Свободни места за прием на ученици

за учебната 2022/ 2023 година към 02.12.2022 г.


 

Трета ПГ (5 г.) - 4

IV в клас - 1

V б клас - 1

V в клас - 1

VII в клас - 1

XI а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 2

XI б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 2

XII а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 5

XII б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 6