Калина Нушева

Директор

Виктория Шереметова

Зам.-директор УД

Милена Галова

Зам.-директор АСД

Росица Бакалова

Специалист - обучение и развитие

Галина Славова

Ръководител направление "ИКТ"

Милка Войнова

Педагогически съветник

Валентин Бояджиев

Психолог

Ивелина Ненова

Ресурсен учител

Диана Стойчева

Подготвителна група

Иванка Лефтерова

Подготвителна група

Снежана Георгиева

Учител - начален етап

Добринка Паянева

Учител - начален етап

Валентина Статева

Учител - начален етап

Диана Тонкова

Учител - начален етап

Красимира Стоянова

Учител - начален етап

Емилия Георгиева

Учител - начален етап

Златина Манолова

Учител - начален етап

Христенела Тодорова

Учител - начален етап

Женя Георгиева

Учител - начален етап

Надежда Маркова

Учител - начален етап

Ани Петрова

Учител - начален етап

Паулина Велчева

Учител - начален етап

Димитринка Божидарова

Учител - начален етап

Ивелина Узунова

Учител - начален етап

Антоанета Иванова

Учител - начален етап

Анелия Липчева

Учител - начален етап, Английски език

Евгения Върбанова

Учител в група за ЦДО

Цветелина Христова

Учител в група за ЦДО

Ирина Николова

Учител в група за ЦДО

Янка Валева

Учител в група за ЦДО

Надежда Божкова

Учител в група за ЦДО

Татяна Благьова

Учител в група за ЦДО

Гергана Георгиева

Учител в група за ЦДО

Галина Николова

Учител в група за ЦДО

Невелин Жеков

Учител в група за ЦДО

Велизара Гайдарова

Учител в група за ЦДО

Красимира Костова

Учител в група за ЦДО

Соня Савова

Учител в група за ЦДО

Красимира Великова

Български език и литература

Деяна Николова

Български език и литература

Ренета Николова

Български език и литература

Тодорка Занкова

Руски език; Бълг.език и литература

Людмила Вълкова

Английски език

Петя Георгиева

Английски език

Кремена Димитрова

Математика

Николинка Василева

Математика

Снежана Панчева

Математика

Олга Ангелова

Информационни технологии

Росица Траянова

Информационни технологии

Галина Славова

Информационни технологии

Деан Василев

Икономика и предприемачество

Калина Нушева

Философски цикъл

Валентин Бояджиев

Философски цикъл

Милена Великова

История и цивилизация

Теменужка Богоева

География и икономика

Татяна Иванова

Биология и здравно образование

Галя Ангелова

Физика и астрономия

Анелия Вълчева

Химия и ООС

Антоанета Падежка

Изобразит.изкуство и Домашен бит

Софи Гостанян

Музика

Стела Димитрова

Физическо възпитание и спорт

Янка Мавродиева

Физическо възпитание и спорт

Георги Петров

Физическо възпитание и спорт

Таня Козарова

Физическо възпитание и спорт