ класиране:

15.06.2023 г. - от 9.00ч. до 17.00 часа

16.06.2023 г. - от 14.00 ч. до 17.00 часа или след приключване на НВО VII/ X клас

19.06.2023 г. - от 09.00 ч. до 17.00 часа

 

III. Трето класиране за I клас

1. Класирани деца

2. При записване на класираното дете е необходимо да представите документите, описани тук.

3. Работно време на комисията за записване на ученици в I клас на трето класиране:

27.06.2023 г. - от 9.00ч. до 17.00 часа

             28.06.2023 г. - от 9.00 ч. до 17.00 часа

Свободни места в първи клас след трето класиране: 0

  * * *

 

 

С "нашето АБВ" започва пътя на знанието.

 

 В рубриката "Виртуална разходка" Ви предоставяме възможност да се запознаете с материално-техническата база на училището и информация за образователния процес.