Информация обедно хранене

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че на 29.09.2022 г., на седмото си заседание, Общественият съвет към СУ „Димчо Дебелянов“, отвори и  разгледа входираните  оферти по  проведена процедура за избор на фирма за ежедневна доставка на обеди в дните, в които се провеждат учебни занятия.

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД Варна, предложили икономически най – изгодната оферта и представили пълния сет с документи, спечелиха конкурса.

            Можете да се запознаете с дейността на дружеството  тук - https://ushvarna.com/

Родителите, които желаят да ползват услугата обедно хранене на ученици от първи до пети клас в ГЦОУД, трябва задължително да направят регистрация в системата „Виртуална кухня“ – vkschool.uslugi.io. Следващо влизане е само след направена и потвърдена регистрация  (от служител на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД Варна).

За допълнителна информация и въпроси – тел: 0879/ 996814

След потвърдена регистрация, можете да закупите през системата онлайн ваучери за периода 10.10.2022 г. – 21.10.2022 г. В случай, че сте пропуснали да заявите онлайн ваучери, ще имате възможност да ги закупите от служител на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД Варна, на обособеното за целта място в училището, на 06.10.2022 г. и 07.10.2022 г. от 07:30 ч. до 08: 30 ч. (входа откъм Македнски дом). През останалия период на учебната година, ваучери ще могат да се закупуват онлайн в дните от понеделник до четвъртък, включително. Тези, които са пропуснали ще имат възможност да го направят на място в училище, всеки петък от 07:30 ч. до 08:30 ч. (входа откъм Македонски дом). Заплащането на ваучерите, заявени онлайн може да се извършва по два начина: на каса на Easy Pay (Изипей) с генералния код от системата или e-Pay (Ипей) с банкова карта.

При отсъствие на Вашето дете, най – късно до 07:00 ч. (сутрин) в деня на отсъствието, трябва да напишете съобщение имейл: stol2@ushvarna.com  (само за СУ „Димчо Дебелянов“) за презаверка на купоните.

Презаверка на закупени онлайн купони за храна, ще се извършва само от служител на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД Варна.

В съобщението се посочва училището, в което учи детето, три имена, от кой клас е и период на отсъствие.

В случай че не бъде изпратено съобщение в посочения срок, закупеният купон за деня изгаря.

След презаверка, купони може да се купуват и онлайн.

График- допълнителна поправителна сесия за учебната 2021/ 2022 г.

График за изпит на ученици в дневна форма на обучение, получили годишна оценка Слаб (2) по учебен предмет МАТЕМАТИКА, изучаван в задължителните учебни часове от раздел А на училищен учебен план за VI клас, допълнителна поправителна сесия- октомври, учебна 2021/ 2022 година. 

Световен ден на ходенето - 08.10.2022 г.

Българската асоциация "Спорт за всички", съвместно с Община Варна, организират за 30-ти пореден път СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОДЕНЕТО 2022 - национална спортна проява в цялата страна. Тя има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез практикуване на най-лесно достъпната и естествена физическа активност - ходенето.

В град Варна Световния ден на ходенето ще се проведе на 08.10.2022 г. в местност Аладжа манастир. Сборен пункт е последната спирка в ж.к. Виница на автобусна линия № 31 в 10.00 ч. на 08.10.2022 г. Организиран е пешеходен поход до Ковшак чешма. След активното ходене на участниците на място се организира пикник за отдих и теглене на томбола с награди.

Необходимо е удобно облекло и обувки за похода. Носете постелки и храна, при условие, че ще оставате за пикника. 

Инициатива "Заедно сме успешни"

Уважаеми родители,

Ръководството на СУ "Димчо Дебелянов"- гр. Варна, и Общественият съвет към него изказват благодарност на всички включили се в инициативата "Заедно сме успешни" за подпомагане с парични средства на пострадалите от пороите села в района на гр. Карлово. Дарените от всички нас средства, в размер на 5134,51 лв., на 19.09.2022 г. са преведени по дарителската сметка на Община Карлово, като от тях са приспаднати банковите такси. Дадохме пример как в един труден момент можем да бъдем единни и подкрепящи се. 
Платежните нареждания може да видите тук.
 
Участие в конкурс за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“, РИОСВ – Велико Търново

 

В рамките на своята инициатива „Природата в моите очи“, РИОСВ – Велико Търново  обяви конкурс за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“ . Участниците бяха от Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, Свищов, Павликени, Варна, Севлиево, Дулово, Несебър и София. 

            Учениците  Георги Попов, Златко Попов и Даниел Ралев  от 5А клас на СУ „Димчо Дебелянов“ участваха в конкурса с eлектронни постери на тема „Вековни дървета“. Те получиха грамоти за „успешно участие в конкурса „Биологично разнообразие и защитени територии“, възрастова група V-VII клас.

            Грамота за „мотивация, подкрепа, съдействие и професионална подготовка на ученици за участие в конкурс на тема  „Биологично разнообразие и защитени територии“  получи и госпожа Тонка Димова. 

Програма 15.09.2022 г.

Организацията за 15.09.2022 г.- тържествено откриване на новата учебна 2022/ 2023 година, може да видите тук.

Класиран ученик VIII клас

Списък на приетите ученици за VIII клас след трети етап на класиране и обявяване на свободно място след изтеглени документи

в профил "Предприемачески" за учебната 2022/ 2023 година:

1. Вх. № УД-15-9287/ 08.09.2022 г. - бал: 285,75 т.

