Съобщение - стипендии

Учениците, определени за получаване на стипендии за първи срок на учебната 2021/2022 г. от  VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас - може да видите тук.

Данни от проведено тестване - 23.11.2021 г.

Уважаеми родители,

От всички 287 деца, чиито родители са изразили съгласие за тестване, на 23.11.2021 г. (вторник) се явиха 276.  Направени бяха 263 теста и всички са отрицателни, като 13 ученици са с валиден сертификат. За 11 деца имаме предварителна информация, че по обективни причини отсъстват днес. Всички 30 души от педагогическия и непедагогическия персонал, които трябваше да бъдат тествани, са с отрицателен резултат.

Съобщение за продажба на купони

Уважаеми родители,

Информация за организацията на училищния стол за учебната 2021/2022 г. можете да видите тук.

Неприсъствен, но учебен ден - 22.11.2021 г.

Уважаеми родители,

На 22.11.2021 г. всички ученици от I до XII клас в СУ „Димчо Дебелянов“ ще се обучават в електронна среда от разстояние, поради наличие на избирателни секции в сградата на училището, и провеждане на избори на 21.11.2021 г.

Учебните занятия за децата от трета и четвърта ПГ ще се провеждат присъствено.

Учебните занятия ще се провеждат по утвърденото разписание за провеждане на учебни часове в електронна среда от разстояние, което може да видите тук.

Неприсъствен, но учебен ден - 15.11.2021 г.

Уважаеми родители,

На 15.11.2021 г. всички ученици от I до XII клас в СУ „Димчо Дебелянов“ ще се обучават в електронна среда от разстояние, поради наличие на избирателни секции в сградата на училището, и провеждане на избори на 14.11.2021 г. 

Учебните занятия за децата от трета и четвърта ПГ ще се провеждат присъствено.

Учебните занятия ще се провеждат по утвърденото разписание за провеждане на учебни часове в електронна среда от разстояние, което може да видите тук.

Учениците от първи до четвърти клас, които имат попълнена декларации за съгласие за тестване, във вторник (16.11.2021 г.) по установения график за ден, в който се прави тест, се обучават присъствено.

Данни от проведено тестване - 11.11.2021 г.

Уважаеми родители,

Благодарим Ви, че ни гласувахте доверие!

От всички 239 деца, чиито родители са изразили съгласие за тестване, днес се явиха 221.  Направени бяха 216 теста и всички са отрицателни, като 5 ученици са с валиден сертификат. За 18 деца имаме предварителна информация, че по обективни причини отсъстват днес. Всички 32 души от педагогическия и непедагогическия персонал, които трябваше да бъдат тествани, са с отрицателен резултат.

График за организацията на учебния ден, за ученици Начален етап (I-IV клас)

График за организация на учебния ден, за обучение на учениците от I до IV клас, присъствено и в електронна среда от разстояние, считано от 11.11.2021 г., само за дните на тестване на учениците можете да видите тук.

Възобновяване на присъственото обучение

Уважаеми родители,

Присъственото обучение за учениците от Начален етап (I-IV клас), подали декларация за съгласие за тестване, се възобновява на 11.11.2021 г. За допълнителна информация следете сайта на училището. При възникнали въпроси се обръщайте към класните ръководители.

Благодарим Ви за гласуваното доверие!

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Тук може да видите новите насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата, които бяха актуализирани, съобразно новата обстановка, и утвърдени със заповед №РД09-4247/08.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването.

Данни - възстановяване на учебния процес

Уважаеми родители,

Обобщената информация от подадените декларации за съгласие относно тестване на децата Ви за провеждане на присъствено обучение на ученици от I до IV клас можете да видите тук.

Издаване на служебни бележки

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че е постигната договореност с Регионална дирекция "Социално подпомагане", гр. Варна, за подаване по служебен път на информация за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) на ученици от област Варна.

Споразумението се отнася за случаите, когато ОРЕС се организира:

   - съгласно заповед на министъра на образованието и науката за паралелка/група, или за образователна институция, или за всички училища в дадена общино;

   - след решение на общински/областен кризисен щаб;

   - при заболеваемост над 750/100 000 в съответната община.

Виртуална изложба - Ден на народните будители

    Денят на народните будители 1 ноември, отбелязва делото на българските просветители и революционери - символ на възраждащия се национален дух.  

    Учениците от до IX клас на СУ „Димчо Дебелянов“  показаха преклонението си пред дейците, съхранили през вековете духовните ценности и морал на българската нация, като създадоха техни портрети под ръководството на госпожа Антоанета Падежка. 

