Съобщение - еднократна помощ за първокласници

На вниманието на родителите на новоприети ученици в I клас за уч. 2021/2022 година, които ще кандидатстват за еднократна помощ за първокласник към ДСП!

За издаване на удостоверение за записано дете в I клас за учебната 2021/2022 година, необходимо за кандидатстване в Дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на еднократна помощ за първокласник, трябва да подадете заявление до Директора по указания начин в рубриката "Електронни услуги".

Заедно в спорта

 

„Заедно в спорта“ е мотото на спортния празник, събрал учениците от първи клас в Морската градина. Дейността се реализира по Плана за проектни дейности през месец юни.

Споделяме добри практики

Във връзка с инициативата на СУ ,,Димчо Дебелянов" за споделяне на добри практики и осъществяване на приемственост, група ученици от 8б клас - профил ,,Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на английски език с ръководител г-жа Петя Георгиева представиха пред учениците от 7 в клас и учители свои авторски художествени творби на Шекспировия език.

Отлични белетристични умения в писане на къс разказ показаха Виктория Иванова, Волен Стаматов, Моника Николова и Пресиян Али. Осмокласничка сподели откъс от собствен сценарий за филм на чуждия език. Интерес предизвикаха и текстовете за песни на няколко млади таланти, сред които се изяви Кристофър Лефтеров. Проявата получи достоен финал с изказвания на Евелин Бонев, Пламен Петров, Стефан Киров и Теодор Асенов на тема ,,Защо обичам английския език?".

Резултати от Националния кръг на олимпиадата по философия

Резултатите от Националния кръг на олимпиадата по философия, която се проведе на 05.06.2021 година -

може да видите тук.

Варна Лит 2021

 

В рамките на Международния литературен фестивал „Варна Лит“ 2021 г. - специален гост на учениците от първи клас беше детската писателка Катя Антонова. Срещата премина в емоционален разговор за необикновените истории в книгите й от поредицата „Феята от захарницата“. С умението на изкусен разказвач, писателката грабна вниманието на учениците и предизвика поток от въпроси – за раждането на историите и претворяването им в книги и за необикновените в тях герои. Истинско учудване настана у децата от това - кога й остава време да пише. Катя Антонова прочете и откъс от най-новата си книга „Принцеси наистина“ и пренесе за кратко малчуганите в чудния свят на единадесет знатни дами. Уви, всяка приятна среща има и край – автографи и снимки на финала.

Инициативата, в която културата среща образованието се организира ежегодно от сдружение „МЛФ Варна Лит“ с подкрепата на Община Варна.

Дейности през м. юни

1. Графици за провеждане на проектни дейности:

График за учениците от I клас                         График за учениците от II клас

График за учениците от III клас                        График за учениците от IV клас

График за учениците от V клас                        График за учениците от VI клас

 

2. График за провеждане на обучение по Безопасност на движението по пътищата:

График за учениците от I до III клас

 

3. Графици за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание:

График за учениците от V клас                         График за учениците от VI клас

Отличени ученици в конкурса "Зависим или независим - какъв е твоят избор?"

Айла Караджа от VIIа клас се класира на призово място в конкурса за рисунки и колажи на тема „Зависим или независим – Какъв е твоят избор?“, организиран от дирекция „Превенции“ при Община Варна. Учениците от прогимназиален етап в СУ „Димчо Дебелянов“ за поредна година работят по програмата за превенция на употребата на наркотични вещества сред учениците от V – VII клас и в творбите си са изразили своето виждане и получените знания за вредите от употребата на психоактивни вещества. Организаторите на инициативата отбелязаха, че в представените от нашите ученици творби – в тяхната структура, техники и колорит - ясно личи отговорното отношение и ангажираността на учениците към темата.

Изказваме благодарност на госпожа Падежка - учител по изобразително изкуство и на госпожа Войнова - училищен координатор по програмата и поздравяваме отличените ученици.

Съобщение

От 31.05.2021 г. всички ученици от I до XI клас ще се обучават в присъствена форма при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Младежка програма GreenUp

Започна кандидатстването по програмата GreenUP, чиято цел е да подкрепи млади хора, които искат да започнат устойчив бизнес. Ако сте млад и амбициозен човек и притежавате нюх за startup решения, може да се включите, като попълните формуляра.

