ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 

I. Процедури

1. Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор, съгласно Закона за достъп до обществена информация

2. Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация

3. Процедура за повторно използване на информация от обществения сектор в СУ "Димчо Дебелянов", съгласно Закона за достъп до обществена информация

 

II. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа  на  писмено заявление или устно запитване

1. Заявление за достъп до обществена информация в СУ "Димчо Дебелянов" - от частни лица 

2. Заявление за достъп до обществена информация в СУ "Димчо Дебелянов" - за фирми и публични организации