Свободни места за прием на ученици

за учебната 2022/ 2023 година към 17.03.2023 г.


 

Трета ПГ (5 г.) - 4

II а клас - 1

III г клас - 1

IV в клас - 1

V а клас - 1

VI в клас - 4

VII в клас - 2

XI а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 3

XI б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 2

XII а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 5

XII б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 6