График на класовете по смени за I учебен срок на уч. 2016/2017г.

Съгласно решение на Педагогическия съвет при СУ „Д. Дебелянов“, вписано в Протокол № 020 от 25.08.2016 г. е приет следния график на класовете по смени за първия срок на учебна 2016/ 2017 г., както следва:

Първа смяна:                                              Втора смяна:

                      I а,б,в,г клас;                                                   ПИГ- I клас, 4 групи;

                       II а, б, в, г клас;                                                 ПИГ- II клас, 3 групи;

                        III а, б, в клас;                                                   ПИГ- III клас, 2 групи;

            ПИГ- IV клас, 2 групи;                                     IV а, б, в, г клас;

                              V а, б клас;                                                       ПИГ- V- VII клас, 1 група;  

                                          VI а, б клас;                                                       VIII а, б, IXа,  XIа, б, XIIа клас

                                          VII а, б клас

Свободни места

Свободни места към 29.08.2016г. по класове и паралелки за учебната 2015/2016г.

клас – 2 бр.                                  клас – 1 бр.                                  клас – 1 бр.

IIIб клас – 3 бр.                                IIIг клас – 3 бр.                               Va клас – 4 бр.

    Vб клас – 5 бр.                                 Ха клас * – 4 бр.                              Хб клас ** – 7 бр.

* Xа клас – профил „Технологичен – Предприемачество и бизнес“ (прием след 7 клас);

** Xб клас – профил „Технологичен – Информационни технологии“ (прием след завършено основно образование)

Информация за провеждане на ДЗИ, сесия август - септември 2016г.

Държавните зрелостни изпити на предстоящата през август-септември 2016 г. сесия ще се проведат на модули.  Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка от частите. След изтичане на определеното време те ще затварят в плик съответната част и няма да имат възможност да се връщат и да работят повече върху нея.

Подробна информация може да прочетете тук.

Съобщение

График за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване на ученици

 след завършен 7 клас

22 - 25 юли - подаване на заявления за участие в класиране

26 юли - обявяване на списъците с приетите ученици

27 - 28 юли - записване на приетите ученици

29 юли - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

Към дата 20 юли има 2 свободни места за профилирана паралелка

"Технологичен - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС" за уч. 2016/2017 г. .

Учебници - 2016/2017 г.

Списък на учебниците за учебната 2016 / 2017 г.

Обучение на педагогическите кадри от СОУ "Димчо Дебелянов" в гр.Котел

В периода 18-19 юли в Парк хотел "Изворите" в гр. Котел, проведохме обучителен курс за повишаване на професионалните компетентности на тема: "Взаимодействието между семейството и училището - форма за оптимизиране на образователния и възпитателен процес".
В обучението, проведено от Център за иновации в образованието "Протекта", участие взеха 32 учители и възпитатели. Материята бе поднесена по интересен и атрактивен начин от доц. д-р Ицка Дерижан. Проведохме и ролеви игри, разделени по групи решавахме казуси. Със своята  практическа насоченост курса бе изключително полезен.
На 20 юли посетихме село Жеравна и разгледахме къщата-музей „Йордан Йовков“,  къщата-музей на „Сава Филаретов“, къщата-музей на „Руси Чорбаджи“, както и художествената галерия. Завърнахме се заредени с положителни емоции.

 Повече снимки може да видите в секция „Галерия“.

Приети ученици за уч. 2016/2017г.

 Приети ученици на II-ри етап на класиране за профилирана паралелка - профил "Технологичен - Информационни технологии" след завършено основно образование

Записани ученици за уч. 2016/2017 г.

Записани ученици на I-ви етап на класиране за профилирана паралелка - профил "Технологичен - Информационни технологии" след завършено основно образование

Протокол за записаните ученици и незаетите места след I-ви етап на класиране след завършено основно образование

Приети ученици за уч. 2016/2017г.

 Приети ученици на  I-ви етап на класиране за профилирана паралелка

профил „Технологичен - Информационни технологии”,

след завършено основно образование

Съобщение - Държавни зрелостни изпити, сесия август-септември

Ръководството на СОУ ”Димчо Дебелянов”- Варна  уведомява всички заинтересовани, че във връзка със Заповед № РД-09-1224 от 28.08.2015 г. на Министъра на образованието и науката, че от 04.07.2016 г. до 15.07.2016 г. /до 17.00 часа/ при техн. секретар се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия август - септември за учебна 2015 / 2016 година. При неподаване на заявления в посочения срок, желаещите няма да бъдат допуснати до явяване на държавни зрелостни изпити за сесия август - септември за настоящата учебна година.

Прием след завършен VIII клас за уч. 2016/2017 г.

Профил "Технологичен - Информационни Технологии

Приемът в паралелка с профил "ТЕХНОЛОГИЧЕН" - информационни технологии е след завършено основно образование с  кандидатстване  по документи.

I. Изисквания към кандидатите (съгласно чл. 26, ал.1, т. 1 и т. 2 от Нареба № 11от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища в паралелека с профил):

- кандидатът да има завършено основно образование в настоящата 2015/ 2016 г.

- кандидатът да не е по- възрастен от 17 години, навършени в годината на кандидатстване.
 

II. Подаване на документи за участие в I етап на класиране: от 01- 05.07.2016 г. ( без почивните дни: 02-03.06. 2016 г.)в стая 207, в СОУ " Димчо Дебелянов"от 09 00 до 1730 часа.

