Пролетна ваканция

На основание заповед на Министъра на образованието и науката:

- децата и учениците от ПГ и I-XI клас да ползват пролетна ваканция от 02.04.2015г. до 13.04.2015г. /вкл./

- учениците от XII клас да ползват пролетна ваканция от 08.04.2015г. до 13.04.2015г. /вкл./

 Учебните занятия започват на 14.04.2015г. без промяна на учебните смени.

Промяна на учебни смени

На основание заповед на Министъра на образованието и науката

учебните смени се променят от 30 март 2015г., както следва:

І смяна:      І клас,  V – VІІ клас

ІІ смяна:    ІІ – ІV клас,  ІХ – ХІ клас

Дебелянови дни

    Във връзка с честванията на 128 години от рождението на Димчо Дебелянов, учениците от IIв и IIг клас изработиха табла, посветени на живота и творчеството на поета.

В подкрепа на здравословното хранене

   В подкрепа на здравословното хранене се включиха и учениците от IIв и IIг клас с класни ръководители В.Статева и Д.Тонкова, като изработиха плодове и зеленчуци от различни материали, рисуваха, писаха стихове и съставяха гатанки.

Празник на буквите

Първокласниците от СОУ „Димчо Дебелянов“ вече знаят всички букви - могат да четат и пишат. Със стихчета, песни и танци те показаха пред своите родители и гости, колко много труд са положили през изминалите месеци, за да се научат да разкриват тайната на думите.

Г-жа Марияна Стоянова, директор на училището, поздрави първокласниците за постигнатото, като им пожела множество приключения във вълшебната страната на словото. И няма празник без подаръци и торта.... Всяко дете получи книжка и грамота. И нека четенето да бъде толкова привлекателно и „сладко“, както вкусната торта-книга за празника!  Благодарим на учениците от Iа, Iб и Iв клас и техните учителки - Димитрина Божидарова, Ивелина Узунова и Свежа Станева за чудесния празник!

В подкрепа на програма "Училищен плод"

 В подкрепа на програма „Училищен плод“
 

 По нетрадиционен начин учениците от IIа и IIб клас с класни ръководители - Снежана Нейчева и Добринка Паянева подкрепиха програмата "Училищен плод", свързана с балансираното хранене и здравословния начин на живот. На своята "Научна конференция" второкласниците изнесоха подготвени от тях доклади, пяха и се забавляваха. Темата за здравословния начин на живот е една от основните във възпитателната работа на преподавателите в училището.

 

Конкурс за мултимедия, колаж и снимка по повод 128г от рождението на Д. Дебелянов

 

Прочети повече
Прием в I клас за учебната 2015/2016г.

Прием в I  клас за учебната 2015/2016г.

I.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1.      1.Заявление до директора /по образец/ на  основание чл.36 т.1 от ППЗНП;
2. Удостоверение за раждане /копие и оригинал за сравнение/;
3.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
4. Когато детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това обстоятелство и детето се записва след проверка в Регистъра на учениците на МОН;
5.  Декларация за информирано съгласие на родителя, относно условията за обучение при целодневна организация на образователно-възпитателния процес.

 II.    КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ:

      С решение от заседание на Педагогическия съвет на СОУ „Димчо Дебелянов“ с протокол№8/10.03.2015г. са утвърдени следните критерии за прием на ученици, подлежащи на задължително обучение в I клас за уч. 2015/2016г.
1.Паралелките се сформират съобразно заявеното желание на  родителя за предметите, изучавани в ЗИП и според материалните и ресурсните възможности на училището за целодневна организация на образователно-възпитателния процес;
2. Постоянният/настоящият адрес на родителя/настойника е в близост до училището;
3. Детето, което кандидатства, има брат или сестра, обучавани в СОУ „Димчо Дебелянов“;
4. За детето ще полагат грижи негови родственици (настойници), които живеят в близост до училището;
5. Деца от селата Звездица и Казашко (СОУ „Димчо Дебелянов“ е със статут на средищно училище с ЦОУП);
6.   Деца, завършили подготвителна група в училището;
7.  Деца на родители, работещи в близост до училището;
8.  В СОУ „Димчо Дебелянов“ могат да кандидатстват деца, живеещи  извън района на училището, като родителите подават документите, посочени в т.I;
9. Деца, непосещавали ПГ, също могат да кандидатстват в СОУ „Димчо Дебелянов“ като родителите декларират това обстоятелство;
10.  Деца, навършили 6 години могат да кандидатстват със заявено писмено съгласие на двамата родители;
11.  Деца със СОП.


