Свободни места за прием на ученици за

учебната 2020/2021 година към 28.09.2020 г. 
III б клас - 2

  III в клас - 1

  IV б клас - 1

  IV г клас - 1

  VI а клас - 1

  VI в клас - 2

  VII в клас - 1

  X а - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 2

  X б - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 6

  XI а - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 1