Свободни места за прием на ученици

за учебната 2021/2022 година към 27.04.2022 г.


 

  
  Четвърта ПГ (6 г.) - 1

  V б клас - 1

  VII б клас - 1

  VII в клас - 2

  IX б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 1

  XI а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 3

  XI б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 5

  XII а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 1