  III.   ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.Подаване на заявления и копие от удостоверение за раждане – от 10.03.2015г. до 31.05.2015г.;  2.Записване на учениците от 01.06.2015г. до 10.06.2015г. с удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал; 
3.Родители, които не са  представили удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал, в посочения срок не се записват и подават наново документи при наличие на свободни места;                                                                                                                                      4. Изготвяне на списъци на записаните  ученици по паралелки – 15.06.2015г.                              
5. 
Обявяване на свободните места /при наличие на такива/ - 18.06.2015г.
6.  Попълване на свободните места в паралелките – до 07.09.2015г.

КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЯ И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА ПО СЛУЧАЙ ТРЕТИ МАРТ

 

ПЪРВО МЯСТО НА ОБЩИНСКИЯ КОНКУРС" МОЯТА БЪЛГАРИЯ" ЗА ШЕСТОКЛАСНИЦИ ОТ СОУ" ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"

            

          На IVX Общински конкурс" Моята България" за изпълнение на художествено слово и художествена фотография- Варна 2015 г., групата за художествено слово от нашето училище, с ръководител г-жа Виолета Чернева се представи с рецитал- спектакъла" Елегия за Димчо Дебелянов". За трета поредна година вдъхновеното изпълнение на учениците от 6клас: Виолета Дамари, Живеслава Делидобрева, Полина Бодурова, Даниел- Константин Димитров, Ивайло Димитров  заслужено им донесе I-ва награда.

       Ръководството на СОУ" Димчо Дебелянов" им изказва похвала за достойното представяне !

Пожелаваме им здраве и нови творчески успехи!

УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ

 УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПО:

МАТЕМАТИКА

1. Мария Николаева Илчева – 5а клас

2. Георги Пламенов Карамфилов – 5а клас

3. Сияна Анатолиева Романова – 5б клас

4. Полина Любомирова Бодурова - 6а клас

5. Оксана Олександривна Володина - 6б клас

                               Старши учители – Снежана Панчева и Николинка Василева

 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 1.Ивайла Николаева Минчева – 7а клас

                             Старши учител – Павлина Георгиева

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

1. Мария Николаева Илчева – 5а клас

2. Виктория Лъчезарова Митева – 5а клас

3. Доника Иванова Йорданова – 5б клас

4. Сияна Анатолиева Романова – 5б клас

5. Даниел-Константин Антонов Димитров – 6а клас

6. Иван Господинов Добрев – 6а клас

7. Оксана Олександривна Володина – 6б клас

                             Старши учител – Теменужка Богоева


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

1. Оксана Олександривна Володина – 6б клас

2. Мария Николаева Илчева – 5а

3. Доника Иванова Йорданова – 5б клас

4. Сияна Анатолиева Романова – 5б клас

5. Тюлин Танер Вели - 5б клас

                               Старши учител – Милена Великова

ЖЕЛАЕМ ИМ УСПЕХ!

ПРЕДСТОИ "ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА" В СОУ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"

 

Скъпи съученици, приятели!

                                                          

          Помните ли? Всяка година, последната сряда на февруари, е известна като световен “Ден на розовата фланелка”. На този ден участниците в инициативата носят РОЗОВО, за да символизират своята позиция за неприемане на тормоза в училище.          

