Прием на ученици в VIII клас за учебна 2020/ 2021 година

 

СУ "Димчо Дебелянов" ще реализира прием на ученици в VIII клас в следните иновативни профили:

 

1. Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език, дневна форма на обучение и максимален брой ученици - 26. Профилиращи предмети - Предприемачество и Информационни технологии.

Балообразуване: 3 пъти оценката по български език и литература и 1 път оценката по математика от НВО плюс 1 път оценката по география и икономика и 1 път оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование.

В „Предприемачески" профил се изучава еко предприемачество, маркетинг, реклама, мениджмънт и други дисциплини, които са ключ към стартирането и успех за реализиране на бъдеща бизнес идея. Учениците ще имат възможност заедно със своите съученици да създават бизнес симулации и да участват в национални и международни форуми. Придобитите компетентности от този профил ще бъдат основа в създаването на успешен и конкурентен бизнес и ще послужат при продължаване на образование.

 

2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, дневна форма на обучение и максимален брой ученици - 26. Профилиращи предмети - Информатика и Информационни технологии.

Балообразуване: 3 пъти оценката по български език и литература и 1 път оценката по математика от НВО плюс 1 път оценката по информационни технологии и 1 път оценката по чужд език от свидетелството за основно образование.

В профил „Софтуерни и хардуерни науки" обучението дава възможност за придобиване на компетентности в три посоки - в областта на компютърната графика се придобиват умения в графичен и уеб дизайн, компютърно моделиране и анимация. Разработва се мобилни и уеб базирани приложения. Учениците ще научат основите на програмните езици и уеб програмирането. В направление хардуерни науки те ще се запознаят детайлно с компютърните системи и мрежи. Придобитите базови компетентности от този профил ще бъдат основа за последващо специализирано образование и успешна кариера в технологичния сектор.

Последвайте ни и се абонирайте

за нашия канал в You Tube,

като кликнете върху изображението

или линка:  СУ Димчо Дебелянов - Варна .

 

Телефон за контакти - 0879/ 283-460