Прием на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 г.


Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на чужд език- АЕ

Профилиращи предмети: предприемачество, информационни технологии, география и икономика.

1 паралелка

Брой места в паралелката: 26

Форма на обучение- дневна

Балообразуване: утрояване на резултата от НВО по БЕЛ, резултат от НВО по математика, оценките по информационни технологии и география и икономика, превърнати в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

   

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език- АЕ

Профилиращи предмети: информационни технологии, информатика, математика, английски език

1 паралелка

Брой места в паралелката: 26

Форма на обучение- дневна

Балообразуване: утрояване на резултата от НВО по БЕЛ, резултат от НВО по математика, оценките по информационни технологии и чужд език, превърнати в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

* * * 

Училищната комисия по приемане на документи и по организиране на записването на ученици на места, утвърдени с държавния план- прием в VIII клас на приетите ученици: 

- на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране в периода  04.07 – 06.07.2018 г.  

- на втори етап на класиране в периода  13.07– 17.07.2017 г.  

- на приетите ученици на трети етап на класиране в периода 27.07– 30.07.2017 г.

ще извършва записването в сградата на СУ „Д. Дебелянов“, вход откъм Македонски дом.

Място- кабинет на заместник- директор учебна дейност;

Работно време- от 08:30 ч. до 17:00 часа без събота и неделя

* * *

Информация за полагане на приемен изпит за проверка на способностите на територията на друга област;

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година;

Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование;

Информация за датите и времетраенето на изпитите чрез тест и проверка на способностите за VII клас

 

Информация за приема след завършено основно образование - може да видите и на електронната страница на РУО - Варна