Свободни места за прием на ученици

за учебната 2022/2023 година към 28.07.2022 г.


 

  
  Трета ПГ (5 г.) - 10

  I клас - 7

  XII а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 3

  XII б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 6