Свободни места за прием на ученици

за учебната 2023/ 2024 година към 25.09.2023 г.II в клас - 1

II г клас - 2

IV a клас - 1

VI a клас - 1

VI б клас - 1

VII б клас - 1

XII а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ и профилиращи предмети: 1. Предприемачество; 2. Информационни технологии; 3. География и икономика; 4. Английски език - B2 - 3 свободни места

XII б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ и профилиращи предмети: 1. Информатика; 2. Информационни технологии; 3. Биология и здравно образование; 4. Английски език - B2 - 3 свободни места