Напомняме Ви, че срокът за записване е: 09.09.2021 г.- от 9:00 ч.- 14:00 часа.

График дейности за класиране на ученик в профил "Предприемачески" в VIII клас след изтеглени документи

Организация по попълване на незаето място след изтеглени документи в профил „Предприемачески“, както следва:

1.        Срок за подаване на документи (заявление по образец на училището и Свидетелство за завършено основно образование – оригинал) за участие в класирането: на  08.09.2022 г., в канцеларията на СУ „Димчо Дебелянов“- от 09:00 ч. до 16:00 часа.

2.        Срок за обявяване на приетия ученик: 08.09.2022 г.- до 17:30 часа.

3.        Срок за записване на приетия ученик: 09.09.2022 г.- от 9:00 ч.- 14:00 часа.

4.        Начин на класиране на учениците:

 

  5.1.       за профил „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ с интензивно изучаване на чужд език – АЕ- брой точки, получени от утроената оценка по български език и литература от писмения изпит чрез тест, оценката по математика от писмен изпит чрез тест и оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план, превърнати в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. При равен бал се взимат в последователен ред оценките по реда на тяхното вписване по учебен план в свидетелството за основно образование.

 

Поправителен изпит

График за провеждане на поправителен изпит на ученици в дневна форма на обучение.

Информация за прием след трето класиране, VIII клас

Списък на приетите ученици след трети етап на класиране за VIII клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" за учебната 2022/ 2023 година:

1. Вх. № УД-15-9117/ 29.08.2022 г. - бал: 356,25 т.
2. Вх. № УД-15-8652/ 08.08.2022 г. - бал: 339,75 т.

Напомняме Ви, че срокът за записване е: 02.09.2021 г.- от 9:00 ч.- 17:30 часа.

Класирани ученици VIII клас

Информация за класирани ученици в VIII клас след трети етап в СУ "Димчо Дебелянов" - Варна, можете да видите тук.

Учебници за учебната 2022/ 2023 година

Списък на учебниците за учебната 2022/ 2023 година.

Учебниците и учебните комплекти за деца от подготвителните групи и за ученици от I до VII клас се предоставят безвъзмездно от училището. Учебниците за учениците от VIII до XII клас се закупуват от родителите на учениците.

Записани ученици след второ класиране - VIII клас

Списък на записаните ученици в VIII клас СУ "Димчо Дебелянов" - Варна, за учебната 2022/2023 година след края на второ класиране можете да видите тук.

Виртуална изложба на ателие "Цветен свят"

Учениците от групата по интереси, Ателие „Цветен свят“ на СУ „Димчо Дебелянов“ работиха и твориха с огромно желание през учебната година.  Те нарисуваха с цветно настроение и вдъхновение много картини.

 Виртуалната изложба може да разгледате тук, а посетителите ще разгледат колекция от рисунки, живописни пейзажи, натюрморти и графики, сътворени от малките художници под ръководството на г-жа Падежка.

 Поздравления!

Съобщение - кандидатстване след завършен VII клас

Уважаеми родители,

За да улесним кандидатстването в профилирани и професионални гимназии след завършен VII клас, последвайте инструкцията, качена в сайта на РУО-Варна, която може да видите и тук. 

Съобщение

График за изпит на ученици в дневна форма на обучение по География и икономика, поправителна сесия - юли 2022 г., може да видите тук.

Третия национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“


Ученици от СУ "Димчо Дебелянов" - Варна, участваха в Третия национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“, организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, който се проведе на 25.06.2022 г. в град Русе.

Сиана, Симона, Кадер и Фулин от IX клас представиха своите разработки и изследователска дейност в направления свързани с индустрия, проблеми и туризъм по Българското Черноморие.

Училището и екипът получиха грамоти, а нашите ученици завоюваха специална награда за екипна и изследователска дейност, която се присъжда единствено на отличилите се като първенци в своята категория.

 

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с цел осигуряване на безопасни и здравословни условия за провеждане на учебните занятия в СУ „Димчо Дебелянов“, обучението на всички ученици от VII до XI клас, за периода 27.06.2022 г. – 30.06.2022 г., ще се извършва ПЪРВА смяна и с внесени промени в седмичното разписание, съгласно заповед № РД- 07- 3109/ 24.06.2022 г. на директора.

Седмичното разписание можете да видите тук.

Съобщение

График за изпитна ученици в дневна форма на обучение поправителна сесия - юни 2022 г., можете да видите тук.

Съобщение

Информация за свободни места за прием в I клас след първо класиране за учебната 2022/2023 година в СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна, можете да видите тук.

Състезание-викторина "Ваканция здравей! Да играем безопасно!"

 Отборът на 5а клас от СУ „Димчо Дебелянов“ - гр. Варна, достойно защити името на училището във финалния етап на състезанието-викторина „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“, което се проведе на 10.06.2022 г. в Морско казино, гр. Варна. Организатори на събитието са Дирекция „Превенции“, Общинската комисия за борба срещу противообществените  прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) и Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) – Варна. Учениците демонстрираха своите знания за безопасно ползване на интернет, правилата за движение по пътищата, правилата за опазване на личните данни, за сигнализиране при опасности, за познаване на институциите, където биха могли да търсят помощ. Всички участници в мероприятието получиха награди, осигурени от Община Варна.

На всички петокласници желаем слънчеви, безопасни и незабравими ваканционни дни!