Приемат се кандидатури от хора с готова идея или без такава, в отбори или индивидуално. Участниците ще работят по модулите "Екология", "Стартъп" и "Бизнес", а темите в модулите, които ще им помагат да набележат бизнес решения са кръгова икономика, маркетинг, анализ на пазара, бизнес планиране, презентиране, финанси и др. По всяка от темите ще се включват предприемачи и експерти, които ще помагат на младежите да търсят иновативни и устойчиви решения.

Честит 24 май!

Учениците и учителите

от СУ "Димчо Дебелянов" Ви поздравяват

с Деня на светите братя Кирил и Методий,

на българската азбука, просвета и култура и

на славянската книжовност.

 

Моля, кликнете тук, за да видите

видеопоздрава.

Съобщение - организация на учебния процес

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с организиране и провеждане на Държавни зрелостни изпити на 19.05.2021 г. и 21.05.2021 г. и Национално външно оценяване за IV клас на 27.05.2021 г. и 28.05.2021 г., Ви информираме, както следва:

18.05.2021 г. - учебните часове ще се проведат с намалена продължителност по график, който може да видите тук;

19.05.2021 г. - неучебен ден за учениците от I – XI клас и децата от ПГ, поради провеждане на ДЗИ по български език и литература. В сградата няма да се допускат външни лица;

20.05.2021 г. – провеждане на Спортен празник;

21.05.2021 г. - неучебен ден за учениците от I – XI клас и децата от ПГ, поради провеждане на Втори ДЗИ. В сградата няма да се допускат външни лица;

27.05.2021 г. и 28.05.2021 г. – учебните занятия за учениците от I – XI клас и децата от ПГ ще се провеждат по график, който може да видите тук.

Виртуална разходка

В рубриката "Виртуална разходка" Ви предоставяме възможност да се запознаете с материално-техническата база на училището и информация за образователния процес.

Отличени ученици в конкурси за творчество

Калина Нушева – директор на СУ „Димчо Дебелянов“ награди отлично представилите се ученици в конкурсите за литературно творчество „Нарисувай с думи“ и за рисунка „Създай приказка от цветове“, които бяха част от инициативите през месец април за насърчаване на четенето сред децата.

 

Съобщение - присъствен учебен процес през м. май

 Уважаеми ученици и родители, 

Във връзка със заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Ви информираме, че присъственият учебен процес ще се осъществява при спазване на следния график:

- на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9, 11 (като единствена паралелка в този випуск) и 12 клас;

- от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас;

- от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас;

 

През месец май учениците от 1. до 4. клас и децата от подготвителните групи ще се обучават в присъствена форма.

Обучение по пътна безопасност

През настоящата учебна година в СУ "Димчо Дебелянов" беше оборудван кабинет по безопасност на движението по пътищата, който дава възможност за практическа насоченост на обучението, чрез провеждане на симулационни дейности в защитена среда.

Под формата на игра учениците се запознават с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението. Площадката за обучение представлява преносим умален размер на пътна мрежа - улици, регулирани и нерегулирани кръстовища, велосипедна алея, паркинг и съответната вертикална сигнализация  - пътни знаци и светофари и хоризонтална маркировка.

Кабинетът по БДП е оборудван по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

Създаваме отношение на учениците към книгите

За учениците от СУ „Димчо Дебелянов“ месец април беше наситен с инициативи за насърчаване и повишаване на интереса към четенето. Целта ни е да създадем у децата отношение към книгите, защото това е ключът към грамотността и успеха на човек.
За организацията на поредицата "четящи" инициативи - изказваме специална благодарност на училищния библиотекар - госпожа Панайотова.
Представяме Ви част от творбите от проведения сред най-малките ученици канкурс за рисунка - Създай приказка от цветове.
   
Добри практики в обучението по предприемачество

Обучението на учениците от паралелките в профил "Предприемачески" е насочено към подготовка за успешно развитие след напускане на класната стая. В учебните часове на бъдещите предприемачи от 11а клас - господин Светослав Маринов подготвя учениците за момента, в който ще започнат работа в реална бизнес среда. Разделени в три учебно-тренировъчни фирми – „Мегдана“ ООД, „Терра Банк“ АД и „ИВП Банк“ АД - учениците заемат длъжности на ротационен принцип с цел да придобият знания за управлението на всяко звено във фирмата, да развият организационни умения и компетентности за вземане на решения.

