Свободни места за прием на ученици за учебната 2019/2020 година към 16.07.2019 г.

 II клас - няма свободни места

 III клас - 6

 IV клас - 12

 V клас  - няма свободни места

 VI клас - 10

 VII клас - 12

 IX а - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 5

 IX б - профил „Софтурни и хардурни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 4

 XI а - профил „Технологичен - предприемачество и бизнес“, прием след VII клас - 1

 XI б - профил „Технологичен - информацинни технологии“, прием след VIII клас - 6