Свободни места за прием на ученици през

учебната 2020/2021 година към 20.04.2021 г.


  III б клас - 1

  III в клас - 1

  IV б клас - 1

  VI б клас - 1

  VII а клас - 1

  IX а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 2

  X а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 1

  X б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 6

  XI а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 1