В последния проведен учебен час по предприемачество темата беше „Кандидатстване за работа“, а класът разделен на две групи - интервюиращи и интервюирани. Единадесетокласниците - управители на учебните фирми влязоха в ролята на интервюиращи и търсиха най-добрите качества в кандидатите за работа, а друга част от класа – в ролята на кандидати, които трябваше да презентират себе си по най-успешния начин, за да бъдат наети и да се реализират.

Целта на учебните симулации е придобитите знания в клас да бъдат приложени на практика и да дадат основа за успешно управление и развитие на бъдещ бизнес.

Великденска изложба

    

По случай Великденските празници, четвъртокласниците от групата за целодневна организация на учебния ден с учител Красимира Златинова изработиха нестандартни великденски яйца. С помощта на вълна, декоративни материали и цветни боички малчуганите притвориха своите любими анимационни герои върху яйца. Така с много настроение и забава направиха репетиция в класната стая за момента, в който по християнска традиция ще боядисат шарени великденски яйца със своите семейства. С техните весели яйца – филмови герои Ви поздравяваме с настъпващите Великденски празници.

Второ място на ТФ ФЕСТ 2021

Второ място в категория „Най-добър каталог“ за бъдещите предприемачи от XIа клас на XXIV издание на Панаира на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2021. Под ръководството на господин Светослав Маринов – учител по предприемачество, екипът на учебната туристическа агенция с името„Мегдана“ ООД се представи впечатляващо.

Управленският екип: Свилена Иванова – управител, Зорница Велчева мениджър маркетинг и продажби, Валери Василев – мениджър администратвно-стопански отдел, Атанас Феимов – мениджър туризъм и управител на хотел и Екатерина Георгиева – главен счетоводител успя да се пребори с конкуренцията на учебно-тренировъчни фирми не само от България, а и от Европа.

Проявата има за цел да даде публичност на добрите практика в обучението по предприемачество, като участниците показват своите компетентности в реална бизнес среда - регистрират фирми, водят преговори, сключват сделки, презентират услуги, а фиктивни са само разплащанията.

Поздравяваме екипа на „Мегдана“ ООД, като специално обръщаме внимание на Свилена Иванова за нейното постоянство и упорство през цялото време от подготовката до приключването на форума. Изказваме благодарност на г-н Маринов за мотивацията и предизвикателствата, които поставя пред учениците.

Виртуална изложба "Възкресение Христово"

 Учениците от V до VII клас представят изложбата „Възкресение Христово“. Тя е посветена на приобщаването на учениците към християнските ценности и осмислянето на посланията на празника.

Госпожа Антоанета Падежка - старши учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество мотивира учениците да изявяват своите таланти, развива усета им към естетика и ги вдъхновява.

За да разгледате виртуалната изложба на нашите талантливи ученици, моля натиснете тук.

Успешно представяне

Лев Беленкий от IVБ клас е отличен с грамота от Регионално управление на образованието - Варна за постигнатото II място на Областния кръг на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Четвъртокласникът е с изявени интереси в областта на математиката и трайни постижения през годините. На Националния кръг на олимпиадата по математика през учебната 2020/2021 година е постигнал максимален брой точки - 21. Награден е със златни медали на трите кръга на Математическия турнир „Математика без граници“ за I, II и III клас. Шампион е на България за 2020 година по шахмат за момчета до 11 години. 

На Лев предстои явяване на Националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ – желаем му успех. Нека бъде все така целеустремен, упорит и успяващ!

Денят на Земята

 

Учениците от 1 г клас с класен ръководител Христинела Тодорова отбелязаха Деня на Земята, като изработих  различни постери и рисунки, посветени на нашата планета.  Проведоха беседа, в която показаха знания за Деня на Земята - колко е важно да запазим нашата планета зелена, как човек влияе върху природата и как трябва да я опазваме, защото тя е наш дом.

Отличени ученици в конкурса "Възкресение Христово"

В навечерието на Великден бяха обявени имената на победителите в Общинския конкурс „Възкресение Христово“, организиран от Общински детски комплекс – Варна.
Сред първите места са имената на нашите талантливи възпитаници от прогимназиален етап. Техните творби са поредната красива следа на СУ „Димчо Дебелянов“ в публичното пространство и повод за гордост.
Благодарим на г-жа Антоанета Падежка - старши учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество, че мотивира учениците да изразяват себе си, чрез творбите, които създават!

За да видите наградените творби, моля кликнете тук.

