Свободни места за прием на ученици за учебната 2019/2020 година към 17.01.2020 г.

 Подготвителна група - 5-годишни - 4

  I г клас - 1

  IVа клас - 1

  IVб клас  - 2

  VIб клас - 1

  VIв клас - 1

  VIIа клас - 3

  VIIб клас - 1

  VIIв клас - 4

  IX а - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 2

  IX б - профил „Софтурни и хардурни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 3

  XI а - профил „Технологичен - предприемачество и бизнес“, прием след VII клас - 2

  XI б - профил „Технологичен - информацинни технологии“, прием след VIII клас - 6