Прием на ученици в VIII клас за учебна 2022/ 2023 година

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ

В VIII КЛАС ЗА УЧ. 2022/2023 ГОДИНА

В сградата на училището се влиза откъм Македонски дом при строг пропускателен режим и при спазване на противоепидемичните мерки, затова отправяме молба към родителите да изчакат търпеливо своя ред.

Необходими документи при записване на класиран ученик:

-          Свидетелство за завършено основно образование – оригинал

-          Удостоверение за раждане – копие и оригинал за сверяване

-          Документи, удостоверяващи самоличността на ученика и родителя/ настойника/ попечителя

-          Други документи при необходимост

 

I.                   Първи етап на записване на класираните ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

13.07.2022 г. от 9.00 до 17.30 часа

14.07.2022 г. от 9.00 до 17.30 часа

15.07.2022 г. от 9.00 до 17.00 часа   


II.                Втори етап на записване на класираните ученици:

21.07.2022 г. от 9.00 до 17.30 часа

22.07.2022 г. от 9.00 до 17.00 часа

 

III.              Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26.07.2022 г. – 27.07.2022 г., съгл. заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката.

 

IV.             Трети етап на записване на класираните ученици:

01.08.2022 г. от 9.00 до 17.30 часа

02.08.2022 г. от 9.00 до 17.00 часа
                                                                                                                                          

V.                 Организация по попълване на незаетите места след трети етап на класиране, както следва:

1.        Срок за подаване на документи за участие в класирането: от 03.08.2022 г. до 29.08.2022 г. включително, в канцеларията на СУ „Димчо Дебелянов“- от 09:00 ч. до 17:30 часа.

2.        Срок за обявяване на списъците с приетите ученици: 01.09.2022 г.- до 17:30 часа.

3.        Срок за записване на приетите ученици: 02.09.2022 г.- от 9:00 ч.- 17:00 часа.

4.        Срок за обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места в училището и в Регионалното управление на образованието- 05.09.2022 година.

5.        Начин на класиране на учениците:

 

  5.1.       за профил „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ с интензивно изучаване на чужд език – АЕ на I, II и III етап, а именно по брой точки, получени от утроената оценка по български език и литература от писмения изпит чрез тест, оценката по математика от писмен изпит чрез тест и оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план, превърнати в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. При равен бал се взимат в последователен ред оценките по реда на тяхното вписване по учебен план в свидетелството за основно образование;

  5.2. за профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ с интензивно изучаване на чужд език – АЕ на I, II и III етап, а именно по брой точки, получени от утроената оценка по български език и литература от писмения изпит чрез тест, оценката по математика от писмен изпит чрез тест и оценките по информационни технологии и чужд език от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план, превърнати в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. При равен бал се взимат в последователен ред оценките по реда на тяхното вписване по учебен план в свидетелството за основно образование.

*  *  *

Заповед на директора на СУ "Димчо Дебелянов" за определяне състава на училината комисия по приемане на документи и по организиране на записването на ученици в VIII клас, техните задължения и изброените по-горе срокове, можете да видите тук.

*  *  *

Информация за прием след трето класирани

Списък на приетите ученици след трети етап на класиране за VIII клас, Профил "Предприемачески" за учебната 2021/2022 г. :

1. Вх. № 0302032
2. Вх. № 0300652

Напомняме Ви, че срокът за записване е: 03.09.2021 г.- от 9:00 ч.- 17:30 часа.

*   *   *

СУ "Димчо Дебелянов" реализира прием на ученици в VIII клас

за уч. 2022/ 2023 година в следните профили: 

1. Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език, дневна форма на обучение и максимален брой ученици - 26. Профилиращи предмети - Предприемачество и Информационни технологии.

Балообразуване: 3 пъти оценката по български език и литература и 1 път оценката по математика от НВО плюс 1 път оценката по география и икономика и 1 път оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование.

В „Предприемачески" профил се изучава еко предприемачество, маркетинг, реклама, мениджмънт и други дисциплини, които са ключ към стартирането и успех за реализиране на бъдеща бизнес идея. Учениците ще имат възможност заедно със своите съученици да създават бизнес симулации и да участват в национални и международни форуми. Придобитите компетентности от този профил ще бъдат основа в създаването на успешен и конкурентен бизнес и ще послужат при продължаване на образование.

 

2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, дневна форма на обучение и максимален брой ученици - 26. Профилиращи предмети - Информатика и Информационни технологии.

Балообразуване: 3 пъти оценката по български език и литература и 1 път оценката по математика от НВО плюс 1 път оценката по информационни технологии и 1 път оценката по чужд език от свидетелството за основно образование.

В профил „Софтуерни и хардуерни науки" обучението дава възможност за придобиване на компетентности в три посоки - в областта на компютърната графика се придобиват умения в графичен и уеб дизайн, компютърно моделиране и анимация. Разработва се мобилни и уеб базирани приложения. Учениците ще научат основите на програмните езици и уеб програмирането. В направление хардуерни науки те ще се запознаят детайлно с компютърните системи и мрежи. Придобитите базови компетентности от този профил ще бъдат основа за последващо специализирано образование и успешна кариера в технологичния сектор.

 

Последвайте ни и се абонирайте

за нашия канал в You Tube,

като кликнете върху изображението

или линка:  СУ Димчо Дебелянов - Варна .

 

Телефон за контакти - 052/612-964