12 април - Ден на авиацията и космонавтиката

   

В Деня на авиацията и космонавтиката - 12 април, госпожа Галя Ангелова - ст. учител по физика и астрономия и ръководените от нея ученици бяха удостоени с плакет и грамоти за участие в Общинския конкурс „60 години от полета на Юрий Гагарин“. Инициативата е по повод 60-годишнината от първия полет на човека около орбитата на Земята, с което се проправя път на човешката цивилизация в космическото пространство. Организатор на конкурса е Националната астрономическа обсерватория и планетериум „Николай Коперник“, гр. Варна.

Съобщение - провеждане на учебен процес

Със заповед № РД-07-2204/09.04.2021 година на Директора на СУ „Димчо Дебелянов“ се определя организацията на учебния процес за периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г., както следва:

- учениците от I до IV  клас и децата от подготвителните групи от 12.04.2021 г. ще се обучават в присъствена форма;

- учениците от ХIА клас като единствена паралелка в този клас от 12.04.2021 г. ще се обучават в присъствена форма;

- учениците от VII, VIII и Х клас ще се обучават в присъствена форма в периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 година;

- учениците от V, IX и ХII клас ще се обучават в присъствена форма в периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 година.

График на учебните часове за обучение в присъствена форма.

График на учебните часове за обучение в електронна среда от разстояние.

Съобщение - столово хранене

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че купони за столовото хранене за седмицата 12 - 16 април ще се продават на 12 април от 7.30 часа до 8.30 часа.

Отлично представяне на Лев Беленкий на олимпиади и състезания

След отлично представяне на Областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ и на Областния кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“, Лев Беленкий от 4б клас се класира за националните кръгове и на двата форума. Поздравяваме го за постигнатия успех и му желаем достойно представяне и в следващите етапи на състезанията.

Четвъртокласникът се изявява и в различни извънучилищни дейности, в които отново е първенец.

 

Достойно представяне на Националната олимпиада по руски език

Повод за гордост са постигнатите резултати на Олександра Писаренко от XIа клас и Анжелика Балацкая от XIIа клас на Националния кръг на олимпиадата по руски език. Олександра е с резултат от 65 точки в VII състезателна група, а Анжелика – с 63 точки в VIII състезателна група.  Двете гимназистки са включени в групата за ученици с изявен интерес и задълбочени знания по руски език, чиято дейност се реализира по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ и е ръководена от старши учител по руски език г-жа Тодорка Занкова.

Директорът на училището г-жа Калина Нушева официално връчи на учениците грамоти за постигнатите резултати и специално предоставена от училището – координатор на Националната олимпиада литература на български и руски език.

Поздравления за постигнатия успех от Олександра и Анжелика и им благодарим за достойното представяне на нашето училище.

Съобщение

В изпълнение на заповед № РД09-798/31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката обучението на учениците и децата от подготвителните групи ще се проведе, както следва:

- на 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. с децата от ПГ ще се осъществява педагогическо взаимодействие в електронна среда от разстояние;

- на 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. - учениците от I до XII клас ще се обучават в електронна среда от разстояние;

- от 05.04.2021 г. до 07.04.2021 г. - учениците от XII клас ще се обучават в електронна среда от разстояние

Пролетна ваканция:

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. - за учениците от I до XI клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. - за учениците от XII клас

Съобщение - Уча.се

На вниманието на учениците, които имат годишен абонамент за "Уча.се":

Педагогическите специалисти от СУ „Димчо Дебелянов“ използват в учебния процес ресурсите на образователната платформа „Уча.се“. В тази връзка от организацията предоставят на учениците от нашето училище, които имат годишен абонамент за „Уча.се“ възможност за добавяне към своя абонамент от 12 месеца още 1 допълнителен безплатно.

Активирането става на линка www.ucha.se, чрез въвеждане на код sudebvar (www.ucha.se/sudebvar).

"На 18 години съм, какво да правя?" - ученици в помощ на ученици

Свилена Иванова от 11а клас е част от екипа от ученици, които взеха участие в дейностите по проект „На 18 години съм, какво да правя?“, реализиран от Регионално управление на образованието – Варна. Инициативата се проведе в два етапа – работна среща и разработване на информационни материали за подпомагане на младежите в процеса на ранното кариерно ориентиране и избор на професия. Представяме Ви разработените от екипа презентации, с които ученици са в помощ на ученици.