 

Дейности по НП "Участвай и променяй - родителят активен партньор в училищния живот“

 На 28.05.2022 г. учениците от 5а клас, заедно със своите родители и класния ръководител Т. Богоева, участваха в родителска среща на открито в Университетска ботаническа градина – Екопарк, гр. Варна. Същата е в изпълнение на дейностите по НП „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“. В съответствие с темата на събитието „Най-хубаво е заедно“ деца и родители с радост разговаряха помежду си, споделиха мисли за дистанционното обучение, направиха предложения за това, как да работим заедно в посока на здравословна среда, добри и ефективни начини на общуване в училище и у дома, активно се включиха в спортните игри – футбол, волейбол, народна топка, федербал. Учениците демонстрираха умение да се ориентират в природата с компас. Всички бяха щастливи, че са успели да се отдалечат от електронните и  дигиталните устройства, да се насладят на красотата на парка, да влязат в пълноценна комуникация едни с други. Върнаха се в града удовлетворени от споделеното време, интереси и внимание.

Национален фолклорен конкурс "Широка лъка пее, свири и танцува"

 

 

На 11 и 12 юни 2022 година се проведе Национален фолклорен конкурс "Широка лъка пее, свири и танцува", организиран от Национално училище за фолклорни изкуства "Широка лъка".

 

С участието си в първия ден от конкурса, Алекс от VII клас завоюва сребърен медал с изпълнението си на гайда в трета възрастова група, категория "Индивидуални изпълнители".

Проектни и творчески дейности

С цел формирането на комплекс от умения за действие в различни практически ситуации, за наблюдение, повишаване на уменията за екипна работа, както и в съответствие с очакваните резултати по предмети на ниво учебна програма и овладяване на ключови компетентности, в периода 23.05.2022 г . - 31.05.2022 г. в СУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна, бяха реализирани проектни и творчески дейности с учениците от I- III клас.

 Богатството от мероприятия в и извън училище даде възможност за изместване на фокуса от традиционното обучение към вдъхновението на "учене чрез правене" и породи незабравими емоции у малките ученици.

Видео със снимков материал от изявата на учениците от втори клас на СУ "Димчо Дебелянов" - Варна, по проектни и творчески дейности можете да видите тук.

Проектни и творчески дейности "Промени в природата през пролетта"

             „Промени в природата през пролетта“ е темата на проектната и творческа дейност, която се проведе с учениците от IА и IБ клас в края на учебната година. Реализирането й спомогна първокласниците да онагледят наученото в класната стая и да обогатят впечатленията си за заобикалящата ги среда, чрез посещение на Морската градина, зоологическата градина, аквариума и НАОП «Николай Коперник».

Учебните занятия сред природата провокираха активността на малките ученици да проявяват критично мислене, да генерират идеи и сами да достигат до изводи. Затвърдяването на знанията стана чрез игрови методи, което създаде емоционална атмосфера и желание за нови знания, любознателност, себеизява, и увероеност.

В заключителната част на проекта беше провокирано творческото мислене и въображение на малчуганите, в резултат на което изработиха макети на пролетна гора, зоологическа градина и морско дъно по впечатленията, които са придобили.

Съобщение

Списък на класираните деца в подготвителна група за учебната 2022/2023 година.

Информация за записването може да видите тук.

График на изпити на ученици в СФО

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение редовна сесия - юни 2022 г. можете да видите тук.

Съобщение

Списък на класираните деца в първи клас за учебната 2022/2023 година.

Информация за записването може да видите тук.

Важно съобщение

Във връзка с кандидатстване по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ на МОН, модул 1 „Изкуства“ и модул 2  „Спорт“,  СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна обявява, че търси външни специалисти, които да водят групи през учебната 2022/ 2023 година:

1. Модул 1 „Изкуства“

 • съвременни танци и улични стилове – групата в категорията „съвременни танци“ може да бъде в стиловете: джаз танц, съвременен танц, греъм, диско, нестандартни форми и др., а в категорията „улични стилове“ – Hip-Hop, Break dance, New Style, Locking&Popping, Krumping и др - 1 (един) специалист.
 •  характерни танци, вкл. и народни танци – група за танцов фолклор, стилизирани сценични форми на танци на народите, вкл. и български народни танци – 1 (един) специалист.

Външните специалисти може да бъдат от институции към Министерството на образованието и науката, от институции към Министерството на културата и др. Специалността се удостоверява с необходимите документи.

2. Модул 2 „Спорт“

 • Вид спорт – Волейбол – 1 (един) специалист.

Външншният специалист трябва да бъде „треньор“ по вида спорт и да е вписан в регистъра на треньорските кадри или в регистъра на спортно-педагогическите кадри. 

Съобщение

Свободни места в подготвителни групи и списък на записани деца в Трета ПГ (5 г.) в СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна, можете да видите тук.

Съобщение

Във връзка с провеждане на Национални външни оценявания в края на VII и X клас има промяна в графика за организацията на учебните часове за втора смяна на 13 юни 2022 година и 15 юни 2022 година. Новият график може да видите тук.

Посещение на НИМХ към БАН, филиал Варна

На 14.05.2022 г. учениците от групата по интереси „Географска работилница“ посетиха Националния институт по метеорология и хидрология - БАН  филиал Варна.

