Държавни зрелостни изпити

 

Съгласно графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година, желаещите да се явят на сесия август - септември трябва да подадат заявление за допускане до държавни зрелостни изпити в канцеларията на СУ "Димчо Дебелянов" от 02.07.2018 г. до 13.07.2018 г. от 9.00 до 15.30 часа.

***

Дати за провеждане на ДЗИ

Сесия май-юни:

Български език и литература - 21 май 2018 г.

Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2018 г.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 29 май - 1 юни 2018 г.

Сесия август-септември:

Български език и литература - 28 август 2018 г.

Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2018 г.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август - 5 септември 2018 г.

***

Съгласно графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година, желаещите да се явят на майско-юнската сесия трябва да подадат заявление за допускане до държавни зрелостни изпити в канцеларията на СУ "Димчо Дебелянов" от 05.03.2018 г. до 16.03.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа.

Заповед № РД09-4141/29.08.2017 г. за датите на провеждане на държавните зрелостни изпити и прилежащ график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2017/2018 година.

Линк към електронната страница на Министерство на образованието и науката

Линк към електронната страница на Регионално управление на образованието - Варна