 

За да видите презентациите, моля кликнете върху изображенията.

134 години от рождението на Димчо Дебелянов

 

 

На 28 март отбелязваме 134 години от рождението на Димчо Дебелянов. Името на най-нежния поет в българската литература е името и на нашето училище.

За да видите видеото - кликнете тук или върху изображението.

Сребърен медал от "Математика без граници"

 

Симона Тодорова от IIIб клас е наградена със сребърен медал за постигнатия висок резултат на зимното издание на състезанието „Математика без граници“. Третокласничката, освен че заявява себе си като математически талант, има интереси и към сценичното изкуство – балет, и към спортната дисциплина – акробатика.

  Пожелаваме на Симона да следва целите си, да бъде упорита и да сбъдва мечтите си. Нека всичко прави със сърце, а положеният труд и вложеното усърдие ще я правят винаги победител.

Резултати от НМС "Европейско кенгуру"

На вниманието на родителите на учениците, които са се явили на Националното математическо състезание "Еропейско кенгуру", проведено на 18.03.2021 година:

Извадка от протокола с резултатите на учениците от I клас

Извадка от протокола с резултатите на учениците от II клас

Извадка от протокола с резултатите на учениците от III клас

Извадка от протокола с резултатите на учениците от IV клас

Съобщение - стипендии

Учениците, определени за получаване на стипендии за втория срок на учебната 2020/2021 г. от  VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас - може да видите тук.

Отлично представяне на наш ученик на Обл. кръг на олимпиадата "Знам и мога"

Ръководството на СУ "Димчо Дебелянов" поздравява Лев Беленкий, ученик от 4б клас за постигнатия висок резултат на Областния кръг на олимпиадата "Знам и мога" и му пожелава отлично представяне и на Националния кръг. Нека бъде все така любознателен и целеустремен! Благодарим му за достойното представяне на нашето училище.

Съобщение - ОЕСР от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

В изпълнение на заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. учениците от I до XII клас ще се обучават в електронна среда от разстояние, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

С децата от подготвителните групи ще се осъществява педагогическо взаимодействие в електронна среда от разстояние, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на техните родители.

Графикът за обучение може да видите в рубриката "Учебни графици"

НМС "Европейско кенгуру"

На вниманието на родителите на ученици, които са се явили на Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" на 18.03.2021 година :

Отговори на задачите на темите за I, II, III и IV клас.

Съобщение - ОЕСР за учениците от V клас 18.03.2021 г. - 26.03.2021 г.

Уважаеми родители на ученици от V клас,

В изпълнение на заповед № РД-01-794/17.03.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Варна се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от V клас.

Същите ще се провеждат в електронна среда от разстояние в периода от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 година.

Съобщение - провеждане на учебен процес за учениците от V клас

Уважаеми родители на ученици от V клас,

Информираме Ви, че се очаква заповед на Директора на Регионална здравна инспекция - Варна, с която да се установи обучението на учениците в електронна среда от разстояние за периода от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 година.

Съобщение - провеждане на учебен процес от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

В изпълнение на заповед № РД09-619/12.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, Ви информираме, че в периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат, както следва:

За учениците от VI до XII клас:

    - от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. – обучение в електронна среда от разстояние.

За учениците от V клас остава в сила:

-             -  до 17.03.2021 г., включително – обучение в електронна среда от разстояние;

-        - от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. – присъствен учебен процес, съгласно утвърденото седмично разписание и установен график за втора смяна.

За учениците от I до IV клас и децата от подготвителните групи учебният процес продължава в присъствена форма при спазване на всички противоепидемични мерки.

Резултати от Областния кръг на олимпиадата по философия

Резултатите от Областния кръг на олимпиадата по философия, която се проведе на 07.02.2021 година -

може да видите тук.

Честита Баба Марта!

Малките помощници на Баба Марта с ентусиазъм и усмивки на лицата увиваха бели и червени конци, низаха мъниста, рисуваха и със сръчните си ръчички сътвориха красиви мартенички. Поздравяваме с техните творби всички родители и приятели на СУ „Димчо Дебелянов“, а на учениците пожелаваме здраве, пролетно настроение и нека вълшебството на първи март бъде винаги в сърцата им!

За да видите виртуалната мартеничкова изложба, моля натиснете тук.

