Прием на ученици в VIII клас за учебна 2020/ 2021 година


Приет ученик в профил "Предприемачески" след III етап на класиране

Приет ученик в профил "Софтуерни и хардуерни науки" след III етап на класиране


Графикът за записване на приетите ученици може да видите по-долу.

 

СУ "Димчо Дебелянов" ще реализира прием на ученици в VIII клас в следните иновативни профили: 

1. Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език, дневна форма на обучение и максимален брой ученици - 26. Профилиращи предмети - Предприемачество и Информационни технологии.

Балообразуване: 3 пъти оценката по български език и литература и 1 път оценката по математика от НВО плюс 1 път оценката по география и икономика и 1 път оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование.

В „Предприемачески" профил се изучава еко предприемачество, маркетинг, реклама, мениджмънт и други дисциплини, които са ключ към стартирането и успех за реализиране на бъдеща бизнес идея. Учениците ще имат възможност заедно със своите съученици да създават бизнес симулации и да участват в национални и международни форуми. Придобитите компетентности от този профил ще бъдат основа в създаването на успешен и конкурентен бизнес и ще послужат при продължаване на образование.

 

2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, дневна форма на обучение и максимален брой ученици - 26. Профилиращи предмети - Информатика и Информационни технологии.

Балообразуване: 3 пъти оценката по български език и литература и 1 път оценката по математика от НВО плюс 1 път оценката по информационни технологии и 1 път оценката по чужд език от свидетелството за основно образование.

В профил „Софтуерни и хардуерни науки" обучението дава възможност за придобиване на компетентности в три посоки - в областта на компютърната графика се придобиват умения в графичен и уеб дизайн, компютърно моделиране и анимация. Разработва се мобилни и уеб базирани приложения. Учениците ще научат основите на програмните езици и уеб програмирането. В направление хардуерни науки те ще се запознаят детайлно с компютърните системи и мрежи. Придобитите базови компетентности от този профил ще бъдат основа за последващо специализирано образование и успешна кариера в технологичния сектор.

ГРАФИК

на дейностите по приема на ученици в VIII клас

I. Първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

1. Период - от 14.07.2020 до 16.07.2020 година.

2. Работно време на комисиите:

   14.07.2020 г. - от 9.00 до 17.30 часа

   15.07.2020 г. - от 9.00 до 17.30 часа

   16.07.2020 г. - от 9.00 до 17.30 часа

II. Втори етап на класиране:

1. Период - от 21.07.2020 до 22.07.2020 година.

2. Работно време на комисиите:

   21.07.2020 г. - от 9.00 до 17.30 часа

   22.07.2020 г. - от 9.00 до 17.30 часа

III. Трети етап на класиране:

1. Период - 30.07.2020 година.

2. Работно време на комисиите:

   30.07.2020 г. - от 9.00 до 17.30 часа

IV. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране, съгл. заповед на Директора:

1. Период за подаване на документи за участие в класирането - от 04.08.2020 до 31.08.2020 година

2. Необходими документи:

   - заявление по образец и декларация за съгласие за обработване на лични данни

   - удостоверение за раждане - копие

   - свидителство за основно образование - оригинал

   - служебна бележка с резултатите от изпитите от НВО

2. Място на подаване и работно време - канцелария на СУ "Димчо Дебелянов" от 9.00 до 17.30 часа

3. Срок за обявяване на списъците с приетите ученици - 02.09.2020 година до 17.00 часа

4. Срок за записване - от 03.09.2020 до 08.09.2020 година от 9.00 до 17.30 часа

Последвайте ни и се абонирайте

за нашия канал в You Tube,

като кликнете върху изображението

или линка:  СУ Димчо Дебелянов - Варна .

 

Телефон за контакти - 052/612-964