Срещата с дежурните синоптици им помогна да се запознаят обстойно с професията на метеоролога. Научиха какви знания и умения са нужни, за да се упражнява тази професия, и къде се извършва обучението за нея. На площадката за наблюдение петокласниците видяха уредите, с които се събира необходимата информацията – различни термометри, дъждомери, ветропоказатели и др., научиха кога и как се регистрират данните и къде се изпращат. В лабораторията по метеорология на практика разбраха как се обработва оперативната метеорологична информация, как се изработва синоптичната прогноза и на кого служи тя. 

Конкурс "Зависим или независим - какъв е твоят избор?"

СУ "Димчо Дебелянов", следвайки училищната Политика за превенция на здравето на учениците, е активен участник в „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от V–VII клас“ на дирекция "Превенции, Общена Варна и Общинския съвет по наркотични вещества от нейното създаване. Програмата дава на учениците знания за ПАВ, за правене на информиран избор, подпомага ги в процеса на израстване и формиране на идентичността им. Чрез нея в тях успешно се изграждат социални и личностни умения, формират се нагласите им за живот, свободен от зависимости.

      За втора година, по повод 31 май - Световен ден без тютюн, училището участва в конкурс за рисунка, организиран от дирекция „Превенции“, Община Варна, на тема: „Зависим или независим - Какъв е твоят избор?“. Поздравления за всички участници, които под ръководството на госпожа Падежка, дадоха интересен прочит и ярък творчески израз на получените от тях знания по програмата.

      Класирани на призови места творци от СУ „Димчо Дебелянов“ в трите възрастови групи са:

Крис VI клас - Първо място -  „Предопределеният край“ 

Георги V клас - Второ място - „Мисли за бъдещето си!"

Поощрителни награди:

Ребека V клас - „Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът“

Ралица VII клас - „Падение“

Изпращане на 12 клас

С много емоции на 12 май 2022 г. абитуриентите на СУ "Димчо Дебелянов" - Варна чуха за последен път училищният звънец. 

На емоционално и много съдържателно тържество те бяха изпратени от своя класен ръководител, учители, близки и приятели, които им пожелаха много успехи в професионален и личен план и сбъднати мечти!

На добър час, скъпи абитуриенти!

Успехите на един млад математик

 

В навечерието на празника на просветата и знанието с радост споделяме успехите на един млад математик. Първокласникът Николай извоюва серия от медали, които свидетелстват за стотици решени задачи и много часове над сборниците. Ученикът, обаче не съжалява, а е амбициран да спечели още много отличия.

 • Математическо състезание "Иван Салабашев" СМБ – декември 2021 г. - ЗЛАТЕН МЕДАЛ!
 • ЕВРОПЕЙСКО състазение "Математика без граници" (участници от 14 държави и 4000 деца във възрастова група) – март 2022 г. - СРЕБЪРЕН МЕДАЛ!
 • Easy math ПРОЛЕТ! Ела, реши и победи – април 2022 г. - СРЕБЪРЕН МЕДАЛ! Easy math
 • ЕСЕН! Ела, реши и победи – октомври 2021 г. - БРОНЗОВ МЕДАЛ!
 • Easy math ЕСЕН! Ела, реши и победи – октомври 2021 г. - БРОНЗОВ МЕДАЛ!

Искрено му пожелаваме да реализира своите планове!

На вниманието на зрелостниците, които ще полагат втори задължителен ДЗИ (20.05.2022 г.) и допълнителни ДЗИ (26.05, 27.05, 30.05.2022 г.)

Уважаеми зрелостници,

Входът за влизане в сградата на СУ "Димчо Дебелянов" е от страната на Македонски дом, като се представя документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и служебна бележка за допускане до ДЗИ, която може да е и на електронен носител.

Всеки ученик трябва да се яви във време, така че до 8:00 ч. , респ. 13:30ч., да е заел определеното му работно място в изпитната зала.

Пожелаваме Ви максимално отлично представяне според персоналните Ви компетентности!

Организация на учебните дни за периода 18.05-31.05.2022 г. във връзка с провеждане на ДЗИ и НВО - IV клас

Уважаеми родители,

            Във връзка с провеждането на предстоящите държавни зрелостни изпити и национални външни оценявания Ви информираме, че:

 • В дните 18.05.2022 г. и 20.05.2022 г. се провеждат държавни зрелостни изпити и те са неучебни, съгласно заповед № РД09- 1804/ 31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката;
 • На 19.05.2022 г. ще се провежда учебен процес с намалени часове за учениците от V до VII клас, които ще приключат шестия час в 17:25 часа, и в ГЦОУД в III и IV клас, които ще приключат в 17:10 часа. Децата от подготвителните групи, учениците от VIII до XI клас и учениците в ГЦОУД в I и II клас са с обичайното разписание на учебните часове.
 • В дните 23.05., 26.05., 27.05., 30.05. и 31.05.2022 г. с учениците от I до III клас ще се провеждат проектни и творчески дейности, съвместно с учителите в ГЦОУД и съобразно график, обявен от класните ръководители;
 • На 26.05., 27.05. и 30.05.2022 г. учебните занятия за всички ученици от IV до XI клас ще се провеждат само в първа смяна при следния график. В тези дни няма да се провежда целодневна организация.
 • На 19.05., 23.05. и 31.05.2022 г. за учениците в целодневна организация ще бъде осигурено обедно хранене при закупуване на купони. На 26.05., 27.05. и 30.05.2022 г. обедно хранене няма да има, поради провеждане на допълнителни държавни зрелостни изпити по желание за учениците от XII клас. Ако вече сте закупили купони за 26.05., 27.05. и 30.05.2022 г., можете да откажете избора си в платформата за електронна продажба на купони, за да остане налична сумата в дигиталния профил на детето Ви. 

