Свободни места за прием на ученици за учебната 2019/2020 година към 11.03.2020 г.

 Подготвителна група - 5-годишни - 4

  II в клас - 1

  IVа клас - 1

  IVб клас  - 2

  Vа клас - 1

  Vб клас - 1

  VIа клас - 1

  VIб клас - 1

  VIIа клас - 3

  VIIб клас - 2

  VIIв клас - 4

  IX а - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 2

  IX б - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 4

  XI а - профил „Технологичен - предприемачество и бизнес“, прием след VII клас - 2

  XI б - профил „Технологичен - информационни технологии“, прием след VIII клас - 6