Свободни места за прием на ученици

за учебната 2023/ 2024 година към 10.04.2024 г.
II в клас - 5

II г клас - 3

IV в клас- 1

V а клас - 1 

VI б клас- 1

XII а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ и профилиращи предмети: 1.Предприемачество; 2. Информационни технологии; 3. География и икономика; 4. Английски език - B2 - 4 свободни места

XII б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ и профилиращи предмети: 1.Информатика; 2. Информационни технологии; 3. Биология и здравно образование; 4. Английски език - B2 - 3 свободни места