- заявление за участие в класирането / по образец/;

-копие от свидетелството за завършено основно образование, с вписани: „Вярно с оригинала“ и подпис на родителя (оригинал за сверка);

Балът за класиране се образува като сбор от оценките по математика, информационни технологии,  български език и литература  от свидетелството за завършено основно образование.

Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред в зависимост от бала.

III. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 06.07.2016 г. /вкл./

IV. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране: 07.07.2016 г. 

При записването се прилагат следните документи:

1. Свидетелство за основно образование - оригинал;

2. Удостоверение за преместване - оригинал;                                                                 

3. Характеристика на ученика;

4. Копие от акт за раждане.

V.Обявяване на записалите се ученици и броя на на незаетите места след първи етап на класиране: 08.07.2016г.   

VI. Подаване на документи за участие в:

-  II етап на класиране: 11.07.2016 г. в стая 207, в СОУ "Димчо Дебелянов"от 09 00 до 1730 часа.

-  III етап на класиране:19.07.2016 г.

VII. Обявяване на списъците с приетите ученици на:

-  II етап на класиране: до 13.07.2016 г. / вкл./

- III етап на класиране: 20.07. 2016 г

VIII. Записване на приетите ученици на:

-  II етап на класиране: 14.07.2016 г.  

- III етап на класиране: до 21.07.2016 г.  

IX. Обявяване на записалите се ученици и броя на на незаетите места след:

-   II етап на класиране: до 18.07.2016 г. / вкл./

-  III етап на класиране: до 25.07.2016 г. / вкл./

Приети ученици в I клас и деца в ПГ за уч. 2016/2017 г.

Проверка за записани ученици в първи клас и деца в подготвителна група за учебната 2016 / 2017 г. може да се направи на място в кабинета на пом.- директора по учебната дейност, като за целта е необходимо да представите лична карта или пълномощно.

Признание

 

Недялко Веселинов Стефанов

от XI а клас

беше удостоен от Руското консулство

с грамота

за рецитация на стихотворение

на Матей Шопкин.

Резултът от кампанията "Капачки в действие" е 120 кг събрани капачки!

 Учениците от СОУ „Димчо Дебелянов“ се включиха активно в кампанията „Капачки в действие“, за да помогнат на свои връстници от домовете за деца, лишени от родителска грижа. Резултатът е 120 кг събрани капачки!

„Капачки в действие“ е истинска зелена благотворителна кампания. Зад нея стои идеята за опазване на околната среда, чрез възпитание от ранна възраст в разделно събиране на отпадъците и важността от това, но и иновативен начин за благотворителност от привидно ненужни неща - пластмасови капачки. Те са леки, не заемат място, могат да се сложат в джоба или чантата без да заемат място, а същевременно са чиста суровина, която може да бъде рециклирана. За всеки събран и предаден тон се предоставят 500 лв., с които се закупуват електрически уреди за домове за деца. За съжаления, при контакт с ръководствата на такива домове в малки населени места, се е оказало, че те не разполагат с пералня и други ел. уреди, което затруднява работата на персонала в грижата им за децата.

Нека да насърчим и подкрепим опазването на околната среда и да помагаме на хората около себе си с действия.

Годишна изложба


Мажоретният ни състав откри фестивала „Олимпийски надежди“ в Албена

  

Мажоретният състав на СОУ „Димчо Дебелянов“ с ръководител Стела Димитрова имаше честта да се включи в откриването на IX фестивал „Олимпийски надежди“ в курортен комплекс „Албена“ по покана на дирекция „Спорт“ на Община Варна.

По традиция надпреварата се провежда под мотото „Да открием олимпийските надежди на България“, като състезанията се организират в 7 вида спорт - футбол, лека атлетика, баскетбол, тенис на маса, плажен волейбол, плуване и плажна борба.

Благодарим на момичетата от Мажоретния състав и на г-жа Стела Димитрова за труда, който полагат и ентусиазма, с който работят и се гордеем, че винаги са желан партньор при реализиране на различни общински спортни инициативи.

 

Учебно-тренировъчна евакуация

 

На 8 юни служители на Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Варна проведоха комплексно практическо занятие за защита от бедствия с учениците от Ха и Хб клас.

Стоян Иванов и инж. Бисер Румполов - инспектор по защита на населението от Първа Районна служба „ПБЗН“ запознаха учениците с различни видове пожарогасители и действията, които трябва да предприемат при възникване на пожар. Обучението се проведе под формата на игрова ситуация - евакуиране, сформиране на сборни пунктове и гасене на пожар. Медицинските лица в СОУ „Димчо Дебелянов“ – д-р Веселина Солакова и м.с. Росица Филипова запознаха учениците с медицинските материали за оказване на долекарска помощ и демонстрираха оказване на първа помощ на пострадал при пожар.

Тренировъчни занятия за защита от бедствия се провеждат периодично и имат за цел да предизвика у учениците нужната реакция и адекватно поведение при възникване на кризисна ситуация.

Инициатива "Безопасен интернет"

Ученици от СОУ „Димчо Дебелянов” се включиха в инициативата „Безопасен интернет”, като тази година бе използван подхода „Деца обучават деца“.

  Разговорът в предаването "Новият ден" по радио "Варна" с осмокласниците - Павлина Тодорова, Петър Ангелов, Дамян Недев и Иван Димитров, може да чуете тук или като кликнете върху изображението.

Благотворителна кампания "С обич за децата, в памет на бащите герои"

Ученици от IIIВ и IIIГ клас се включиха в благотворителната кампания  „С обич за децата, в памет на бащите герои” в подкрепа на децата и семействата на загиналите и пострадали при и по повод изпълнение на служебния си дълг служители от структурите на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието и Министерство на отбраната в гр. Варна.