          Знаете защо, нали? Всичко започва като протест срещу инцидент, свързан с тормоз, в едно училище в канадската провинция Нова Скотия. При откриването на учебната година, през септември 2007 г., група по- големи  ученици са се подигравали и тормозили един деветокласник, че е дошъл на училище облечен с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден учениците Дейвид Шепърд и Травис Прайс решили да купят и предложат на съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен съученик. Тази тяхна инициатива бързо става популярна и в другите училища. Разпространява се мълниеносно през интернет, чрез sms-и, публикации в печатните медии и телевизията. Скоро идеята на канадските ученици се подема и от хиляди училища по целия свят. През 2011г. в нея участват 1 000 000 ученици от над 25 страни.

          През 2013г. и ние, учениците от СОУ “Димчо Дебелянов” – гр. Варна, се присъединихме към тях! Много от нас облякоха розови фланелки и всички заедно показахме, че не сме безразлични! „Денят на розовата фланелка” тук вече е традиция!!!

        Нека на 25. 02. 2015 г. /последната сряда от месеца/ пак да се облечем в РОЗОВО, като с това отново категорично заявим своята позиция:

 

НЕ НА ТОРМОЗА !

 

   Училищен доброволчески екип 

 

Награждаване на лауреатите от Националния конкурс за литературно творчество и визуални компютърни изкуства „Любовта в нас”

 

 На 14 февруари 2015 г. в Пленарна зала на Община Варна получиха наградите си лауреатите на осемнайсетото издание на Националния конкурс за литературно творчество и визуални компютърни изкуства „Любовта в нас”. Конкурсът се провежда  под егидата на Министерство на образованието и науката.
    В раздела Литературно творчество участваха 375 творби на 256 участника от 51 населени места, разпределени в четири възрастови групи в два раздела – „Поезия” и Проза”.
     
За много добро представяне бе отличен и получи Грамота за участието си  новосъздаденият Клуб „Писател” (секция „Поезия”) на СОУ”Димчо Дебелянов” – Варна. Пенка Николова от 9а клас на СОУ”Д.Дебелянов” – Варна се класира на достойното 3-то място в 3-та възрастова група с триптиха си „Желание” и получи авторски Плакет и Диплом.
    Ивайла Вълканова от 3а, Сияна Романова, Грациела Харибиян и Ирена Льондева от 5б, както и Сонгюл Чауш и Гергана Тодорова от 10а бяха отличени с индивидуални грамоти за добро представяне на НК”Любовта в нас” – 2015.

Прочети повече
Учениците от СОУ“Димчо Дебелянов“ отбелязаха 142 години от гибелта на Апостола на свободата.

   

"142 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ“

            Под този надслов ученици и учители от СОУ“Д.Дебелянов“ отбелязаха 142 години от гибелта на Апостола на свободата - Васил Левски.
          Учениците от СИП „Родолюбие“ под ръководството на г-жа Великова, заедно с децата от 4-ти  клас представиха стихове и презентация за живота и делото на Апостола. Изпълниха бунтовни и революционни песни и се преклониха пред великото дело на безсмъртния Апостол. Те показаха своите знания в проведената електронна викторина  за Левски.

    
     Апостoлът и днес е с нас и като пример, и като вдъхновение за преданост и любов към отечеството.В днешният ден ние го чувстваме като велик наш съвременник, който ни учи на всеодайност, честнист и справедливост.Поклон пред  неговото велико и безсмъртно дело.

СОУ "Димчо Дебелянов" набира желаещи за вечерна форма за учебната 2015/2016г

 СОУ " Димчо Дебелянов"- Варна набира желаещи, навършили 16-годишна възраст,
да се обучават  в IX, X, XI и XII клас - вечерна форма на обучение.

/приемът предстои да се утвърди месец април 2015г/

  ЗАЩО ДА УЧИТЕ ПРИ НАС?

