Прием в подготвителна група и първи клас за учебната 2020/2021 г.

 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Система за електронно централизирано класиране за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Варна - https://dg.is-vn.bg/pg 

В Системата за електронно централизирано класиране на Община Варна са публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дайностите за прием в подготвителни групи в общинските училища и указания за ползване на системата.

 Във връзка с провеждане на Държавен зрелостен изпит на 01.06.2020 година, Ви информираме, че на посочената дата няма да има достъп до сградата. Поради тази причина, на родителите на деца, кандидатстващи за прием в подготвителна група, които нямат достъп до интернет за попълване на данните в електронната платформа за кандидатстване - съдействие ще окаже длъжностно лице на място в училището във всички работни дни, различни от горепосочената дата.

 

ПЪРВИ КЛАС

Електронна платформа за прием в първи клас в общинските училища https://school.is-vn.bg/ на Община Варна

В Електронната платформа за прием в първи клас на Община Варна са публикувани правила за прием и нармативна уредба, график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища и райониране.

 

С "нашето АБВ" започва пътя на знанието.

 

Телефон за контакти - 0879/283-460