Свободни места за прием на ученици за учебната 2019/2020 година към 11.11.2019 г.

 Подготвителна група - 5-годишни - 4

 Iб клас - 1

 Iг клас - 2

  IIIб клас - 1

  IIIг клас - 1

  IVа клас - 1

  IVб клас  - 2

  IVв клас - 1

  VIа клас - 1

  VIб клас - 1

  VIв клас - 1

  VIIа клас - 2

  VIIб клас - 1

  VIIв клас - 4

  VIIIа клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 1

  IX а - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 3

  IX б - профил „Софтурни и хардурни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 3

  XI а - профил „Технологичен - предприемачество и бизнес“, прием след VII клас - 2

  XI б - профил „Технологичен - информацинни технологии“, прием след VIII клас - 6