Свободни места за прием на ученици към 03.04.2019 г.

 

Клас / Брой свободни места

Клас / Брой свободни места

Клас / Брой свободни места

Клас / Брой свободни места

I в - 1              I г - 1

III в - 3

V а - 5

VI б - 4

II б - 1            II в - 2

III г - 6

V б - 1

VI в - 5

III а - 4

IV а - 3

V в - 8

VII а - 4

III б - 1

IV в - 1           IV г - 7

VI а - 3

VII б - 1

VIII а - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 5

VIII б - профил „Софтурни и хардурни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 4

X а - профил „Технологичен - предприемачество и бизнес“, прием след VII клас - 1

X б - профил „Технологичен - информацинни технологии“, прием след VIII клас - 6