На 29.05.2016г. по време на благотворителния детски концерт, бяха наградени  отличените в конкурса за рисунка и есе или разказ под надслов "Героизмът в наши дни".

Третокласници от СОУ „Димчо Дебелянов” заеха призовите места  в конкурса за рисунка - Пламен Вицов от IIIГ - първо  мяст; Аврам Доков от IIIВ - второ  място; Йоана  Петкова от IIIВ - трето място. Никол Белчева от IIIГ  клас се класира на второ място със своя разказ.

Учебно пътуване до гр.Русе

На 28 и 29 май 2016 г. учениците от 6а и 8б клас на СОУ "Димчо Дебелянов" се включиха в учебно пътуване по маршрут Варна - Русе - Варна.

Изключителен интерес у тях предизвика посещението на втората по дължина пещера у на нас - "Орлова чука". От екскурзоводската беседа научиха как е образуван този природен феномен и интересни факти, доказващи, че пещерата е била обитавана от човека още в епохата на неолита. За обогатяване на историческите им знания допринесоха посещенията на Ивановските скални църкви, Басарабовския манастир и къщата-музей "Баба Тонка" в град Русе. Особени емоции у тях предизвикаха експонатите на Еко-музея в гр. Русе. По време на туристическите обиколки осмокласници влязоха в ролята на екскурзоводи и сами разказваха за обектите по маршрута. Поздравяваме всички за позитивното отношение и познавателната активност по време на пътуването.

Екскурзия до Плиска, Преслав и Мадарски конник

По незабравим начин учениците от III А, Б, В, Г  класове приключиха учебната година.

В последния учебен ден те осъществиха мечтата си да посетят старите български столици.

С интерес разгледаха Археологическия резерват на Плиска - първата столица на България, както и  Културно-исторически комплекс "Двор на кирилицата". Децата бяха много впечатлени от величествения Мадарски  конник - символ на мощта на Първата българска държава. В Археологическия  музей  „Велики Преслав” третокласниците се докоснаха  до шедьоврите на древните майстори - рисувана керамика, накити, оръжия, множество старинни надписи и уникална колекция от оловни печати.  На това интересно  място учениците  получиха и своите бележници. Всички се завърнаха с невероятни впечатления и положителни емоции.

Дни на приобщаването

Наши ученици взеха участие в конкурсите за есе и рисунка на тема "Аз и моето училище", организиран от Център за приобщаващо образование.

Инициативата е част от националната кампания "Дни на приобщаването" 2016 към програма "Едно училище за всички", която Център за приобщаващо образование развива с подкрепата на фондация "Америка за България" в последните две години.

В конкурса за рисунка  Елица Тонкова от IIА клас  се класира на първо място, а  Никол Данова от  IIIГ клас  -  на трето.

II-ро място за отбор "Млад огнеборец"

   

Отборът по пожароприложен спорт с ръководител г-жа Янка Мавродиева зае II-ро място на Областното състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“, което се проведе на 31 май на стадион „Локомотив“. Надпреварата включваше 2 дисциплини - бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 м щафетно бягане с препядствия. Състезателите ни получиха купа и грамоти.

Инициативата е ежегодна и се провежда от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защитата на населението" - Варна и има за цел да повиши физическата дееспособност на младежите между 12 и 16 години и да развие практически умения и готовност за правилни действия при пожари, стихийни бедствия и аварии.

На тема "Каква е физическата дееспособност на варненските младежи" дискутират Янка Мавродиева и Ганка Минкова в предаването "Щрихи от утрото"

Във връзка с провеждане на

Областно състезание по пожароприложен спорт,

Янка Мавродиева - ръководител на отбор "Млад огнеборец"

и Ганка Минкова - пом.-директор по учебната дейност

в СОУ "Димчо Дебелянов" гостуват в предаването

"Щрихи от утрото". За да видите материала - кликнете

върху изображението или тук.

Ден на Scratch - Eзик за визуално програмиране


На 28 Май 2016г. ученици от V-ти до XI-ти клас  от СОУ „Димчо Дебелянов“ заедно с г-жа Росица Траянова преподавател по Информационни технологии, посетиха Националния  ден на Scratch, организиран за шеста поредна година от катедра "Информатика и компютърни науки" на ВСУ "Черноризец Храбър". Scratch e език за визуално програмиране, популярен в България от 2008 г., чрез който се създават изображения, анимации, музика и игри. Децата се забавляваха с бинарни карти, Makey - Makey демонстрации, Дигитални  микроскопи, Bee Bots,  Скейтборд програмиране, управление на Finch роботи,  компютърни игри на Scratch с Leap/жестови контролери/  и  разнообразни мобилни приложения. Един от демонстраторите на събитието беше г-жа Надежда Маркова - учител в СОУ „Димчо Дебелянов“.

Завършване на учебната година

На 24 май учениците от 1б клас с

класен ръководител Надежда Маркова

отбелязаха Деня на славянската писменост и култура

и отпразнуваха успешното завършване на учебната година.

Преди да посрещнат ваканцията, те поканиха

своите родители и гости на едно необикновено пътешествие,

за да  покажат как с усърдие, но и много забавление

откриха съкровищата на познанието и силата на приятелството.

Участие на децата от подготвителните групи в математическо състезание

Напред! Науката е слънце, което във душите грей! Напред! Народността не пада, там дето знаньето живей!

 Ръководството на СОУ „Димчо Дебелянов” поздравява всички учители и ученици по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

   Скъпи учители, благодарим ви за ентусиазма, с който разпространявате знанието, за достойнството, с което възпитавате нашите деца и усърдията, които полагате, за да съхраним своите традиции и духовна идентичност.

