Отворено писмо

Публикувано от Administrator (admin) на 02.11.2017
НОВИНИ >>

Предвиденият за изпълнение ремонт е основен и включва:

      – Изолация на сградата, топло- и хидроизолация на покрива с цел подобряване на енергийната  ефективност;

      – Усилване на конструкцията на сградата;

      – Цялостна подмяна на дограма;

      – Изграждане на нов физкултурен салон;

      – Подобрения в частта „Пожарна безопасност“: изграждане на пожароизвестителна система;

      – Благоустрояване на дворното пространство на училището и други.

При   подписване   на  договора  с фирмата изпълнител и определяне на сроковете  за начало и край на ремонтните работи,  Община Варна- чрез ръководителя на проекта, и училищното ръководство своевременно ще информират родителската общност за времето на преместванете на учениците в приемащите училища. За двете подготвителни групи и всички паралелки от училището ще бъдат осигурени подходящи учебни помещения и необходимият за нормален учебен процес педагогически екип и материално-техническа база.

 

    Училищното ръководство и Общественият съвет са убедени, че след като приключат ремонтните дейности на сградата, СУ „Димчо Дебелянов“ ще бъде едно от най- привликателните не само като локация, но и като модерно училище с изградена съвременна и стимулираща образователна среда, катализатор по пътя към знаещи, можещи и непрекъснато развиващи се личности.

 

    Уважаеми родители, нашата цел, на която са подчинени всички настоящи дейности, е към 2020 г. СУ „Д. Дебелянов” да бъде институция, в която са създадени условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на ученика и неговата личност, като се осигури и достъп до разнообразни и качествени форми на учене през целия живот.

Временното преместване на училището е не само поредното доказателство за нелекия път към амбициозните цели, но и предизвикателство пред всички нас. То е житейска проверка за такива личностни качества като издръжливост, търпимост, адаптивност, толерантност и добронамереност. Днес ние- ръководство на СУ „Д. Дебелянов“, учители и родители- трябва да дадем пример на своите деца и ученици как се преодоляват трудности, как в името на по- доброто „утре“ (което не е в необозримото бъдеще) сме готови да загърбим временното неудобство и ако не с усмивка, то поне с овладяна емоция да приемем решение, неподлежащо на изменение, но водещо безапелационно до създаването на по-привлекателна и по-модерна образователна среда.

СУ „Димчо Дебелянов” се разпознава във Варна като „училището с буквите”. Това е емблема, която носи гордост, но и задължението да бъде защитена по възможно най-достойния начин. В този момент всеки един от нас трябва отзивчиво да поеме своя дял от отговорности. Те са с различни измерения- лични, професионални, граждански, но въодушевени от най- първата грижа- бъдещето на нашите деца, ние ще успеем.

Нека всички заедно работим за издигане авторитета на училището, въпреки трудностите, емоциите и временната реорганизация! 

С уважение,

КАЛИНА НУШЕВА

Директор на СУ „Д. Дебелянов”

Последна промяна: 03.11.2017 в 12:26:04

Обратно

Коментари

Нищо не е намерено

Добави коментар