Свободни места за прием на ученици към 05.10.2018 г.

 

Клас / Брой свободни места

Клас / Брой свободни места

Клас / Брой свободни места

Клас / Брой свободни места

I а - 2

III г - 6

V а - 5

VI б - 5

II б - 2

IV а - 3

V б - 2

VI в - 5

III а - 4

IV в - 1

V в - 8

VII а - 4

III в - 3

IV г - 5

VI а - 4

VII б - 1

VIII а - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 7

VIII б - профил „Софтурни и хардурни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 3

X а - профил „Технологичен - предприемачество и бизнес“, прием след VII клас - 2

X б - профил „Технологичен - информацинни технологии“, прием след VIII клас - 5