    Скъпи ученици, пазете родния ни език,  събирайте зрънцата на науката и следвайте пътя на познанието. Бъдете любознателни! Бъдете откриватели!

 Честит 24 май !

Отлично представяне на XIV Национална олимпиада по Информационни технологии

 

Шестокласничките Сияна Анатолиева Романова и Грациела Арсени Харибян се представиха отлично на Националната олимпиада по Информационни технологии, която се проведе в периода 13-15.05.2016г. в град Хисаря. Проектът им „Жокерът“ се класира на трето място в категория „Мултимедия“, а в крайното класиране на състезателна група 5 - 8 клас Сияна Романова се отличи с Отличен 5.50 на комплексното представяне(проект и тест). Ръководител на проекта е Росица Траянова - старши учител по Информационни технологии.

"Аз съм европейски гражданин"

 

В СОУ „Димчо Дебелянов“ се проведе състезание под надслов „Аз съм европейски гражданин – какво знам за ЕС“. В състезанието се включиха три отбора с ученици от 10а, 11а, и 12а клас. Те демонстрираха знания за историята на Съюза, за институциите на ЕС, за европейските политики и многообразието в европейското пространство. Гости на събитието бяха представители на информационен център „Европа директно Варна“, директора на училището – Калина Нушева, Ганка Минкова-Топалова – ПДУД, учители и ученици.  Иван Табаков, председател на Варненската търговско-индустриална камера приветства участниците,  разказа за целите и функциите на Информационния център и предостави голяма част от наградите за събитието, за което му благодарим.

На победителите и участниците в състезанието желаем творческо дръзновение и нови успехи!

Дигитални Бранд Комуникации

На 18.05.2016г. в Икономически университет – Варна, Център „Иновации и развитие“  се проведе конкурса Brand Idea Hackathon 2016. Тази година темата е Дигитални Бранд Комуникации /Digital Brand Communications/.  Участие взеха и ученици от три варненски училища – СОУ „Д.Дебелянов“, Варненска Търговска ГимназияГеорги Стойков Раковски“ и ПГИД-р Иван Богоров. Представители на СОУ „Д.Дебелянов“ бяха учениците от 10А клас: Анастасия Костова, Атанас Радев, Денислав Манасиев, Еманоела Карагьозова и Маргарита Петрова. Достойното им представяне бе оценено от журито, домакините и гостите и заслужено младите хора заеха призови места.

Прочети повече
Поредна инициатива, в която участваме

Световен ден на предизвикателството и Маратон Варна - с участието на Мажоретен състав на СОУ "Димчо Дебелянов" и отбор състезатели от Х и ХI клас.

Концерт "С надежда в утрешния ден"

С концерт под надслов „С надежда в утрешния ден“ учениците и учителите от СОУ „Димчо Дебелянов“ отбелязаха своя патронен празник.

Празничната програма беше открита с химна на училището, изпълнен от учениците от СИП „Духов оркестър“, съвместно с Общинския юношестки духов оркестър на гр.Долни чифлик. Участие взеха ученици от I до VII клас, малчуганите от подготвителните групи, мажоретния състав на училището, студенти от факултет „Педагогика на обучението по музика“ от ШУ „Еп.Константин Преславски“ и фолклорна група „Камчия“.  С темпераментните си изпълнения те впечатлиха гостите и предизвикаха възторжени аплодисменти.

В тържественото си слово, директорът на училището г-жа Калина Нушева  заяви, че СОУ „Димчо Дебелянов“ се  развива като съвременно и модерно учебно заведение, с ясната мисия - да предоставя качествено и адекватно на нуждите на съвременното общество образование чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен подход и иновативни методи на обучение, да създава ползотворна, либерална среда за учене, като насърчава креативността и духовността на своите учители и ученици.

Сред гостите на празничния концерт бяха представители на Община Варна, Община Долни чифлик, районни кметства, директори на училища и детски градини, бивши учители, възпитаници, родители и наши партньори.

Ръководството на СОУ „Димчо Дебелянов“ изказва благодарност на своите учители и специално на Виолета Чернева, Милка Войнова, Анелия Липчева, Велизара Гайдарова,  Росица Филипова, Росица Траянова, Антоанета Падежка, Николинка Василева, Галина Славова и Милена Галова - ПДАД за прецизната организация на празничното събитие и удоволствито, което ни доставиха.

Чудесата на България

Ученици от СИП „ Родолюбие“ с ръководител Милена Великова представиха открит урок под надслов „Чудесата на България“.  Повод за тържествения час  е  60 години от включване на България в ЮНЕСКО - Международната организация за опазване на културно-историческото и природното наследство.

Учениците представиха част от културно-историческите  паметници на  България от епохата на Античността, от Първата и Втората българска държава, от епохата на Българското възраждане. Използваха подготвена презентация, изработени от тях макети и лични фотографии. Разказаха за шедьоврите на нематериалното културно наследство: Нестинарството и хора на Бистришките баби. Показаха красив танц под звука на българска песен.

Учители, ученици, родители и гости се обединиха около идеята, че културно-историческите паметници и природни забележителности са част от нашата история, част от нашето богатство, част от българската традиция и култура, затова трябва да ги съхраняваме, опазваме и популяризираме.

Прочети повече
Конкурс "Моето училище"

На 26.04.2016 г. в актовата зала на училището се състоя награждаването на учениците от фотоконкурса „Моето училище“. Присъстваха ръководството на училището, учителите по Информационни технологии, ученици от осми, десети и единадесети клас с техните класни ръководители.