Благодарим за разбирането!

От ръководството

Информация - компютърно базирано оценяване TIMMS

     През м. април в СУ "Димчо Дебелянов" се проведе международно образователно изследване TIMSS, което отчита тенденциите в постиженията на учениците и изучава различията между националните образователни системи, за да подпомогне подобряването на преподаването и ученето по света. В него се включиха учениците от IV а и IV в клас. След провеждането му  получихме съобщение от Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, МОН, което гласи:

"Благодаря на Вас и на колегите Ви за отличното справяне с предизвикателството за провеждане на компютърно базирано оценяване TIMMS. Благодаря на учениците и на техните родители, които участваха в изследването, за желанието и усилията. Надявам се и в бъдеще да имаме поводи да си сътрудничим. Пожелавам Ви здраве, спокойствие и много успехи!".

   Ръководстовото на СУ "Димчо Дебелянов" благодари на учениците, родителите и всички длъжностни лица, които участваха в организирането и провеждането на TIMMS и за дадената оценка от ЦОПУО.

Дебелянова седмица

С плам, желание и много емоции всички деца от Трета и Четвърта ПГ и учениците от I до XII клас на СУ "Димчо Дебелянов" участваха в отбелязването на Дебеляновата седмица. Резултатът от дейностите, които се проведоха може да видите тук.

Участие в Национална конференция "Информационни технологии и автоматика"

 

Ученици от СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, участваха в Първата национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“, която бе проведена в периода 26-27 април в ХТМУ-София.

Денис и Емилиян от XIБ клас, представиха своя проект „Компания за хостинг услуги“ с разработен уеб сайт и постер под ръководството на учителите Олга Ангелова и Асиер Бейжет.

Училището и екипът на проекта получиха грамоти, а нашите ученици- бъдещи програмисти, завоюваха специална награда от Национална компания „Индустриални Зони“ ЕАД за отлично представяне на конференцията.

Откриване на изнесен библиотечен кът

В края на инициативата „Походът на книгите“, на 21.04.2022 г. се проведе официалното откриване на изнесения библиотечен кът, създаден по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - Модул „Библиотеките като образователна среда“. В тържеството участваха децата от Трета ПГ-5 годишни, с песен и танц „Ой, Лазаре“, с класен ръководител г-жа Константинова, и учениците от IIГ клас със сценка „Нашите любими герои“, с класен ръководител г-жа Тодорова. Публиката – ученици и педагогически специалисти, също беше част от представлението като отговаряше на въпроси, зададени от участниците.

В изнесения библиотечен кът учениците имат възможност да се запознаят с над 100 съвременни произведения на български и чужди автори. Част от книгите са закупени със средства по програмата, а други са предоставени безвъзмездно от самите ученици за ползване от всички. Кътът стана едно от най-интересните места за прекарване на свободното време на учениците в междучасията.  

Празник на буквите

Пролетта носи най-красивите празници, а сред тях има и един специален за първокласниците – Празникът на буквите.

Малките ученици упорито преминаха през най-трудния етап от обучението - основите на четенето и писането и с гордост заявиха «Ние вече сме грамотни». С мъничко тъга в очите се сбогуваха с Буквара. Но след всеки край - следва ново начало. Малчуганите с трепет прегърнаха новата Читанка, скрила в пъстрите си листи звънки стихове, вълшебни приказки, гатанки и поговорки, с които ще радва детските сърчица.

Скъпи първокласници, бъдете ученолюбиви и любознателни! И помнете „Буквите носят светлина“!

Ако искате да станете част от празника на първолаците, можете да видите натиснете тук.

Международна олимпиада по ментална аритметика UAMAR 2022

  

Менталната аритметика, добила популярност в последно време, предизвиква интерес и при най-малките деца от предучилищна възраст. Деница от ПГ - 5 годишни прие това математическо предизвикателство и се яви  на олимпиадата, проведена на 19.04.2022 г. в категория А12 за деца на 5 и на 6 години. Нейните знания и  смелост ѝ спечелиха ПЪРВО място!

 

Гордеем се с нейните постижение, радваме се да споделим радостта от достойното представяне и пожелаваме да завоюва още много призови места!

Конкурс "Възкресение Христово"

 

В навечерието на Великден бяха обявени имената на победителите в Общинския конкурс „Възкресение Христово“, организиран от Общински детски комплекс – Варна.

Конкурсът приобщава подрастващите към християнските ценности и стимулира творческите заложби на учениците. Поощрява интереса им към съхраняване на българските традиции в отбелязването на празника.

Сред наградените са имената на нашите талантливи възпитаници от прогимназиален етап, които сътвориха произведенията с подкрепата на г-жа Антоанета Падежка - старши учител по изобразително изкуство. Грамота получи и училището за нашето достойно представяне.

Великденска изложба

 

Учениците от групите за целодневна организация на учебния ден – 2 клас, в дните преди Великден се запознаха с пролетните празници и обичаи. В часовете за занимания по интереси, под ръководството на своите учители Цветелина Христова, Женя Георгиева, Йовка Чанева, децата, прилагайки своето творчество и умения, с голямо желание измайсториха яйца, апликации, картички и украса за Великден. Оформен бе кът с изложба на изработените предмети.