                  - Възможност да учите и работите едновременно;
                  - Обучението е идентично с останалите средни училища;
                  - Завършилите получават диплома за средно образование,
                    която е равностойнна на дипломите в другите средни училища; 
                  - Възможност да продължите образованието си във ВУЗ;
                  - Прием  на ученици без ограничение на възрастта
                    /при навършени 16г/.


              Документи се приемат ежедневно при пом. директорите по УД и АД.
                          - от 1.03.2015 до 30.06.2015г. - след 17.30 ч.
                          - от 1.07.2015 до 15.09.2015г. от 8.00 до 16.00 ч.
           
               За контакти: Кр. Димитрова -пом. директор УД - 052/613 599
                                       М. Галова -пом. директор АД - 052/613 600
                                       М. Стоянова - директор - 052/613 602

Учениците от СОУ "Димчо Дебелянов" се включиха в световната инициатива "Един милион се надигат"

 Учениците от СОУ "Димчо Дебелянов" се включиха в световната инициатива
"Един милион се надигат"

     В деня на влюбените, учениците от СОУ „Димчо Дебелянов“ Варна, заедно с  хора от над 200 държави танцуваха, в знак на протест срещу насилието.Инициативата под надслов "Един милиард се надигат" (ONE BILLION RISING) се проведе на 14 февруари, от 15:00 ч., в Гранд Мол - Варна.
 Чрез танцов флашмоб, участниците изразиха своята съпричастност, към жертвите и  призоваха за
общество без насилие. Кампанията започна с боди арт, снимки, томбола и още изненади.
В 16:30 ч. прозвуча  песента на кампанията "Brake the chain"– разчупи оковите. На нея нашите доброволци, заедно с организаторите и посетители на Grand Mall, изпълниха танц с модерна хореография, целта на която  бе да привлекат вниманието на обществеността върху идеята и да приобщят нови съмишленици.
      В световен мащаб инициативата се провежда за 17-та поредна година. Поводът е изследване на ООН, според което повече от един милиард жени и момичета по света, са били жертва на насилие поне веднъж в живота си. България се включва за трета поредна година.

Проект за целодневно обучение

 Проект за целодневно обучение

  

     СОУ „Димчо Дебелянов“ Варна е включено в проекта „ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. През учебната 2014/2015г. са сформирани 8 групи целодневно обучение в начален етап и една сборна група  за 5/6 клас. Заниманията в полуинтернатни групи включват три основни момента: отдих и спорт, самоподготовка по учебни предмети  и занимания по интереси. Целодневната организация на учебния процес дава възможност на учениците да се подготвят в училище по отделните предмети, да бъдат консултирани от специалисти в различните културно –образователни области. Самоподготовката е съчетана с отдих и спорт, както и различни дейности по интереси, които развиват образното мислене и естетическия вкус на ученика. Работи се по малки образователни проекти. Организират се тържества, посещения на театрални представления.

 
Прочети повече
Капачки в действие

КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ

  

   Учениците от  нашето училище пожелаха да се включат в кампанията  на фондация "Идея в действие" -  КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ. Това е истинска зелена благотворителна кампания. Зад нея стои идеята за опазване на околната среда чрез възпитания от ранна възраст в разделно събиране на отпадъците и важността от това, но и иновативен начин за благотворителност от привидно ненужни неща – пластмасови капачки. С получената сума от предаването им за рециклиране ще се закупуват електрически уреди за центрове за настаняване от семеен тип за деца, лишени от родителска грижа в страната.
    Доброто е заразно! А мисията на кампанията е да помогне за подобряване на условията за отглеждане и живот на деца, лишени от родителска грижа. Освен това чрез разделното събиране на отпадъци се опазва околната среда и природата на България. Промяната на разбирането за опазване на околната среда и подкрепа на децата, лишени от родителска грижа се съчетава в мисията на КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ!