С голямо желание и ентусиазъм участниците се състезаваха в три категории: за фотография, фотоколажи и проект за лого на училището. Учителите по ИТ като организатори благодариха на всички достойни дебеляновци за труда и красивите творби, които сътвориха.

Директорът на училището г-жа Калина Нушева връчи грамотите, предметните награди и пожела още много творчески изяви на всички ученици. Красивите колажи още веднъж доказаха, че нашето  училище е част от централния облик на град Варна.

Първите места в конкурса завоюваха следните ученици: за фотография: Роман Рогатник от 7б клас и Александра Стефанова от 3а клас;  за фотоколаж: Юлияна Петрова от 11а клас, която предостави своята творба  за изготвяне на поканата за концерта на училишето; за лого: Сонгю Чауш от 11а клас и Иван Димитров от 8а клас.

Възкресение Христово

 

В навечерието на най-светлия християнски празник Великден, ученици от 2 а, 3в и 3г клас изработиха  картички, рисунки, пана, великденски украси и нашариха яйца. С групови и индивидуални работи те взеха участие в Общинския конкурс „Възкресение Христово” и във фестивала „Великденската магия на българското яйце“.

Техните класни ръководители г-жа Божидарова, г-жа Статева и г-жа Тонкова са горди със своите ученици, които достойно представиха училището в двата престижни конкурса.

Училището ни беше наградено със специална грамота за участие от организаторите - Етнографски музей към Регионален исторически музей - Варна и „Балкан Фест Медия“.

В "Прочети повече" може да видите децата, участвали в състезанието и фестивала и изработените от тях предмети.

Прочети повече
Успех на националното състезание "Технологии, творчество, предприемачество"

 На  Националното състезание по „Технологии,  творчество,  предприемачество“, което се проведе на 23 април в гр. Гоце Делчев се класира и нашето училище, представено от Илина Георгиева и Сонгюл Чауш от 11а клас с ръководител г-жа Олга Ангелова.  Организатор беше Община Гоце Делчев, РИО - Благоевград и Технически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград.

Илина Георгиева завоюва престижното трето място за видеоклипа „Пътят към мечтите“  в категория „Мултимедия“. Клипът е качен в YouTube и  може да се види на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=7GDGmdjfxVw. Сонгюл Чауш получи сертификат за участие, а заедно с техния ръководител те са отличени и с купа - награда на Кмета на Община Гоце Делчев.

На Илина и Сонгюл пожелаваме здраве, старание и упоритост в придобиването на знания и умения, и да продължат да вярват в силата на успеха!

На ръководителя на учениците - г-жа Олга Ангелова, пожелаваме здраве, лични и професионални успехи и да ги подготвя все така успешно, и да бъде отдадена на професията.

Маратон на четенето

На 22 април в полуинтернатните групи в часовете по занимания по интереси се проведе "Маратон на четенето", където учениците от начален етап четоха своите любими детски книжки. Проявата е по инициатива на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна.

Информационна кампания за прием на ученици в първи клас за уч. 2016/2017 г.

До 30 май продължава подаването на документи за прием на ученици в първи клас през учебната 2016/2017 година. По този повод ръководството на СОУ „Димчо Дебелянов“ инициира поредица от срещи с родители в детските градини в район Одесoс - Варна.

Целта на кампанията е да информира заинтересованите за най- важните дати и срокове за предстоящото записване на първокласниците. По време на срещите родителите ще имат възможност да се запознаят с част от ръководния състав на училището и учителите, които ще обучават новопостъпилите ученици.

Неформалните срещи целят да скъсят дистанцията родител-учител и да формират необходимото сътрудничество, което благоприятства учебния процес и намалява стреса за родителите и учениците.

Ръководството на СОУ „Димчо Дебелянов“ се стреми да интегрира иновативни подходи за комуникация с родителите в полза на децата. Учителите вече имат опит с проведени дискусии в неформална обстановка на проблемни теми, които все още търсят своите алтернативни решения.

 Отразяване на информационната кампания в електронните медии:

Радио Варна (Звуковият файл е под текста)

(За да видите интервюто, излъчено по БНТ 2 е необходимо да кликнете върху изображението)

Панорама на Варненските училища

На 19.04.2016г. учениците от седми клас, придружени от Албена Симеонова и Милка Войнова посетиха Панорама на Варненските училища в Интерхотел „Черно море“. Посещението им съвпадна с откриването на Панорамата, която предизвика у седмокласниците изключителен интерес. Те се информираха за актуалните профили и специалности във Варненската образователна система и получиха компетентни отговори на всеки свой въпрос. Това определено подпомогна кариерното ориентиране на младежите според техните образователни интереси и потребности.

Великденска работилничка

Поход на книгата

В СОУ „Димчо Дебелянов“ приключи кампанията „Походът на книгите“, която се проведе в периода от 11 до 22 април 2016 г. Тя е ежегодна и има за цел да повиши и насърчи интереса на децата към четенето и да алармира обществеността за негативните тенденции, свързани с грамотността и липсата на връзка между книгите и малчуганите.

Инициативата беше белязана от множество мероприятия и активно участие на учениците. Особен интерес предизвикаха конкурсите „Любими герои от приказки“ за драматизация на приказка и най-добър костюм на приказен герой, „Бисерче вълшебно“ за лично творчество и „Наниз от мъниста“ за най-красиво писане.

