Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 27.10.2020 година е карантиниран още един учител, т.к. същият също е бил контактен на свой близък.

В сградата на училището са налични всички условия от санитарен характер за предотвратяване на риска от разпространение на вируса. Дезинфекционните мероприятия в сградата се извършват, съгласно утвърдения алгоритъм и график.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 26.10.2020 година има един карантиниран учител, т.к. същият е бил контактен на свой близък.

В сградата на училището са налични всички условия от санитарен характер за предотвратяване на риска от разпространение на вируса. Дезинфекционните мероприятия в сградата се извършват, съгласно утвърдения алгоритъм и график.

Актуална информация

 Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 20.10.2020 година ученик от 9а клас е дал положителна проба за COVID – 19. Същият не е посещавал училище в последните 48 часа и поради липса на контакт със съученици и учители - не се налага карантиниране на съответната паралелка.

Поради намалената средата на взаимодействие между учениците от различните класове и потоци няма място за притеснение.

На 21.10.2020 година преди началото на учебните часове ще се извърши щателна дезинфекция на сградата.

За осигуряване на здравословен психоклимат в осъществяването на образователния процес, апелираме към родители и ученици за взаимна подкрепа, доверие и отговорно поведение от всички страни.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Към 14.10.2020 година в училището няма лица с положителен PCR тест или под карантина. Налични са всички условия от санитарен характер за предотвратяване на риска от разпространение на вируса. Дезинфекционните мероприятия в сградата се извършват, съгласно утвърдения алгоритъм и график.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с условията на епидемиологична обстановка от COVID-19 в страната, Ви информираме, че към момента ситуацията в СУ "Димчо Дебелянов" е спокойна. Утвърдените мерки и правила за опазване здравето на учениците и служителите се спазват стриктно. Придвижването в общите закрити части на сградата става с поставена защитна маска/шлем на лицето. Намалена е средата на взаимодействие между учениците от различните потоци. Налични са всички условия от санитарен характер за предотвратяване на риска от разпространение на вируса. Дезинфекционните мероприятия в сградата се извършват, съгласно утвърдения алгоритъм и график.

Мерки и правила за провеждане на обучение в условията на COVID-19

Мерки и правила за организиране и провеждане на присъствено обучение в СУ "Димчо Дебелянов" в условията на епидемиологична обстановка от COVID-19

1. Мерки и правила в изпълнение на насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/ 2021 г. в условията на COVID- 19, разработени от МОН;

2. Инструктаж на учителите във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на епидемиологична обстановка от COVID-19;

3. Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на епидемиологична обстановка от COVID-19;

4. Инструктаж на медицинското лице във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на епидемиологична обстановка от COVID-19;

5. Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на епидемиологична обстановка от COVID-19;

6. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на епидемично разпространение на COVID-19;

7. Приложения 1, 2 и 3 към Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19, съгласно заповед № РД- 01- 487/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Психологическа подкрепа от училищните специалисти

важаеми родители и ученици,

В така бързо изменящата се обстановка- ние, екипът на СУ “Димчо Дебелянов” и в частност педагогическият съветник и училищният психолог, предлагаме своята помощ, като предоставяме възможност за консултации, свързани със ситуацията около новия Коронавирус – „Заедно срещу COVID-19“. Ние разбираме Вашите притеснения и опасения, за които сме готови да поговорим открито! Няма да изпадаме в подробности как да се предпазвате физически (апелираме да спазвате всички медицински препоръки), но бихме искали да дадем някои ВАЖНИ подробности как да се предпазите психологически! Всички ни казват, че не е добре да изпадаме в паника, но в същото време около нас се случват тревожни неща. Знаем ли как да се преборим със стреса по време на криза? Трудно е човек да запази спокойствие, когато се случват непредвидени обстоятелства, застрашаващи живота му, неговата психика влиза в състояние на стрес. Стресът е необходим, защото ни помага да сме по- внимателни към всички детайли, да обработваме по- бързо информацията и да взимаме необходимите решения. Но, ако не знаем как да го управляваме, стресът може да ни доведе до тревожност, до прегряване и да намали имунната ни защита. Важно е да се научим да функционираме в стресови ситуации без да изпадаме в паника! Трудно е човек да запази спокойствие, но ви уверяваме, че паниката и хаосът в момента няма да помогнат на никого! Това, което наистина работи и помага, е спокойната и осмислена, отговорна реакция! Със сигурност не сте сами в тази ситуация, много хора, не само в България, но и по целия свят в този момент изпитват страх и тревожност! Опитайте се да мислите рационално! Намалете приема на информация до един път на ден! Помнете, че физическата изолация, не означава социална такава! Поддържайте контакт по телефон и чрез всички достъпни за вас онлайн социални приложения с всички ваши Близки, познати и приятели, те също имат нужда да поговорят с някого! Фокусирайте се върху дейности, които ви носят удоволствие, старайте се да мислите за приятни за вас неща! Правете физически упражнения вкъщи, това помага за приема на повече кислород и произвеждането на допамин (хормон на щастието). Пийте повече вода! 

Призоваваме Ви да бъдем спокойни и отговорни, защото само този, който владее себе си, владее и ситуацията! 

- Как да се справим с тревожността? Помислете и си отговорете на тези въпроси:

- Какви емоции изпитвам? Какво е различно в поведението ми?

- Колко губя докато се тревожа и потъвам в страховете си?

- Как ми помага тревогата?

- Кое ми пречи да се справя с тревогата?

- Кои са плюсовете от това да се справя с тревогата?

За да внесем още повече яснота, можем да запишем на лист хартия отговорите на тези въпроси. След това да се опитaме да наблюдаваме кога и къде в живота ни се появяват тези емоции.

Ако чувствате, че имате нужда от помощ, свържете се с нас, като посочите своите имена, клас и телефон за обратна връзка! Оставаме на ваше разположение!

Педагогическия съветник- Милка Войнова на е-mail: voynova.mila@gmail.com
Училищния психолог- Веселина Кирилова на е-mail: 
veselina.kirilova.psy@gmail.com.
Психологът Валентин Бояджиев осъществява подкрепа на учениците със специални образователни потребности:
vsboyadzhiev@gmail.com.

Психологическа подкрепа за училищната общност във Варна

Уважаеми ученици и родители,

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
всеки работен ден от 10ч. -  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047

Марина Габровска -   психотерапевт, медиатор

всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail:
together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Национална телефонна линия за деца 116 111/денонощна

Информационни материали

Информационни материали за превенция разпространението на COVID - 19

Брошури 1, 2, 3 и 4

Видеоматериал и информация на Националния център за здравни и паразитни болести

Информация на Медицински университет - Варна