КОЛЕДЕН КОНКУРС ПО ИТ - НАГРАЖДАВАНЕ

      
     С настъпването на зимата и трепета по коледните празници, обявихме конкурс за компютърна графика в няколко направления и възрастови категории. Учениците работиха ентусиазирано и представиха интересни творчески решения, с най-добрите от които искаме да Ви запознаем:

Класирани  КОЛЕДНИ РИСУНКИ на  Paint” :
1 място: Миневер Халидова 5б
2 място: Живомир Неджмиев 5а и Виолета Дамари 6а
3 място: Симона Дончева 6а и Симона Антонова 5а

  

Класирани „ЗИМНИ КОЛАЖИ“ на PhotoScape и PhotoShop:

1 място: Илина Георгиева 10а , Биляна Сталева 11а и Николай Неделчев 11а
2 място: Жасмина Тодорова 10а и Антоанета Аврамова 11а
3 място: Борис Сакъзов 11а и Янко Заимов 10а

 

 Класиране Коледни Презентации " Коледа по света"
1 място   Руми Станева  6б клас   и   Анита Теофилова 9б клас
2 място   Роман Рогатник  6б клас  и  Адриана  Стаменова 9а клас

3 място   Живко Цанков   6б клас    и   Лидия Борисова  9б клас

УСПЕХИ НА НАШИ УЧЕНИЦИ В КОНКУРСА "НАРОДНАТА ПАМЕТ РАЗКАЗВА"

 

     В началото на учебната 2014/ 2015 година  Община Варна и РИО - гр.Варна организираха конкурс  „ Народната памет разказва“.  Под ръководството на г-жа Милена Великова в него се включиха следните  ученици от СОУ „ Д.Дебелянов“:

1.Ивайло Веселинов Иванов- ученик в VІІб клас,  с разработка на  реферат на тема: „Варненският халколитен некропол”- ІІІ място в първа възрастова група;

2. Адрияна Юлиева Цонева -ученичка в ІХб клас, с разработка на  реферат на тема: „Варна през ХІVв.- ХVІІІв.”- ІІІ място във втора възрастова група;

3. Ванеса Николаева Венкова -ученичка в VІб клас ,  с разработка на  реферат на тема: „Аладжа манастир – история, легенди и загадки”- поощрителна награда;

4. Атанас Георгиев Радев - ученик в ІХа клас,  с разработка на реферат на тема: "Дейността на братя Шкорпил за културно –историческото наследство на града ни”- грамота за  участие;

5. Биляна Христова Сталева - ученичка в ХІа клас , с разработка на реферат на тема Древният Одесос – траки и дарзалеи”- грамота  за участие;

     Изказваме им похвала за положения труд и постигнатите успехи!!!!!

АЛЕКСАНДРА МУТАФЧИЕВА ОТ 2-А КЛАС С ПОРЕДИЦА ОТ УСПЕХИ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

   

 

     На 16. 11. 2014г в гр. София клуб" Левски- Илияна" организира детски турнир по худужествена гимнастика " Dundee baby cup". Александра Мутафчиева ученичка от 2 клас завоюва бронзов медал при деца, родени 2006г и приз" Мис- равновесие".

      На 05. 12. 2014гв гр. Бургас се проведе международен детски турнир по художествена гимнастика" Никулден". На това състезание Александра взе златен медал на съчетание без уред в своята възрастова група. Два дни по- късно- на 07.12. 2014г. в гр. Варна в Двореца на културата и спорта се проведе Международен турнир по художествена гимнастика Приз " Нейно Величество Царица Маргарита". Там Александра получи бронзов медал. Неин треньор е г-жа Ина Димитрова.

Поздравяваме ги за отличното представяне!

Пожелаваме им много здраве и нови успехи!!!!!

 

КОЛЕДЕН БАЗАР

   Учениците от СОУ "Димчо Дебелянов" изработиха коледни предмети под ръководството на г-жа Падежка за Коледен Базар. Той вече е открит. Заповядайте при нас!

