Б Ю Д Ж Е Т

Бюджет 2017 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017г. до 31.03.2017г.

Бюджет 2017 г. - дейност 3/01/322

Бюджет 2017 г. - дейност 3/01/318

Бюджет 2017 г. - дейност 3/01/322

Бюджет 2017 г. - дейност 3/01/322

Бюджет 2017 г. - дейност 3/01/338

Бюджет 2016 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016г. до 30.09.2016г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016г. до 30.06.2016г.

Бюджет 2016 г. - дейност 3/01/322

Бюджет 2016 г. - дейност 3/01/318

Бюджет 2016 г. - дейност 3/01/322

Бюджет 2016 г. - дейност 3/01/322

Бюджет 2016 г. - дейност 3/03/322

 Бюджет 2015 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Бюджет 2015 г. - държавна дейност 318

Бюджет 2015 г. - държавна дейност 322