В последния ден от похода - на тържествена церемония званието „Рицар на книгата“ беше присъдено на Далия Пенчева от 4а клас и на Георги Атанасов от 3г клас за най-много прочетени книги от библиотеката. Училищното ръководство връчи на отлично изявилите се в различните конкурси - грамоти, книги и много предметни награди.

Директорът и ръководството на СОУ "Димчо Дебелянов" изказват благодарност не само на всички ученици, но и на организаторите на мероприятието - г-жа Виолета Чернева - библиотекар, г-жа Милка Войнова - педагогически съветник и на всички класни ръководители.

Прочети повече
Трето масто в състезанието "Какво? Къде? Кога?"

Отборът на СОУ „Димчо Дебелянов“ завоюва трето място на Великденското състезание по евристично мислене „Какво? Къде? Кога?“, организирано от Дирекция „Образование и младежки дейности“- Община Варна и Националната асоциация на клубовете на знаещите в България.

В състезанието, проведено на 16 април участваха 14 отбора. Нашите ученици демонстрираха отлична екипна работа, показаха знания, умения и досетливост в различни области на науката.

Директорът и ръководството на СОУ „Димчо Дебелянов“ изказаха похвала на Атанас Георгиев Радев- XА , Еманоела Ефтимова Карагьозова- XА, Илина Калинова Георгиева- XIА, Илия Пламенов Григоров- XIА, Сонгюл Мехмед Чауш- XIА, Лора Антонио Бозова- XIIА  и техните ръководители Милка Войнова, Милена Великова и Ганка Минкова- Топалова.

Класирани ученици за Националния кръг на олимпиадата по ИТ

На 13.03.2016 г. се проведе областния кръг на олимпиадата по Информационни технологии в Математическата гимназия в град Варна.

Нашите ученици Роман Рогатних от 7 клас,  Сияна Романова и Грациела Харибян от 6 клас защитиха достойно своите проекти с ръководители учителите по ИТ - Олга Ангелова и Росица Траянова.

За наша гордост талантливите ни момичета под ръководството на г-жа Траянова се класираха за националния кръг на олимпиадата, която ще се проведе през месец май в гр. Хисаря и единствено те ще представят област Варна.

Да им пожелаем успех и отново достойно класиране.

Успех на наш ученик в "Математика без граници"

 Мартин Илиев от 3а клас спечели сребърен и бронзов медал в международния турнир „Математика без граници“ като пребори конкуренция от 5 континента.

Третокласникът споделя, че задачите на са го затруднили, тъй като подготовката в училище му дава стабилна основа. Освен заниманията в часовете, Мартин решава допълнително задачи с класната си ръководителка г-жа Снежана Нейчева. Той се явява на състезания от 7-годишен и определя това като отговорност и развлечение. Мечтата му е да се занимава със софтуер и да създава нови програми, които да са в помощ на хората.

Успехът на Мартин предизвика интереса на медиите. Телевизионни участия на Мартин Илиев и на Калина Нушева – директор на СОУ „Димчо Дебелянов“ може да видите на следните линкове: БТВ, БНТ 2, Черно море.

  Пожелаваме на Мартин успех в Сингапурско-азиатската училищна олимпиада, която ще се проведе на 16 април.

Състезание по английски език

На 29.03.2016г. в СОУ „Димчо Дебелянов“ при изключителен интерес и активност от учениците се проведе състезание по английски език със съдействието на издателство „Longman“.

Участваха ученици от четвърти, пети, шести и седми клас, за които подобно мероприятие бе удоволствие и предизвикателство. Всички се представиха подобаващо и получиха символични подаръци, а за отличилите се ще има специални награди.

 

Пролетно почистване

На 12.04.2016 г. от 12.00 до 13.00 часа в СОУ „Димчо Дебелянов” бе проведено традиционното пролетно почистване, организирано от Община Варна.

Учениците от  І – VІІ клас почистиха класните си стаи и прилежащите към тях части от коридорите - чинове, маси, столове, цокли, бели дъски.  Учениците от VІІІ и Х клас почистиха двора на училището и прилежащите тротоарни площи. Учениците от ХІ и ХІІ клас почистиха пространството между училището и Македонски дом.  В мероприятието се включиха около 530 ученици.

Директорът и училищното ръководство изказват благодарност за включването и проявеното усърдие на всички ученици, учители и служители.

Посещение в Музей на Възраждането

  

Във връзка със 140 години от Априлското въстание учениците от 3в и 3г клас, заедно със своите класни ръководители и възпитатели, посетиха Варненския музей на Възраждането. С интерес разгледаха експозицията с оръжията на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, знамето на четата на Филип Тотю, личните вещи на Панайот Хитов, сабята на Г. С. Раковски.

В една от залите на Музея учениците се запознаха с възстановена обстановка на взаимно училище. Разгледаха учебници, учебни пособия и различни атрибути, свързани с обучението на децата в онази епоха. Третокласниците се запознаха и с най-важните моменти от историята на Варна през периода на Възраждането.

Посещението в Музея провокира интереса и любознателността на учениците към миналото на нашата история, част от насочеността в работата на учителите.

Ученици от II и III клас твориха в подкрепа на схема "Училищен плод"

Родителски срещи в бар: Малки разговори на големи теми

"Родителски срещи в бар: Малки разговори на големи теми" събра родители от 3 а клас  миналата седмица. Проектът е под егидата на Асоциацията на производителите и вносителите на алкохолни и спиртни напитки. 
Родителската среща е първата във Варна за кампанията. Инициативата, подкрепена от министерството на образованието и регионалните инспекторати по образование, продължава с нов обучителен модул.
Родителите получиха съвети как да разговарят с децата си в първите разговори за алкохола, като заимстват интересни идеи и полезна информация по темата.
"Имаме нужда от нов подход към проблеми, които продължават да
търсят алтернатива. Кампанията е изключително позитивна, с приятни послания и чудесни материали по темата" сподели класния ръководител Снежана Нейчева. Тя добави, че с удоволствие би организирала още от нетрадиционните родителски срещи в бар и по други теми.