20 Ноември - Световен ден на Философията

   

 В СОУ " Димчо Дебелянов" Световения ден на Философията  - 20 Ноември 2014г. бе отбелязан тържествено чрез открити уроци по философските дисциплини: Психология и логика, Етика и право и Философия. Учениците решаваха казуси, логически задачи, четоха свои афоризми и есета, запознаха се със съдържанието на есето на Илина Георгиева от 10а клас, класирана за конкурса "Българският път - потенциал, проблеми, перспективи" на СУ "Св. Климент Охридски", както и с рецитация на абзаци, на интересни философски мисли, идеи и обобщения на философи и ученици, участвали също в конкурса.    

В момента усилено протича и подготовката на първи брой на списание "Нашата философия"  - пъвото философско ученическо списание в град Варна издавано от редколегия и Клуб Философия - Варна (СОУ "Д. Дебелянов").
   Преподавателят по предметен цикъл Философия - Станислав Пенев получи сертификат за участието си в подготовката и провеждането на Световния ден на Философията.

УЧЕНИЦИ ОТ СОУ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"- УЧАСТНИЦИ В ПАНЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА "МЛАДИ ИДЕИ ЗА ЕВРОПА"

      От 17.11. 2014г до 21. 11. 2014г  ученици от гимназиален етап са включени в международен проект" Млади идеи за Европа", координиран за България от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие/ ОЦОСУР/. Гимназистите дискутират по въпроса за енергийните източници на бъдещето в рамките на Европейския съюз. Групата ежедневно работи в онлайн връзка със свои връстници от чешко партньорско училище, които са включени в същия проект. На 21. 11. 2014г проекта приключва с " парламентарен" дебат и избори, на които каним всички родители, учители и ученици/ приключили със задължителните им за деня занятия/, проявяващи интерес.

Повече информация за проекта може да намерите тук:http://news.varna24.bg/526135.html.

Международен ден без тютюнопушене

 

    Учениците от СОУ " Димчо Дебелянов" активно се включиха в кампанията по повод отбелязване на 20.11.2014г.  - Международен ден без тютюнопушене. Учениците от 9и 9б клас изготвиха стикери "Не на цигарите", които поставиха на преподавтели и ученици. А учениците от 10 а клас бяха облечени с фланелки с призив : Не пушете!

СЪЗДАДЕН Е ПЪРВИЯТ УЧИЛИЩЕН КЛУБ ПО ФИЛОСОФИЯ ВЪВ ВАРНА

       

 На 06.11.2014 г. в Библиотеката на СОУ ”Димчо Дебелянов” – Варна по повод Световния ден на философията/ отбелязва се всяка година на третия четвъртък от ноември, тази година датата е 20.11/ под егидата на Юнеско   бе учреден Клуб Философия. За първи път във варненско училище се създава подобен клуб от ученици от ІХ-ХІІ клас. 

Прочети повече
16 НОЕМВРИ- МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

  

В навечерието на Международния ден на толерантността по предложение на УКБППМН във фоайето на  СОУ" Димчо Дебелянов" и под ръковоството на г-жа Милка Войнова се направи изложба с творби на нашите възпитаници от първи до седми клас, с които те изразиха своето отношение! С помощта на своите класни ръководители и родители те си припомниха, че толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

Толерантността -  хармония в многообразието!

МАСКАРАД В СОУ " ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"

    
В последният учебен ден преди есенната ваканция учениците от СОУ"Димчо Дебелянов" със съдействието на своите учители по английски г-жа Людмила Вълкова и г-жа Албена Симеонова организираха впечатляващо ревю с маскарадни костюми. Компетентното жури в състав: г-жа Марияна Стоянова, г-жа Анелия Липчева, г-жа Милка Войнова възнагради най- добрите превъплъщения  с лакомства и сувенири. Ентусиазираната публика възнагради дефилиращите с нестихващи аплодисменти. В края на учебния ден във физкултурния салон на училището празника продължи с много музика, смях и приятни емоции.
  

ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД 1 НОЕМВРИ- ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

        
На 30. 10. 2014г в Духовно- просветен център" Св. Архангел Михаил"- гр. Варна, учениците от СИП"Родолюбие" с ръководител г-жа Милена Великова представиха родолюбиви стихове, песни и личности от епохата на Възраждането, подкрепени с мултимедийна презентация. Тържеството е организирано по повод 1 ноември- Ден на Народните будители. Със своето изпълнение, учениците разпалиха родолюбиви чувства и  сред публиката и запалиха духа на празника.

 

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА

    

   Ръководството на СОУ „ Димчо Дебелянов” изказва похвала за достойното представяне на Общинско състезание по лека атлетика, което се проведе на 28.10.2014г. и 29.10. 2014г на стадион „Локомотив” и благодари на :

     1. Г-жа Мавродиева- старши учител по ФВС

2. Руми Калоянова Станева, Александра Красимирова Динкова от 66 клас, Валя Иванова Валентинова, Вероника Венциславова Русева от 7клас, Габриела Николаева Дочева от 7клас за постигнатото III място

3.        Габриела Николаева Дочева от 7 клас, заела I място на тласкане на гюлле, I място на скок дължина и III-то място на скок височина

4.        Иван Добринов Добрев от 6клас заел I място на скок дължина, I място на скок височина,  II място на бягане 400м

5.        Иван Добринов Добрев, Виктор Красимиров Недев, Радостин Радославов Гърков, Даниел Константин Ангелов Димитров от 6 клас, Петър Александров Киров, Виктор Ивайлов Иванов от 7клас, Ивайло Веселинов Иванов, Ангел Христов Христов        от 7клас

6.        Жулиен Николаев Николов, Денислав Антонов Манасиев от 9 клас, Радослав Пламенов Стамов, Нехрин Неждетов Велиев, Калоян Жечков Гичев, Бахри Бедри Хюсеин от 9 клас, Елеан Иванов Христов от 10 клас

7.        Еманоела Ефтимова Карагьозова, Йорданка Стилиянова Станиславова, Деница Галинова Николова, Бианка Константинова Пенчева, Маргарита Петрова Петрова, Яна Петрова Петрова от 9 клас, Гергана Антонова Тодорова , Жасмина МиленоваТодорова от 10 клас

Пожелаваме на г-жа Мавродиева и всички ученици здраве и нови успехи!

В училището ни се учреди се клуб "Писател".

         

На 29.10.2014г. в библиотеката на СОУ „Димчо Дебелянов” Варна се проведе среща с писатели и интелектуалци във връзка с учредяване на клуб „Писател” към училището.  

Прочети повече
Конкурс за отдаване под наем на физкултурен салон, класни стаи и бюфет
СЪОБЩЕНИЕ
В СГРАДАТА НА СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” – ВАРНА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ МАЛЪК ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, КЛАСНИ СТАИ И БЮФЕТ.
За повече  информация относно физкултурен салон и класни стаи, натиснете тук.
За повече  информация относно бюфет,натиснете тук.

18. X. – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

              

    В СОУ” Димчо Дебелянов” ежегодно се провежда превантивна кампания по повод 18. X.– Европейски ден за борба с трафика на хора, чиято основна цел е да повиши информираността на учениците за престъплението “трафик на хора” и чувствителността на ученическата общност по този проблем. Кампанията бе ориентирана към учениците от 5-ти до 12-ти клас. Като ефективен  проводник на  информацията и посланията под ръководството на педагогическия съветник г-жа Милка Войнова изява имаше  част от доброволческия екип на училището. Във фоайето на училището бе организиран информационен кът, който да разшири познанията за дадени опасности и последствията от конкретни поведения. За този кът учениците бяха изработили  табла, колажи и приложни материали, използваха плакати. Облечени в тениски  на националната комисия за борба с трафика на хора с надпис “Трафик на хора. Време е за действие” те с ентусиазъм раздадоха множество информационни материали. Със своите послания кампанията премина при засилен интерес не само от страна на ученическата общност, а и от  родители и учители.                 
    Трафикът на хора е организирана криминална дейност, чиято цел е висока печалба чрез трудова и сексуална експлоатация. Най- застрашени групи са децата и младите хора, тъй като те все още нямат натрупан социален и емоционален опит, не могат да разпознават рисковите ситуации и следователно могат да бъдат лесно манипулирани и превърнати в жертви на трафик.