    Може да се насладите на виртуалната изложба тук.

 

Как учениците от ГЦОУД Iб, г честваха Деня на народните будители

 

  

По повод Деня на народните будители - 1 ноември,

учениците от ГЦОУД Iб, г клас с учител Ирина Николова,

с трепет и вълнение почетоха паметта на просветните дейци и революционери.

Запознаха се с празника, който носи в себе си светлината на знанието и силата на мъдростта.

В знак на уважение и благодарност оформиха кът на будителите в класната стая.

График за провеждане на ОЕСР от 25.10.2021 год.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че от 25.10.2021 г. учебният процес за всички ученици от I до XII клас ще се провежда в електронна среда от разстояние.

Графикът за провеждане на ОЕСР може да видите тук.

График за провеждане на ОЕСР

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че от 21.10.2021 г. учебният процес ще се провежда на ротационен принцип, както следва: 

- за периода 21-27 октомври 2021 г. в ОЕСР ще се обучават следните паралелки: 5а; 5б; 5в; 6а; 6б; 6в; 8а; 8б; 9а; 9б; 10а; 10б; 11а; 11б;

 - за периода 28 октомври до 3 ноември 2021 г. в ОЕРС ще се обучават следните паралелки: 1а; 1б; 1в; 1г; 2а; 2б; 2в; 2г; 3а; 3б; 3в; 3г; 4а; 4б; 4в ;4г; 7а; 7б; 7в; 12а клас.

Графикът за провеждане на ОЕСР за 5, 6, 8, 9, 10 и 11 клас, може да видите тук.

Съобщение - административни услуги

Във връзка с епидемиологичната обстановка и ограничаване разпространението на КОВИД - 19, Ви молим при необходимост от заявяване на административна услуга - да използвате предоставените за целта възможности в рубриката "Електронни услуги"

График за приравнителни изпити на ученици в дневна форма на обучение

График за приравнителните изпити на учениците в дневна форма на обучение редовна сесия - октомври/ноември 2021 г. можете да видите тук.

Организация за учебния ден за уч. 2021/2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Подробна информация за организацията на учебния ден можете да видите тук.

С уважение,
екипът на СУ "Димчо Дебелянов"

Откриване на учебната 2021/2022 година

Уважаеми ученици и родители,

На 15.09.2021 година ще се проведе тържественото откриване на новата учебна 2021/2022 година.

Графикът за организацията на първия учебен ден - може да видите тук.

Информация за обедно хранене

Информацията за обедното хранене можете да видите тук.

Купони за обедно хранене

Уважаеми родители,

          Информираме Ви, че продажбата на купони за обедно хранене ще започне на дати 13 и 14 септември (понеделник и вторник) от 7:30 до 8:30 ч. на входа на училището от страна на Македонски дом.

Информация за прием след трето класиране, VIII клас

Списък на приетите ученици след трети етап на класиране за VIII клас, Профил "Предприемачески" за учебната 2021/2022 г. :

1. Вх. № 0302032
2. Вх. № 0300652

Напомняме Ви, че срокът за записване е: 03.09.2021 г.- от 9:00 ч.- 17:30 часа.

Учебници за уч. 2021/2022 г.

Списък на учебниците за учебната 2021/2022 година.

Учебниците и учебните комплекти за деца от подготвителните групи и за ученици от I до VII клас се предоставят безвъзмездно от училището. Учебниците за учениците от VIII до XII клас се закупуват от родителите на учениците.

VIIIа клас - профил "Предприемачески", VIII б клас - профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Съобщение - еднократна помощ за новоприети ученици в I и VIII за уч. 2021/2022 г.

Напомняме Ви, че родителите на новоприети ученици в I и VIII клас за уч. 2021/2022 година могат да кандидатстват за отпускане на еднократна целева помощ за покриване на част от разходите за началото на учебната година към Дирекция "Социално подпомагане" най-късно до 15 октомври 2021 година.

Във връзка с подаването на документите към ДСП е необходимо същите да бъдат придружени от удостоверение от училището за записан ученик. За целта може да заявите издаването му по електронен път по указания начин в рубриката "Електронни услуги" или на място в канцеларията на училището.

Реализиране на нови НП през уч. 2021/2022 година

През учебната 2021/2022 година в СУ „Димчо Дебелянов“ ще се реализират дейности по две нови национални програми.

