Eлектронна библиотека

 

 Уважаеми ученици и родители,

Каним Ви в нашата виртуална училищна библиотека и Ви насърчаваме да се включите в дейностите, които се реализират.

В нея ще откриете нови произведения за деца и юноши, любими автори и различни предизвикателства. Ще споделяме идеи и вълнения, занимания и интереси!

Очакваме Ви в Classroom, Б И Б Л И О Т Е К А СУ "Д. Дебелянов", гр. Варна. Кодът за достъп може да получите от класните ръководители.