Подобна инициатива осъществиха и учениците от 3-ти клас с класни ръководители Елена Николова, Велизара Гайдарова, Ани Петрова и Улвия Рахим. Третокласниците с много желание,  ентусиазъм и Великденски дух изработиха картички, оригами и шарени яйца. С интерес се запознаха с фолклорните обичаи и традиции свързани с пролетните празници.

Пожелаваме на всички прекрасни и светли Великденски празници!

Изложба „БЪДЕЩЕТО НА ЗЕМЯТА ЗАВИСИ ОТ НАС!“

По повод Деня на Земята – 22. 04. 2022 г. учениците от СУ „ Димчо Дебелянов“, под ръководството на г-жа Т. Богоева, г-жа Пл. Кръстева и г-н Б. Бориславов, дадоха нов живот на материали от рециклиращи се опаковки. Своите творби те подредиха в изложба под наслов: „БЪДЕЩЕТО НА ЗЕМЯТА ЗАВИСИ ОТ НАС!“. В изложбата са включени творби на ученици от 5 до 10 клас – плакати, рисунки, постери, модели, изделия от вторични материали и др., посветени на защитата на околната среда. Те напомнят, че майката Земя има нужда от нас – да я пазим, обичаме и най-важното – да не я променяме, защото и ние имаме нужда от нея. Чрез средствата на изкуството се демонстрират ново нравствено отношение към Природата и съвременна хуманистична ценностна система, формирани в процеса на обучение.

С участието си в изложбата, учениците от СУ „Димчо Дебелянов“ стават част от най-големия нерелигиозен празник в света – Денят на Земята, честван от над един милиард души в 192 страни по света.

Среща на учениците от IIIа клас с Нуша Роянова

На 12 април детската писателка и художничка Нуша Роянова гостува на учениците от IIIА клас, от СУ „Димчо Дебелянов“ за да ги запознае със създаването на една книга. По време на срещата децата се запознаха с последната книга от поредицата за кучето Джак и котката Ема, като разгледаха оригиналните илюстрации към книгата. Разбраха от авторката, че всички книги от поредицата „Джак и Ема“ са вдъхновени от истински истории с домашните й любимци. Писателката разкри, че осмата част на поредицата се подготвя.

Децата проследиха целият процес на създаване на книгите от написването през илюстрациите до печата.

Събитието бе част от традиционната за училището инициатива „Походът на книгите“ 02-23 април.

ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА НА ПОСЕЩЕНИЕ В НАОП „НИКОЛАЙ КОПЕРНИК“, ВАРНА

 В първия ден на Пролетната ваканция, петокласниците от Групата за извънкласни занимания „Географска работилница“ с ръководител г- жа Теменужка Богоева, посетиха НАОП „Николай Коперник“ в гр. Варна. Във фоайето те разгледаха постоянната експозиция, състояща се от 13 пана със снимки и информация за небесните тела и явления, както и с временната изложби на снимки, рисунки и постери по темата. В Звездната зала учениците наблюдаваха демонстрация на нощното небе на различни географски ширини- от екватора до северния полюс на Земята, видимото денонощно движение на звездите, небесни координати, положението на Слънцето в различни моменти от годината и т.н. Специалният проектор им показа видимите и действителните движения на планетите от Слънчевата система. Лекцията "Космическо пътешествие"  по интересен и забавен начин ги направи съпричастни на факти и събития, които събудиха любопитството им и провокираха много въпроси.

            Посещението остави в учениците трайното впечатление, че астрономията е приятно и увлекателно занимание. Обещаха си, че за Международния ден на авиацията ще подредят собствена изложба с експонати, посветени на темата.

2 април - Ден на детската книга

 

Датата 2 април - Ден на детската книга. Тази дата не е избрана случайно. Тя съвпада с рождения ден на Ханс Кристиан Андерсен – един от най-известните приказници в света. С неговите красиви и добри приказки израстват поколения деца по целия свят.

На този  специален празник на книгата децата от 2г клас с класен ръководител – г-жа Христинела Тодорова, показаха своята любов към четенето с прочит на Андерсенови приказки и прекрасни илюстрации. 

Национален конкурс „Димчо Дебелянов между поезията и героизма“

 

По повод 135 години от рождението на Димчо Дебелянов с гордост съобщаваме, че сред наградените участници в Националния конкурс „Димчо Дебелянов между поезията и героизма“, организиран от Дирекция на музеите – гр. Копривщица, има наши ученици.

 Наградените ученици са от V до VII клас, които с подкрепа на г-жа Антоанета Падежка изразиха своето цветно преклонение пред таланта и героизма на поета.

Първа награда: Благовест VIIА

Поощрения: Кристияна VВ, Елис VIВ, Максим VIIА, БоянVIIВ, Андрея VIIБ

Грамоти за участие: Валентина VIIА,  Ванеса VIIА, Миа VIIБ, Георги VIIБ, Ралица VIIБ, Ангел VIIВ, Яница VIА, Кристиян VIБ, Виктория VIВ, Елеонора VIВ, Биляна VА,  Виктория VА, Ивайло VА, Павел VБ, Олександра VБ, Симеон VБ, Крум VБ.

Поздравления на малките художници!

Провеждане на Национален кръг на олимпиадата по философия

 Националният кръг на олимпиадата по философия ще се проведе на 26.03.2022 г. (събота) от 09:00 ч. Учениците следва да се явят в училище не по-късно от 8:30 ч. В сградата на училището се влиза откъм Македонски дом след представяне на лична или ученическа карта. 