Мартенско матине

С голямо очакване и весело настроение премина осмомартенското матине на децата от подготвителните групи и техните родители.

Специалният подарък за мама бяха ретрофотографии.

Програма “Хранително обучение и промоция на здравето”

СОУ "Димчо Дебелянов" е избрано да участва в програмата Хранително обучение и промоция на здравето /“Nutrition Education and Health Promotion Programme”/, която се подкрепя от Европейската Комисия и образователните власти и се финансира по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020".

Програмата е с период на изпълнение януари 2016 - юни 2018 година и включва партньори от шест европейски страни: Белгия, България, Финландия, Гърция, Унгария и Испания. Около 9000 деца на възраст 6-10 години от началния курс на обучение, техните родители и учители ще имат възможността да участват в програмата.

  Видеоматериал за дейностите по проекта може да видите тук.

Официална страница на програмата - Feel4Diabetes.

Прочети повече
Съхраняваме народните традиции

В часовете по дейности по интереси - учениците от ПИГ 4б с възпитател Светла Върбачева се запознават с богатството от народни обичаи, обреди и празници. Децата проявяват интерес за творческа и събирателска дейност

В тази връзка те подредиха изложба с обредни хлябове и според народната традиция нарекоха благопожелания за здраве и берекет. 

Открит урок на тема "Аз съчинявам..."

Г-жа Валентина Статева и г-жа Диана Тонкова  проведоха открит урок на тема „Аз съчинявам…”. Основната цел е използване на интерактивни форми и методи в обучението и  внедряване на нови елементи, които да повишат мотивацията за учене. В него учениците от 3в и 3г клас показаха  умения за работа в екип. Съчиняваха гатанки за плодове и зеленчуци и показаха своите знания за здравословното хранене. В края на часа представиха на гостите  книжката „В света на витамините” със свои стихотворения, гатанки и приказки. На урока присъстваха г-жа Калина Нушева - директор на училището, Милена Галова - пом.-директор и колеги.

Състезателна игра "Аз обичам България"

 

Ученици от четвърти и пети клас заедно с учениците от СИП „Родолюбие“ в СОУ „ Димчо Дебелянов“ с ръководител Милена Великова, отбелязаха Националния празник на България – 3 МАРТ с атрактивна, състезателна игра под надслов „ Аз обичам България“.

Сформираха се два състезателни отбора с капитани Доника Йорданова от VІ б клас и Мария Илчева от VІа клас. Отговорите на учениците обективно оценяваше жури в състав Калина Нушева - директор на училището, Ганка Минкова – помощник - директор и Теменужка Богоева – учител по География и икономика. Гости на тържеството бяха учители и ученици от училището.

В първите два кръга въпросите бяха свързани с историята на българския народ и неговите исторически личности. Състезателите мислено се разходиха из красивите природно-исторически забележителности на родината, показаха музикални знания, разказваха български народни приказки, познаваха празничните ритуали и традиции, имаха скоростно мислене и екипна работа. Активност и интерес показаха и учениците от публиката.  

Всички участници в състезанието получиха награди и грамоти. Идеята така да се възпитава родолюбие у децата бе на преподавателката по История и цивилизация  Милена Великова.

Нашите малки творци

През учебната 2015/2016 г. училището ни продължава да участва в Европейската схема за предлагане на плодове и зеленчуци „Училищен плод”, която радва учениците от І, ІІ, ІІІ и ІV клас, като им предоставя по утвърден график плодове и зеленчуци.
През месец февруари учениците от 3а и 3б клас с класни ръководители Снежана Нейчева и Добринка Паянева, направиха своите първи литературни опити, съчинявайки приказки и стихотворения за любимите си плодове и зеленчуци. В детските произведения вкусните  плодчета оживяха и се сблъскаха с различни житейски проблеми и забавни приключения. Малките творци дискутираха каква е ползата от сезонните плодове и зеленчуци и през кой сезон какви плодове и зеленчуци се отглеждат и се консумират в прясно състояние.
Техните литератерни произведения са изложени във фоайето на училището.

Виртуална визита в ЦЕРН

На 14.03.2016 г. учениците от Х и ХІ клас на СОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна участваха във виртуална разходка из ЦЕРН, където е разположен  големият адронен колайдер с обиколка 27 км.

Визитата бе осъществена с помощта на българи – физици и инженери, работещи  в най-голямата лаборатория за Физика на елементарните частици. Лабораторията създава апаратура за изследвания в медицината, инженерните и компютърните науки, образованието и популяризира науката.

Във виртуалната обиколка участваха 11 училища от България, като представител на гр. Варна бе  СОУ „Димчо Дебелянов“.  Видеопосещението продължи 1 ч. и 30 мин. Гид бе инж. Атанас  Батинков.

В първата част на срещата бе представен ЦЕРН – история, приложения на откритията и тяхното значение.

Във втората част, в реално време, беше посетен  един от най-големите детектори в света – CMS, като подробно бе обяснено устройството и начина му на работа. Детекторът се намира на около 100 м. под земята и е с впечатляващи размери.

В третата част на учениците бе дадена възможност да зададат въпроси, на които отговаряха физици и инженери, работещи в ЦЕРН и СУ “Св. Климент Охридски“, гр.София. Учениците се интересуваха от колайдера, експериментите, раждането на звездите и откритията на нови частици.