Училището е едно от трите класирани в град Варна по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда“. Предвижда се със средствата по програмата да се обособи кът за четене до училищната библиотеката, където ще се провеждат инициативи, свързани с повишванане мотивацията за четене сред учениците и срещи със съвременни български автори и обществени личности. По този начин учениците ще бъдат стимулирани да четат повече и ще развият умения за общуване и социализация.

Дейности ще се реализират и по Национална програма "Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот", 2021 година, чиято цел е родителите да бъдат включени още по-активно в училищния живот и да се изградят взаимоотношения на доверие, уважение и толерантност. Целеви групи по програмата ще бъдат ученици от начален етап - първи и втори клас и техните родители и ученици от прогимназиален етап – пети и шести клас и техните родители.

Съобщение - VIII клас

Уважаеми родители,

Информация за графика за записване на класирани ученици на първи етап за VIII клас за учебната 2021/2022 година - може да видите тук.

С поглед към бъдещето

С гордост, удовлетворение и вълнение нашите седмокласници получиха на 01.07.2021 г. своите свидетелства за завършено основно образование. На учениците, постигнали високи резултати в образователния процес, бяха връчени и грамоти.

Класните ръководители г-жа Венета Делчева, г-жа Софи Гостанян и г-жа Антоанета Падежка изпроводиха своите възпитаници с пожелания за бъдещи успехи и с топъл съвет никога да не забравят своето първо училище СУ „Димчо Дебелянов“. А, кой знае – може и да продължим заедно в следващия етап на обучение – в осми клас, в профилираните паралелки “Предприемачески” и “Софтуерни и хардуерни науки”.

Учене чрез действие

В седмиците, предвидени за проектни дейности през месец юни, учениците от IVб и IVг клас с класни ръководители Добринка Паянева и Румяна Георгиева приложиха в реална среда метода „учене чрез действие“. Посещенията в Университетската ботаническа градина в град Балчик,  Екопарк, музея на Възраждането и астрономическата обсерватория „Николай Коперник“ във Варна, допълниха знанията на четвъртокласниците за природата и обществото, усвоени в учебните часове по „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“.

Проведена беше и среща с представители на скаутски клуб „Владислав Варненчик“, които разказаха за дейността на скаутските отряди и за идеята как се изграждат волеви качества у децата, поставени в реални условия сред природата.

Реализираните дейности дават възможност на учениците да развият своите познавателни способности и интереси и да създадат трайна мотивация за учене.

Споделяме добри практики

  

Във връзка с инициативата на СУ "Димчо Дебелянов" за споделяне на добри практики и осъществяване на приемственост, учениците от IVа клас с класен ръководител Снежана Нейчева представят моменти от своите посещения в музеите на град Варна. Четвъртокласниците останаха очаровани от интересните предизвикателства на Градската художествена галерия "Борис Георгиев". Мероприятието се реализира по Плана за проектни дейности за месец юни.

Достойно представяне в НК "България в картини и слово"

Никол Ташева от 5 в клас е удостоена с награда - поощрение за участието си в Националения конкурс „България в картини и слово“. Талантливата ученичка получи почетна грамота и специален подарък като стимул да продължава да изучава и рисува значими културни, исторически и природни забележителности и събития в България.

Целта на конкурса е да създаде интерес у децата към природните богатства на страната ни и да популяризира културното ни наследство.

Организатор на конкурса е Обединен детски комплекс - Търговище в партньорство с Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата и Община Търговище.

Изява на клуб "Доброволец"

Учениците от клуб „Доброволец“ с ръководител Валентина Статева направиха изложба на проекти, реализирани в часовете за занимания по интереси. Те я представиха на своите родители и я споделиха с учениците от другите класове, с което да ги мотивират да развиват не само таланта си, но и да изградят позитивно отношение към благотворителните инициативи. Малките доброволци от 4в клас изхождат от идеята да превърнем благотворителността в норма на живот от най-ранна възраст като помагат на другите.

Призово място в конкурса "С очите си видях бедата"

Мелек Хюсеинова, ученичка от IV а клас е класирана на призовото второ място в Областния конкурс „С очите си видях бедата“. Четвъртокласничката е удостоена с почетна грамота и медал за показаното отношение към дейността на хората, оказващи помощ в беда.

Целта на конкурса е да създаде интерес у децата към професията на пожарникаря, да възпита съпричастност към проблемите на човека и готовност за оказване на помощ. Чрез темата на конкурса - учениците се мотивират да вземат участие в доброволчески инициативи и дейности за опазване на околната среда.

