Е к и п

Калина Нушева

Директор

Катя Белелиева

Зам.-директор УД

Милена Галова

Зам.-директор АСД

Венета Комнева

Емилия Михайлова

Специалист – обучение и развитие

Специалист – обучение и развитие

Галина Славова

Ръководител направление „ИКТ“

Милка Войнова

Педагогически съветник

Валентин Бояджиев

Веселина Кирилова

Психолог

Психолог

Ивелина Ненова

Ресурсен учител

Петранка Стоянова

Светла Капрелян

Ресурсен учител

Логопед

Диана Стойчева

Подготвителна група

Спаска Константинова

Подготвителна група

Надежда Маркова

Учител - начален етап

Велизара Гайдарова

Учител - начален етап

Ани Петрова

Учител - начален етап

Бонка Банкова

Учител - начален етап

Димитринка Божидарова

Учител - начален етап

Ивелина Узунова

Учител - начален етап

Антоанета Иванова

Учител - начален етап

Гергана Георгиева

Учител - начален етап

Снежана Георгиева

Учител - начален етап

Добринка Паянева

Учител - начален етап

Валентина Статева

Учител - начален етап

Румяна Георгиева

Учител - начален етап

Красимира Стоянова

Учител - начален етап

Емилия Георгиева

Учител - начален етап

Златина Манолова

Учител - начален етап

Христенела Тодорова

Учител - начален етап

Женя Георгиева

Учител - начален етап

Анелия Липчева

Учител по английски език в НЕ

Янка Валева

Учител в група за ЦОУД

Невелин Жеков

Учител в група за ЦОУД

Савина Аспарухова

Учител в група за ЦОУД

Татяна Благьова

Учител в група за ЦОУД

Ирина Николова

Учител в група за ЦОУД

Надежда Божкова

Учител в група за ЦОУД

Цветелина Христова

Учител в група за ЦОУД

Евгения Върбанова

Учител в група за ЦОУД

Красимира Златинова

Учител в група за ЦОУД

Женя Георгиева

Учител в група за ЦОУД

Паулина Велчева

Учител в група за ЦОУД

Красимира Великова

Български език и литература

Деяна Николова

Български език и литература

Михаела Атанасова

Български език и литература

Виктория Василева

Български език и литература

Тодорка Занкова

Руски език; Бълг.език и литература

Людмила Вълкова

Английски език

Петя Георгиева

Английски език

Геновева Кирова

Английски език

Жасмина Бухова

Виктория Иванова

Английски език

Английски език

Снежана Панчева

Математика

Венета Делчева

Математика

Кирил Енчев

Математика

Даниела Матева

Математика

Олга Ангелова

Информационни технологии

Андрей Михайлов

Информационни технологии

Галина Славова

Информационни технологии

Деан Василев

Икономика и предприемачество; ИТ

Калина Нушева

Философски цикъл

Валентин Бояджиев

Виолета Съева

Философски цикъл

Философски цикъл

Милена Великова

История и цивилизации

Ангел Христов

История и цивилизации; География и икономика

Теменужка Богоева

География и икономика

Борислав Бориславов

Биология и здравно образование

Ирина Димитрова

Биология и ЗО; Химия и ООС

Галя Ангелова

Физика и астрономия

Антоанета Падежка

Изобразит.изкуство; Домашен бит

Соня Савова

Технологии и предприемачество

Софи Гостанян

Музика

Стела Димитрова

Физическо възпитание и спорт

Янка Мавродиева

Физическо възпитание и спорт

Михаела Николаева

Физическо възпитание и спорт

Таня Козарова

Физическо възпитание и спорт