Срещата събуди интереса на учениците, тяхното любопитство и провокира стремежа да търсят тайните на Вселената.

Съобщение ДЗИ

Ръководството на СОУ ”Димчо Дебелянов”- Варна  уведомява всички заинтересовани, че във връзка със Заповед № РД-09-1224 от 28.08.2015 г. на Министъра на образованието и науката, че от 07.03.2016 г. до 18.03.2016 г. /до 17.00 часа/ в кабинета на ПДУД се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия май- юни, за учебна 2015 / 2016 г.

 При неподаване на заявления в посочения срок, желаещите няма да бъдат допуснати до явяване на държавни зрелостни изпити за сесия май- юни за настоящата учебна година.

Работилничка за мартенички

  

 

Учениците от 3в клас с класен ръководител Валентина Статева се включиха в конкурс, оганизиран от арт-къща „Куклите“ под наслов „Баба и внуче - заедно в традициите“ с ръчно изработени мартеници.

 

 

 

По случай 1 март в голяма част от класовете се проведоха занятия на тема „Работилничка за мартенички“.

143 години безсмъртие

Под тоз и надслов ученици и учители от СОУ „Димчо Дебелянов“ отбелязаха 143 години от гибелта на най - великият българин - Васил Левски.

Учениците от СИП „Родолюбие“ с ръководител Милена Великова представиха  презентация за живота и делото на Апостола. Показаха запазени негови лични вещи. Изпълниха бунтовни възрожденски песни и се преклониха пред великото дело на безсмъртния Апостол.

Колкото повече годините го отдалечават от нас, толкова неговият образ става по-скъп и по-нужен, защото всеки от нас пази  в сърцето си по нещо от идеалите на Левски.

Апостолът и днес е с нас като пример за преданост и любов към отечеството. В днешният ден ние го чувстваме като велик наш съвременник, който ни учи на всеодайност, честнист и справедливост.

Поклон  пред  неговото велико и безсмъртно дело.

Награди от състезанието по ИТ "България - древна и млада"

На 13 февруари ученици от СОУ "Димчо Дебелянов" взеха участие в регионалното състезание по информационни технологии "България - древна и млада". Присъстваха старши експерт по Математика, Информатика и Информационни технологии - г-жа Елена Ангелова, учители и ученици от град Варна и областта. Състезанието премина в изключително конкурентна среда - повече от 130 участника в 8 възрастови категориии в начален и прогимназиален етап.

Учениците Полина Бодурова от 7а клас и Иван Димитров от 8а клас, под ръководството на г-жа Росица Траянова, защитиха убедително своите проекти и заеха призовите втори места в категория Мултимедия 7 клас и Мултимедия 8 клас. Със сертификати за достойно представяне бяха удостоени и учениците  Ефтим Николаев Ефтимов и Преслава Стефанова Георгиева от 1б клас и Симона Станиславова Стоянова  от 1а клас, които се състезаваха в направление  Компютърна рисунка - 1 клас. Наградите бяха връчени на 24.02.2016г. от  Началника на регионален инспекторат по образованието, гр. Варна - г-жа Венцеслава Генова.

Благодарим на учениците за положения труд и достойното представяне и им пожелаваме още по-големи успехи!

Ден на розовата фланелка

Учениците в СОУ „Димчо Дебелянов“ не толерират тормоза, както и всяка друга форма на насилие, затова на 24 февруари за четвърта поредна година се включиха в инициатива за борба с тормоза в училище, популярна повече като „Ден на розовата фланелка“. Подкрепящите каузата ученици и учители носиха розови дрехи, розови сърца на реверите и участваха в дискусии за превенция на насилието в училище.

Денят на розовата фланелка“ се заражда, като израз на протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно канадско училище. При откриването на учебната година през септември 2007 г., група по-големи ученици са се подигравали и тормозили един деветокласник, че е дошъл на училище облечен с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден негови съученици решили да облекат розови тениски в негова подкрепа. Тази тяхна инициатива бързо става популярна и в другите местни училища, а не след дълго идеята се подема и от хиляди училища в целия свят. В България този ден за първи път се отбелязва през 2012 г.

През цялата учебна година учители и ученици дискутират теми, свързани с превенцията на непрояви на тормоз и насилие в училище.

Изложба

Награда за най-талантливите и активни третокласници

По традиция в края на  годината директорът на училището Калина Нушева в присъствието на ПДУД - Ганка Минкова и учители, връчи наградите на най-талантливите и активни третокласници от СОУ „Димчо Дебелянов“. Участниците в Коледните състезания по български език и математика премериха сили, проверявайки уменията си да създават писмен текст, да разбират и осмислят информация, да мислят рационално. Функционалната грамотност, наблюдателността и логическото мислене е една от основните цели в работата на педагогическия колектив. Призовите места заеха учениците:

Деян Миленов Димитров 3а                      Първо място

Радина Константнова Мангурова 3г          Първо място

Никол Златкова Гудеманова 3а                 Второ място

Кристиан Симеонов Хадживасилев 3в       Второ място

Александър Венциславов Желязков 3а     Трето  място

Мартин Яворов Илиев 3а                          Трето място

Деян Миленов Димитров 3а                       Трето място

Балвис Симеонов Пенчев 3в                     Трето място

Хелин Фикрет Халил 3в                              Трето място

Аврам Йорданов Доков 3в                         Трето място

 

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

За да разгледате каталога, моля кликнете върху гифа.

Златен медал за Александра от 3а