Организатор на конкурса е Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в партньорство с Регионално управление на образованието - Варна.

Благодарим на Мелек за популяризиране на името на училището ни и й пожелаваме да развива своя талант и да бъде здрава.

Заедно в спорта

 

„Заедно в спорта“ е мотото на спортния празник, събрал учениците от първи клас в Морската градина. Дейността се реализира по Плана за проектни дейности през месец юни.

Споделяме добри практики

Във връзка с инициативата на СУ ,,Димчо Дебелянов" за споделяне на добри практики и осъществяване на приемственост, група ученици от 8б клас - профил ,,Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на английски език с ръководител г-жа Петя Георгиева представиха пред учениците от 7 в клас и учители свои авторски художествени творби на Шекспировия език.

Отлични белетристични умения в писане на къс разказ показаха Виктория Иванова, Волен Стаматов, Моника Николова и Пресиян Али. Осмокласничка сподели откъс от собствен сценарий за филм на чуждия език. Интерес предизвикаха и текстовете за песни на няколко млади таланти, сред които се изяви Кристофър Лефтеров. Проявата получи достоен финал с изказвания на Евелин Бонев, Пламен Петров, Стефан Киров и Теодор Асенов на тема ,,Защо обичам английския език?".

Резултати от Националния кръг на олимпиадата по философия

Резултатите от Националния кръг на олимпиадата по философия, която се проведе на 05.06.2021 година - може да видите тук.

Варна Лит 2021

 

В рамките на Международния литературен фестивал „Варна Лит“ 2021 г. - специален гост на учениците от първи клас беше детската писателка Катя Антонова. Срещата премина в емоционален разговор за необикновените истории в книгите й от поредицата „Феята от захарницата“. С умението на изкусен разказвач, писателката грабна вниманието на учениците и предизвика поток от въпроси – за раждането на историите и претворяването им в книги и за необикновените в тях герои. Истинско учудване настана у децата от това - кога й остава време да пише. Катя Антонова прочете и откъс от най-новата си книга „Принцеси наистина“ и пренесе за кратко малчуганите в чудния свят на единадесет знатни дами. Уви, всяка приятна среща има и край – автографи и снимки на финала.

Инициативата, в която културата среща образованието се организира ежегодно от сдружение „МЛФ Варна Лит“ с подкрепата на Община Варна.

Дейности през м. юни

1. Графици за провеждане на проектни дейности:

График за учениците от I клас                         График за учениците от II клас

График за учениците от III клас                        График за учениците от IV клас

График за учениците от V клас                        График за учениците от VI клас

 

2. График за провеждане на обучение по Безопасност на движението по пътищата:

График за учениците от I до III клас

 

3. Графици за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание:

График за учениците от V клас                         График за учениците от VI клас

Отличени ученици в конкурса "Зависим или независим - какъв е твоят избор?"

Айла Караджа от VIIа клас се класира на призово място в конкурса за рисунки и колажи на тема „Зависим или независим – Какъв е твоят избор?“, организиран от дирекция „Превенции“ при Община Варна. Учениците от прогимназиален етап в СУ „Димчо Дебелянов“ за поредна година работят по програмата за превенция на употребата на наркотични вещества сред учениците от V – VII клас и в творбите си са изразили своето виждане и получените знания за вредите от употребата на психоактивни вещества. Организаторите на инициативата отбелязаха, че в представените от нашите ученици творби – в тяхната структура, техники и колорит - ясно личи отговорното отношение и ангажираността на учениците към темата.

Изказваме благодарност на госпожа Падежка - учител по изобразително изкуство и на госпожа Войнова - училищен координатор по програмата и поздравяваме отличените ученици.

Младежка програма GreenUp

Започна кандидатстването по програмата GreenUP, чиято цел е да подкрепи млади хора, които искат да започнат устойчив бизнес. Ако сте млад и амбициозен човек и притежавате нюх за startup решения, може да се включите, като попълните формуляра.

Приемат се кандидатури от хора с готова идея или без такава, в отбори или индивидуално. Участниците ще работят по модулите "Екология", "Стартъп" и "Бизнес", а темите в модулите, които ще им помагат да набележат бизнес решения са кръгова икономика, маркетинг, анализ на пазара, бизнес планиране, презентиране, финанси и др. По всяка от темите ще се включват предприемачи и експерти, които ще помагат на младежите да търсят иновативни и устойчиви решения.

Честит 24 май!