Виртуална изложба, посветена на поета Димчо Дебелянов

По повод 135 години от рождението на нашия патрон на СУ „Димчо Дебелянов“ е организирана виртуална изложба, посветена на най-нежния елегичен поет в българската литература – Димчо Дебелянов. Рисунките са сътворени с голяма любов и гордост от учениците от V до VII клас, под ръководството на г-жа Антоанета Падежка. Те са истинско цветно преклонение пред таланта и героизма на поета.

Поздравления за малките художници!

Виртуалната изложба може да разгледате тук. 

Международен ден на приказката

 

 

На 20 март ,точно на прага на пролетта , в цял свят се отбелязва световния ден на разказвачите или по-познат като Международен ден на приказката. С четене на любими приказки учениците от II г клас отбелязаха този празничен ден под ръководството на техния класен ръководител Христинела Тодорова. 

Конкурс "Моите детски мечти"

 

Конкурсът „Моите детски мечти“ се провежда от Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата – София и е включен в НКИИ на МОН – 2022 г.

 

Творбата на Ивон Деянова Узунова от VВ е отличена с поощрителна награда сред стотици участници от цялата страна  в категориите „изобразително изкуство“ на втора възрастова група (V –VІІ клас). Целта на инициативата е да стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството. Честито, с пожелание за нови вдъхновения! 

На вниманието на родителите

Уажаеми дами и господа,

Поради отсъствието на техническия секретар по обективни причини, служебните бележки и други подобни документи ще бъдат издавани в рамките на 3 работни дни след подаване на заявлението. Благодарим Ви за проявеното разбиране в създалата се ситуация! 

Информация обедно хранене

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 14.03.2022 г. ще имате възможност да разгледате, заявите и закупите през електронна платформа evkusno.bg седмичното меню на своите деца.

Молим Ви да се запознаете с Общите условия за ползване на онлайн платформата за поръчка на храна, като училището няма отношение по обработване на личните данни, предоставени от Вас и не е страна по договора между фирмата- доставчик на храната за стола и фирмата, поддържаща електронната платформа.

Електронната платформа ще бъде активна от понеделник до сряда всяка седмица.

Тези, които няма да имат възможност да ползват електронната платформа, ще могат да закупят купони всеки петък на обособеното за целта място в сградата на училището, от 07.30 ч. до 08.30 ч. по установения ред.

ПРЕЗАВЕРКА НА КУПОНИ – при отсъствие на ученик е необходимо РОДИТЕЛЯТ да се обади до 08.00 ч. на отговорника на стола в първия неучебен ден, като тези купони ще бъдат презаверени автоматично, когато детето се върне на училище /нужно е да уведомите отговорника на стола от кога детето ще посещава отново училище/. Не се презаверяват купони при неполучена своевременно информация по телефона за отсъствието на ученика, поради факта, че са вече направени разходи за приготвянето на обедните ястия. При непредвидени неучебни дни, купоните се заверяват автоматично за първия учебен ден /ако дете се наложи да отсъства по тази причина, моля, информирайте представителя на фирмата- доставчик на храна за това, в противен случай то ще бъде требвано за храна/. Връзка с представител на фирмата: само в работни дни от 07.30 ч. до 10.30 ч. на известния ви телефонен номер. Купоните могат да бъдат презаверени и чрез платформата. По този начин парите се връщат във виртуалният Ви портфейл и можете да ги използвате, когато пожелаете.

Нови цени:

 1. Цена на пълен купон: 4,10 лв.
 2. Цена на купон без супа: 3.80 лв.

Международната олимпиада по ментална аритметика „Mindskills Global“

 След завоюваното първо място в първия етап на международната олимпиада по ментална аритметика „Mindskills Global“, Димитър Жеков от IБ клас се класира на второ място във втория етап от провеждането й. Първокласникът се надпреварва с математически таланти от 35 държави и е един от 86 участници от България. Зад успеха на Митко стоят много решени задачи, усърдие и постоянство.

 

Meнтaлнaтa apитмeтиĸa e пpизнaтa мeтoдиĸa, чpeз ĸoятo дeцaтa paзвивaт пaмeттa, ĸoнцeнтpaциятa и лoгичecĸoтo cи миcлeнe чpeз cмятaнe – пъpвoнaчaлнo cъc cмeтaлo абакус, a впocлeдcтвиe и мeнтaлнo.

 

Поздравяваме Димитър за постигнатите успехи и му желаем отлично представяне и в следващите математически предизвикателства!

Състезателна игра "Аз обичам България"

На 02.03.2022 г. в СУ „ Д. Дебелянов ученици от 7б клас отбелязаха Националния празник на България – 3 март, с атрактивна състезателна игра под надслов „ Аз обичам България”. Учениците сформираха два отбора с капитани Николета Трифонова и Ефтим Ефтимов. Отговорите на състезателите обективно оценяваше жури в състав Емилия Михайлова – ЗДУД, Катя Белелиева – ЗДУД и Борислав Бориславов -  учител по БЗО. Гости на мероприятието бяха учители и ученици. Въпросите към състезателите бяха свързани с историята на българския народ и неговите исторически личности, българската природа, обичаи и традиции. Учениците мислено се разходиха из културно-историческите и природни забележителности, показаха музикални знания, имаха скоростно мислене и екипна работа. Активност и интерес показаха и учениците от публиката. Всички участници в състезанието получиха грамоти и награди. Идеята за възпитание на родолюбие сред учениците бе на учителката по история и цивилизации Милена Великова.

