Свободни места за прием на ученици за

новата учебна 2020/2021 година към 16.07.2020 г.


  Подготвителна група - смесена 5- и 6-годишни - 8 

  III б клас - 1

  III в клас - 1

  X а - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 3

  X б - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 4

  XI а - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 1

  XII а - профил „Технологичен - предприемачество и бизнес“, прием след VII клас - 2

  XII б - профил „Технологичен - информационни технологии“, прием след VIII клас - 6