Учениците и учителите

от СУ "Димчо Дебелянов" Ви поздравяват

с Деня на светите братя Кирил и Методий,

на българската азбука, просвета и култура и

на славянската книжовност.

 

Моля, кликнете тук, за да видите

видеопоздрава.

Отличени ученици в конкурси за творчество

Калина Нушева – директор на СУ „Димчо Дебелянов“ награди отлично представилите се ученици в конкурсите за литературно творчество „Нарисувай с думи“ и за рисунка „Създай приказка от цветове“, които бяха част от инициативите през месец април за насърчаване на четенето сред децата.

 

Съобщение - присъствен учебен процес през м. май

 Уважаеми ученици и родители, 

Във връзка със заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Ви информираме, че присъственият учебен процес ще се осъществява при спазване на следния график:

- на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9, 11 (като единствена паралелка в този випуск) и 12 клас;

- от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас;

- от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас;

 

През месец май учениците от 1. до 4. клас и децата от подготвителните групи ще се обучават в присъствена форма.

Обучение по пътна безопасност

През настоящата учебна година в СУ "Димчо Дебелянов" беше оборудван кабинет по безопасност на движението по пътищата, който дава възможност за практическа насоченост на обучението, чрез провеждане на симулационни дейности в защитена среда.

Под формата на игра учениците се запознават с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението. Площадката за обучение представлява преносим умален размер на пътна мрежа - улици, регулирани и нерегулирани кръстовища, велосипедна алея, паркинг и съответната вертикална сигнализация  - пътни знаци и светофари и хоризонтална маркировка.

Кабинетът по БДП е оборудван по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

Създаваме отношение на учениците към книгите

За учениците от СУ „Димчо Дебелянов“ месец април беше наситен с инициативи за насърчаване и повишаване на интереса към четенето. Целта ни е да създадем у децата отношение към книгите, защото това е ключът към грамотността и успеха на човек.
За организацията на поредицата "четящи" инициативи - изказваме специална благодарност на училищния библиотекар - госпожа Панайотова.
Представяме Ви част от творбите от проведения сред най-малките ученици канкурс за рисунка - Създай приказка от цветове.
   
Добри практики в обучението по предприемачество

Обучението на учениците от паралелките в профил "Предприемачески" е насочено към подготовка за успешно развитие след напускане на класната стая. В учебните часове на бъдещите предприемачи от 11а клас - господин Светослав Маринов подготвя учениците за момента, в който ще започнат работа в реална бизнес среда. Разделени в три учебно-тренировъчни фирми – „Мегдана“ ООД, „Терра Банк“ АД и „ИВП Банк“ АД - учениците заемат длъжности на ротационен принцип с цел да придобият знания за управлението на всяко звено във фирмата, да развият организационни умения и компетентности за вземане на решения.

В последния проведен учебен час по предприемачество темата беше „Кандидатстване за работа“, а класът разделен на две групи - интервюиращи и интервюирани. Единадесетокласниците - управители на учебните фирми влязоха в ролята на интервюиращи и търсиха най-добрите качества в кандидатите за работа, а друга част от класа – в ролята на кандидати, които трябваше да презентират себе си по най-успешния начин, за да бъдат наети и да се реализират.

Целта на учебните симулации е придобитите знания в клас да бъдат приложени на практика и да дадат основа за успешно управление и развитие на бъдещ бизнес.

Великденска изложба

    

По случай Великденските празници, четвъртокласниците от групата за целодневна организация на учебния ден с учител Красимира Златинова изработиха нестандартни великденски яйца. С помощта на вълна, декоративни материали и цветни боички малчуганите притвориха своите любими анимационни герои върху яйца. Така с много настроение и забава направиха репетиция в класната стая за момента, в който по християнска традиция ще боядисат шарени великденски яйца със своите семейства. С техните весели яйца – филмови герои Ви поздравяваме с настъпващите Великденски празници.

Второ място на ТФ ФЕСТ 2021

Второ място в категория „Най-добър каталог“ за бъдещите предприемачи от XIа клас на XXIV издание на Панаира на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2021. Под ръководството на господин Светослав Маринов – учител по предприемачество, екипът на учебната туристическа агенция с името„Мегдана“ ООД се представи впечатляващо.

Управленският екип: Свилена Иванова – управител, Зорница Велчева мениджър маркетинг и продажби, Валери Василев – мениджър администратвно-стопански отдел, Атанас Феимов – мениджър туризъм и управител на хотел и Екатерина Георгиева – главен счетоводител успя да се пребори с конкуренцията на учебно-тренировъчни фирми не само от България, а и от Европа.