Възстановяване на присъствения учебен процес

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ,

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ,

            Информираме Ви, че считано от 28.02.2022 г. (понеделник) се възстановява присъственият учебен процес в сградата на СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна, с установените смени и разписание за втория срок на учебната 2021/ 2022 година.

            В следствие на нашата загриженост за неудобствата, в които сме поставени, усилията на екипа са насочени към възстановяване на присъствения учебен процес съгласно препоръки, дадени в конструктивна експертиза, извършена от „МК-КОМПЛЕКТ“ ЕООД- Варна- монтиране на плътнa строителнa ограда, успоредно на фасадите на сградата, в зоните, където се предполага, че е възможно да възникне аварийно събитие.

Считаме, че избраният вариант за продължаване на образователно- възпитателния процес е най- благоприятният и най- приемлив за всички нас- ученици, родители и персонал, при отчитане на причинените неудобства от предходно провеждане на обучение и труд в четири различни сгради в периода на цялостния ремонт на училището (2017- 2019 г.).

            Разчитаме на бдителност, отговорно отношение и спазване на инструкции за безопасност при пребиваване в района на училището на Вас и Вашите деца.

ОБРЪЩЕНИЕ към родителите и настойниците на учениците от СУ „Димчо Дебелянов“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Обръщам се към Вас, предвид създалата се извънредна ситуация. Като директор на СУ „Димчо Дебелянов“ бих искала да Ви запозная с мотивите ни за взетото решение за преминаване към обучение в електронна среда.

Както знаете в училището беше извършен ремонт по Проект BG161PO001-1.002 „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна”, с бенефециент Община Варна.

Благодарни сме, че бяхме включени в този проект и очаквахме с нетърпение обновения облик на училището ни. Строително-ремонтните дейности приключиха през м. септември 2019 г. и бяха одобрени и приети от Комисия, която подписа акта за въвеждане в експлоатация на сградата. За огромно съжаление, известно време след това забелязахме нередности по настилката на двора, покривното пространство, новопостроената спортна зала и в съблекалните към нея и др., за които в периода м. януари 2020 г. до момента уведомявахме Община Варна при всеки възникнал проблем и фирмата- изпълнител, въпреки че не сме страна по договора. Предвид многобройните входирани доклади от наша страна, Община Варна сформира комисии от специалисти, които в рамките на своите компетенции извършиха много на брой огледи.

Към момента все още очакваме предприемането на действия по отстраняване на нередностите. В училище е създадена организация за протичане на нормален образователно- възпитателен процес, въпреки неудобството, непрекъсната осторожност и ежедневно наблюдение и документиране на фактическото състояние. Благодарна съм, че нашите деца се съобразяват с въведената организация и на екипа си за отговорното и професионално поведение.

В следствие и на силния вятър на 08.02.2022 г. от покривната конструкция нападаха керемиди. Незабавно бе подаден сигнал на телефон 112, уведомени бяха началникът на РУО – Варна и директорът на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна за предприемане на действия по компетентност.

 В същия ден бе извършен оглед от специалисти от Община Варна и ОП „Инвестиционна политика“. В сряда, на 09.02.2022 г., длъжностни лица от 01 РДПБЗН- Варна, посредством повдигателно съоръжение (тип – вишка), огледаха и отстраниха надвисналите керемиди, до които успяха да стигнат. Уведомиха ни, че все още има риск за случайните минувачи, въпреки наличната сигнална лента и информационни табели.

В резултат на изказаното становище от специалистите, ние взехме решение за преминаване към обучение в електронна среда до отстраняване на проблема, защото здравето и безопасността са на първо място, както на преминаващите лица около сградата, така и на пребиваващите в дворното пространство.

Имаме уверението на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, че отремонтирането на наличните повреди ще се случи в най- кратки срокове.

Екипът ми и Вие като родители  сме общност с една цел – благото на нашите деца.

Вярваме във Вашата подкрепа и разбиране и сме убедени, че сте с нас!

Заповед ОРЕС - ПГ, I-XII клас

 

Уважаеми родители,

Съгласно Заповед № РД09-2318/09.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката с наш вх. № УД-12-3263/10.02.2022 г., се преустановява присъствения образователен учебен процес за децата от ПГ и учениците от I до XII клас за периода 09.02.2022 г. – 18.02.2022 г., включително. За  посочения период учебните занятия ще се провеждат в електронна среда от разстояние. В случай на промяна в посочените обстоятелства всички заинтересовани лица ще бъдат уведомени своевременно.

Заповедта можете да видите тук.

Ръководството на СУ "Димчо Дебелянов" - Варна.

Важно съобщение - преминаване в ОРЕС ПГ, I-XII клас

Уважаеми родители, 

Информираме Ви, че поради влошените метеорологични условия - силен вятър и независещи от училището обстоятелства, имаме възникнал проблем с покривното пространство, който би могъл да застраши живота и здравето, както на преминаващите лица около сградата, така и на пребиваващите в дворното пространство. Отчитайки факта, че здравето и живота на всеки един е основополагащо и след получена информация от заинтересованите компетентни органи, се налага преминаване към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), считано от утре, 09.02.2022 година.

График за разписание на учебните часове можете да видите тук.

Разчитаме на разбиране и подкрепа на всички в тази трудна и критична ситуация и Ви благодарим!

Ръководството на СУ „Димчо Дебелянов“