Прием в първи клас за учебната 2019/2020 г.

 

   График на дейностите за прием в първи клас в общински училища на територията на община Варна

Електронна платформа за прием в първи клас https://school.is-vn.bg/