Калина Нушева

Директор

Калина Нушева

Директор

Милена Галова

Зам.-директор АСД

Диана Милева

Специалист - обучение и развитие

Галина Славова

Ръководител направление "ИКТ"

Милка Войнова

Педагогически съветник

Валентин Бояджиев

Психолог

Ивелина Ненова

Ресурсен учител

Светла Капрелян

Логопед

Диана Стойчева

Подготвителна група

Спаска Константинова

Подготвителна група

Димитринка Божидарова

Учител - начален етап

Ивелина Узунова

Учител - начален етап

Антоанета Иванова

Учител - начален етап

Гергана Георгиева

Учител - начален етап

Снежана Георгиева

Учител - начален етап

Добринка Паянева

Учител - начален етап

Валентина Статева

Учител - начален етап

Диана Тонкова

Учител - начален етап

Красимира Стоянова

Учител - начален етап

Емилия Георгиева

Учител - начален етап

Златина Манолова

Учител - начален етап

Христенела Тодорова

Учител - начален етап

Женя Георгиева

Учител - начален етап

Надежда Маркова

Учител - начален етап

Ани Петрова

Учител - начален етап

Паулина Велчева

Учител - начален етап

Анелия Липчева

Учител по английски език в НЕ

Евгения Върбанова

Учител в група за ЦДО

Цветелина Христова

Учител в група за ЦДО

Ирина Николова

Учител в група за ЦДО

Янка Валева

Учител в група за ЦДО

Надежда Божкова

Учител в група за ЦДО

Татяна Благьова

Учител в група за ЦДО

Невелин Жеков

Учител в група за ЦДО

Велизара Гайдарова

Учител в група за ЦДО

Соня Савова

Учител в група за ЦДО

Красимира Великова

Български език и литература

Деяна Николова

Български език и литература

Михаела Атанасова

Български език и литература

Тодорка Занкова

Руски език; Бълг.език и литература

Людмила Вълкова

Английски език

Петя Георгиева

Английски език

Геновева Кирова

Английски език

Албена Симеонова

Английски език

Снежана Панчева

Математика

Венета Делчева

Математика

Кирил Енчев

Математика

Олга Ангелова

Информационни технологии

Андрей Михайлов

Информационни технологии

Галина Славова

Информационни технологии

Деан Василев

Икономика и предприемачество; ИТ

Калина Нушева

Философски цикъл

Валентин Бояджиев

Философски цикъл

Милена Великова

История и цивилизации

Теменужка Богоева

География и икономика

Татяна Иванова

Биология и здравно образование

Ирина Димитрова

Биология и здравно образование

Ирина Димитрова

Химия и опазване на околната среда

Галя Ангелова

Физика и астрономия

Антоанета Падежка

Изобразит.изкуство и Домашен бит

Софи Гостанян

Музика

Стела Димитрова

Физическо възпитание и спорт

Янка Мавродиева

Физическо възпитание и спорт

Михаела Николаева

Физическо възпитание и спорт

Таня Козарова

Физическо възпитание и спорт