Проявата има за цел да даде публичност на добрите практика в обучението по предприемачество, като участниците показват своите компетентности в реална бизнес среда - регистрират фирми, водят преговори, сключват сделки, презентират услуги, а фиктивни са само разплащанията.

Поздравяваме екипа на „Мегдана“ ООД, като специално обръщаме внимание на Свилена Иванова за нейното постоянство и упорство през цялото време от подготовката до приключването на форума. Изказваме благодарност на г-н Маринов за мотивацията и предизвикателствата, които поставя пред учениците.

Виртуална изложба "Възкресение Христово"

 Учениците от V до VII клас представят изложбата „Възкресение Христово“. Тя е посветена на приобщаването на учениците към християнските ценности и осмислянето на посланията на празника.

Госпожа Антоанета Падежка - старши учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество мотивира учениците да изявяват своите таланти, развива усета им към естетика и ги вдъхновява.

За да разгледате виртуалната изложба на нашите талантливи ученици, моля натиснете тук.

Успешно представяне

Лев Беленкий от IVБ клас е отличен с грамота от Регионално управление на образованието - Варна за постигнатото II място на Областния кръг на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Четвъртокласникът е с изявени интереси в областта на математиката и трайни постижения през годините. На Националния кръг на олимпиадата по математика през учебната 2020/2021 година е постигнал максимален брой точки - 21. Награден е със златни медали на трите кръга на Математическия турнир „Математика без граници“ за I, II и III клас. Шампион е на България за 2020 година по шахмат за момчета до 11 години. 

На Лев предстои явяване на Националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ – желаем му успех. Нека бъде все така целеустремен, упорит и успяващ!

Денят на Земята

 

Учениците от 1 г клас с класен ръководител Христинела Тодорова отбелязаха Деня на Земята, като изработих  различни постери и рисунки, посветени на нашата планета.  Проведоха беседа, в която показаха знания за Деня на Земята - колко е важно да запазим нашата планета зелена, как човек влияе върху природата и как трябва да я опазваме, защото тя е наш дом.

Отличени ученици в конкурса "Възкресение Христово"

В навечерието на Великден бяха обявени имената на победителите в Общинския конкурс „Възкресение Христово“, организиран от Общински детски комплекс – Варна.
Сред първите места са имената на нашите талантливи възпитаници от прогимназиален етап. Техните творби са поредната красива следа на СУ „Димчо Дебелянов“ в публичното пространство и повод за гордост.
Благодарим на г-жа Антоанета Падежка - старши учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество, че мотивира учениците да изразяват себе си, чрез творбите, които създават!

За да видите наградените творби, моля кликнете тук.

12 април - Ден на авиацията и космонавтиката

   

В Деня на авиацията и космонавтиката - 12 април, госпожа Галя Ангелова - ст. учител по физика и астрономия и ръководените от нея ученици бяха удостоени с плакет и грамоти за участие в Общинския конкурс „60 години от полета на Юрий Гагарин“. Инициативата е по повод 60-годишнината от първия полет на човека около орбитата на Земята, с което се проправя път на човешката цивилизация в космическото пространство. Организатор на конкурса е Националната астрономическа обсерватория и планетериум „Николай Коперник“, гр. Варна.

Съобщение - провеждане на учебен процес

Със заповед № РД-07-2204/09.04.2021 година на Директора на СУ „Димчо Дебелянов“ се определя организацията на учебния процес за периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г., както следва:

- учениците от I до IV  клас и децата от подготвителните групи от 12.04.2021 г. ще се обучават в присъствена форма;

- учениците от ХIА клас като единствена паралелка в този клас от 12.04.2021 г. ще се обучават в присъствена форма;

- учениците от VII, VIII и Х клас ще се обучават в присъствена форма в периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 година;

- учениците от V, IX и ХII клас ще се обучават в присъствена форма в периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 година.

График на учебните часове за обучение в присъствена форма.

График на учебните часове за обучение в електронна среда от разстояние.

Отлично представяне на Лев Беленкий на олимпиади и състезания

След отлично представяне на Областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ и на Областния кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“, Лев Беленкий от 4б клас се класира за националните кръгове и на двата форума. Поздравяваме го за постигнатия успех и му желаем достойно представяне и в следващите етапи на състезанията.

Четвъртокласникът се изявява и в различни извънучилищни дейности, в които отново е първенец.

 

Достойно представяне на Националната олимпиада по руски език