Директор:

052/613-602            

Зам.-директор УД:

Зам.-директор АД:

052/613-599

052/613-600

Специалист – обучение и развитие:

052/613-599

Счетоводство:

052/612-964

Домакин / Технически секретар: 

052/613-597

  

  Адрес: гр.Варна, ул.Русе №2

  e-mail: sou_d_debelianov@abv.bg

                         

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
Проверка:
Въведи текста от картинката