Прием на ученици в VIII клас за учебна 2019/ 2020 година

 

Графикът на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2019/ 2020 г., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование може да видите тук.

 

 СУ "Димчо Дебелянов" обявява прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година в следните профили:

1. Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език и задължителни профилиращи учебни предмети предприемачество, информационни технологии, география и икономика, биология и здравно образование, дневна форма на обучение и максимален брой 26 (двадесет и шест) ученици;

2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език и задължителни профилиращи учебни предмети информатика и информационни технологии, физика и астрономия и английски език, дневна форма на обучение и максимален брой 26 (двадесет и шест) ученици.

 * * *

Информиране и консултиране на ученици, родители и граждани по организиране на дейностите по приемане на ученици в VIII клас, след завършено основно образование ще се извършва всеки работен ден от 9.00 до 10.00 часа в сградата на СУ "Димчо Дебелянов" (вход откъм Македонски дом).