Ден на розовата фланелка

В СУ „Димчо Дебелянов“ е традиция да се отбелязва Денят на розовата фланелка – ден за борба с тормоза в училище. Инициативата тази година се организира от педагогическия съветник г-жа Войнова и училищния психолог г-жа Кирилова, а активни участници в реализацията бяха дванадесетокласничките Виктория, Симона, Кристина и Деси-Анна. Кампанията премина в два етапа и обхвана всички класове и паралелки от начален етап на обучение.

Педагогическите специалисти заедно с учениците реализираха тренинг по метода „връстници обучават връстници“. Целта му бе екипно обсъждане на темата за насилието по класове, подаване на информация и разясняване на понятията „насилие“ и „тормоз“, определяне и споделяне на емоциите, които те предизвикват у насилника и жертвата на тормоз, както и стратегиите за справяне с това явление.

При първия етап на кампанията - фронтална работа с класовете - бяха използвани интерактивни методи за въздействие, като мозъчна атака, рисувателна и игрова техники. Всеки ученик написа послание до връстник и съответно получи, като по този начин учениците си предадоха положителен заряд и споделиха своите идеи за Доброто и за етичните взаимотношения.

Вторият етап – реализиране на инициативата „Ден на розовата фланелка“ – се проведе традиционно последната сряда от месец февруари, когато учениците масово се облякоха в розови фланелки, символ на съпричастност към идеята за ненасилие в училищна среда.

Във фоайето на училището е обособен кът, свързан с идеята за толерантните взаимоотношения, а посланията на таблото „Розовото семейство на СУ „Димчо Дебелянов“ са предписания за човечност и уважение.

В памет на Апостола

 

На 18.02.2021 г. учениците от групата с целодневна организация на учебния ден от 3а,б клас с учител Ирина Николова, почетоха 148 години от гибелта на Васил Левски. Децата се запознаха с живота и делото на великия революционер. В знак на признателност те оформиха кът със снимки от живота му и изписаха словата, които вълнуват и днес „Ако печеля – печели цял народ, ако загубя – губя само мене си!“.

Съобщение - V и X клас

На вниманието на учениците от V и X клас и техните родители!

Учениците от V и X клас започват обучение в присъствена форма от 18 февруари 2021 година по утвърдената учебна програма за II учебен срок и по график на учебните занятия за V клас - втора смяна, а за Х клас - първа смяна.

Съобщение - XI клас

На вниманието на учениците от XI клас и техните родители!

Учениците от XI клас започват обучение в присъствена форма от 16 февруари 2021 година по утвърдената учебна програма за II учебен срок и график на обучение в първа смяна.

Съобщение - Областен кръг на олимпиадата по философия

Областният кръг на олимпиадата по философия ще се проведе на 07.02.2021 г. (неделя) в СУ „Димчо Дебелянов“.

Класираните ученици е необходимо при влизане в сградата да представят ученическа лична карта или ученическа книжка (бележник) за удостоверяване на самоличността и да заемат местата си не по-късно от 8:30 часа. Начало на олимпиадата – 9.00 часа. Продължителност – 4 астрономически часа.

Информация - II учебен срок на уч. 2020/2021 година

Междусрочната ваканция за учениците от I до XII клас е на 03.02.2021 година.

Начало на втория учебен срок: 04.02.2021 г. (четвъртък) със седмично разписание за втори учебен срок със следните смени:

Първа смяна: I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI и XII клас;

Втора смяна: V, VI и VII клас.

Учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено.

Учебният процес на учениците от V до XII клас ще се провежда в режим на редуване на присъствено обучение с обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) по утвърдени графици, с които може да се запознаете тук.

Съгласно заповед № РД- 01- 52/ 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, учебните занятия за учениците от V до XII клас за периода 04.02.2021 г.- 17.03.2021 г., ще се провеждат присъствено по следния график:

от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от VII, VIII и XII клас;

от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от V, X и XI клас;

от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от VI, IX и XII клас.

Присъствените учебни занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки – носене на предпазни средства (маски) от учители и ученици, дезинфекция, спазване на дистанция.

Ако са налице грипоподобни симптоми при Вашето дете, молим своевременно да уведомите личния лекар на детето Ви, както и да информирате класния ръководител при необходимост от отсъствие по здравословни причини.

За осигуряване на здравословен психоклимат в осъществяването на образователния процес, апелираме към родители и ученици за взаимна подкрепа, доверие и отговорно поведение от всички страни.