Председятелят на УС на СУ "Димчо Дебелянов" - избран за член на Общинския консултативен съвет

Във връзка с приет Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна, който ще подпомага Кмета на общината при провеждане на общинската политика за младежта, на 21.11.2017 г. в зала 12 на база „Младежки дом“ по регламентиран механизъм се състоя избор на представители на ученическите съвети. На свиканото събрание бяха излъчени чрез гласуване шестима представители на ученическите съвети: по двама представители на професионални гимназии, на профилирани гимназии, на средни училища.

Атанас Радев, председател на Ученическия съвет на СУ „Д. Дебелянов“, беше избран за член на Общинския консултативен съвет като представител на средните училища в град Варна.

Поздравления за Атанас Радев и ползотворна работа!

Отворено писмо на Ученическия съвет

           Уважаеми  учители, родители и съученици,

Ученическият съвет на Средно училище "Димчо Дебелянов" изцяло   подкрепя Училищното ръководството и Обществения съвет, относно предстоящия ремонт на училището.

Въпреки временните неудобства, които ще бъдат създадени в бъдеще, точно ние, учениците на СУ "Димчо Дебелянов" ще имаме шанса да се обучаваме, да творим и да се развиваме пълноценно в една съвременна модерна и иновативна учебна база.

Нека мислим в перспектива, да бъдем позитивни и единни, с поглед отправен в бъдещето. Късат се връзките със старото и се създава едно ново и модерно привлекателно образователно пространство.

Ние от Ученическия съвет виждаме повече позитиви, отколкото негативи в създалата се ситуация.

Подкрепяме Ръководството на училището и благодарим за  възможността да учим в училище с прекрасни преподаватели, с добра локация и в бъдеще - с чудесна материална база!

Ние сме убедени, че след приключване на ремонтните дейности на сградата,  Средно училище "Димчо Дебелянов" ще бъде едно от най-модерните и иновативни училища в град Варна. 

Изказваме дълбока признателност и благодарност за оказаната подкрепа и проявена солидарност и вярваме, че толерантността и търпимостта ще ни водят през пътя, който ще изминем заедно ръка за ръка, преодолявайки временната ситуация и предизвикателствата.

С увереност и решителност заявяваме готовността си да работим  заедно в духа на човечността и либералността, в името на една цел – образованието ни.

Нека всички заедно работим за издигане авторитета на училището, въпреки трудностите, емоциите и временната реорганизация!