17.10. - СВЕТОВЕН ДЕН НА ИНТЕНЗИВНОТО ХОДЕНЕ

 

           На 17.10.2014г. в СОУ „Димчо Дебелянов” бе отбелязан Световния ден на интензивното ходене, като учениците от начален етап на обучение бяха запознати от педагогическия съветник г-жа Милка Войнова и мед. сестра Росица Филипова с историята и смисъла на инициативата, а след това имаха практически занимания и спортни игри с ходене и преодоляване на препятствия. Всички ученици от начален етап се включиха активно. Децата се забавляваха искрено. 

                Този ден се провежда ежегодно в целия свят от 1992 година, когато на 7 юли в Бразилия, под председателството на световноизвестния футболист Пеле, по улиците на Рио де Жанейро излизат 250 000 жители на града, сред които и гости- вицепрезидента на САЩ Ал Гор, голямата американска актриса Шърли Маклейн и други видни личности.

                 В България се провежда ежегодно от 1993-та година, като има за цел да популяризира и пропагандира здравословния начин на живот чрез най- лесно достъпната и естествена физическа активност- ходенето. Доказано е, че ходенето спомага за поддържане на добра кондиция, работоспособност и дълголетие и е профилактично средство срещу затлъстяване и при сърдечно- съдови заболявания.

          Пожелаваме на всички ученици, родители, учители и служители при възможност да отделят време за интензивно ходене, за да са в добра кондиция и настроение през цялата година!

ПЪРВО МЯСТО ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА" ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА" ЗА НАШ ВЪЗПИТАНИК

  През месец май 2014г.  с подкрепата на своята учителка по история и цивилизация г- жа Милена Великова ученикът от VІІ кл. Алберт Бернучян се включи в организирания от Община Варна и Варненската и Великопреславска митрополия   конкурс " Пътят към храма",  посветен на 1150 години от покръстването на българите. Под ръководството  на  г- жа  Великова ученикът участва с мултимедийна презентация за княз Борис І и българите.
  На 17 октомври 2014г. на тържество в църквата " Св.Архангел Михаил"  Алберт  бе награден с І място във възрастовата група V - VІІІ клас.

       Поздравяваме Алберт Бернучян и г-жа Великова с отличното представяне и им пожелаваме здраве и нови успехи през учебната 2014/ 2015 година.

 

Национален конкурс за поезия и есе

 

ПОМОЩ ВМЕСТО ЦВЕТЕ

          Уважаеми родители!

Ръководството и учителският колектив на СОУ „Димчо Дебелянов” благодари на всички, подкрепили инициативата „Помощ вместо цвете” при  откриването на учебната 2014/2015 година. Дарените средства за бедстващите от проливните дъждове краища на страната бяха приведени по сметка на Българския Червен кръст и са в размер на 218.10 лева.

Добре дошли в нашия сайт

 

УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ

Ученически униформи за учебната 2013/ 2014г могат да се закупят от фирма" BARRTOLI", на адрес: гр. Варна, ул." Поп Харитон"35; GSM: 0888/ 217 661, 0895/ 328 480. Работно време: делник: от 1400 до 1800 часа; събота: от 1000 до 1400 часа.

Многомишковата технология в помощ на обучението по ИТ

Обучение на учениците от СОУ"Димчо Дебелянов"- Варна с помощта на многомишкова технология Envision

Прочети повече
ХИМН НА СОУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"-автор Катя Бончева

      СОУ "Димчо Дебелянов" вече има свой Химн

Прочети повече